Mastercard - הודעת פרטיות גלובלית

תאריך כניסה לתוקף:6/6/2019

Mastercard International Incorporated והחברות המסונפות לה (יחדיו, "Mastercard") מכבדות את פרטיותך.הודעת פרטיות גלובלית זו מתארת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את המטרות שלשמן אנו אוספים מידע אישי זה, הצדדים האחרים שעמם אנו עשויים לשתף אותו, ואת האמצעים שבהם אנו נוקטים כדי להגן על אבטחת הנתונים. היא גם מספרת לך על זכויותיך והאפשרויות הפתוחות בפניך בקשר למידע האישי שלך ואיך תוכל ליצור איתנו קשר בנוגע לנהלי הפרטיות שלנו.

אנו פועלים גם בשם ועל פי הנחיותיהם של מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים אחרים, אשר פועלים כשולטים במידע, לרבות לצורך עיבוד עסקאות תשלום. אנא עיין במדיניות הפרטיות המתאימה של גופים אלו לקבלת מידע נוסף בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך בהקשרים אלה.

נוהלי הפרטיות שלנו עשויים להשתנות בין המדינות שבהן אנו פועלים, בהתאם לנהלים המקומיים ולדרישות החוק. ייתכן שהודעות פרטיות ספציפיות יחולו על חלק מהמוצרים והשירותים שלנו. אנא בקר בדף האינטרנט או בנכסים הדיגיטליים של המוצר או השירות הספציפיים כדי ללמוד עוד על נוהלי הפרטיות והגנת המידע שלנו הקשורים לאותו מוצר או שירות.

TRUSTe TRUSTe


1. מידע אישי שאנו עשויים לאסוף

"מידע אישי" פירושו כל מידע שקשור ליחיד מזוהה או ניתן לזיהוי. דוגמאות למידע אישי עשויות לכלול: שם, כתובת דוא"ל, כתובת IP, מספר חשבון פרטי ומספר טלפון. אנו עשויים לאסוף את סוגי המידע האישי הבאים:

 • מידע שקשור לעסקה, כגון מספר חשבון פרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך וסכום העסקה, ומידע אחר שמוסדות פיננסיים או בתי עסק מספקים כאשר אנו פועלים בשמם.
 • מידע שקשור למוצר או לשירות, כגון מידע בנוגע להרשמה ותשלום, ומידע ספציפי לתוכנית, כאשר אתה מבקש מוצרים או שירותים ישירות מאיתנו, או משתתף בתוכניות שיווק.
 • מידע בנוגע לשימוש באתרי אינטרנט, במכשירים ובאפליקציות ומידע דומה שנאסף באמצעים אוטומטיים, כמו קובצי Cookies וטכנולוגיות דומות.
 • מועמדויות למשרה ומידע הנוגע לכך כאשר אתה מגיש מועמדות למשרה אצלנו.
 • פרטי התקשרות עסקיים כאשר אתה עובד עם אחד השותפים העסקיים שלנו.

לצורכי הודעת פרטיות גלובלית זו, "מידע אישי" פירושו כל מידע שקשור ליחיד מזוהה או ניתן לזיהוי. כמה דוגמאות למידע אישי הן: שם, כתובת דוא"ל, כתובת IP, מספר חשבון פרטי ומספר טלפון. אנו עשויים לאסוף סוגים שונים של מידע אישי שקשור אליך במצבים המפורטים להלן.

מידע אישי שאנו מקבלים ממוסדות פיננסיים, מבתי עסק ומשותפים אחרים בקשר למוצרים או לשירותים של Mastercard

כמעבדים של עסקאות תשלומים וספקים של שירותים קשורים, אנו משיגים כמות מוגבלת של מידע בקשר לעסקאות תשלום שאתה מבצע כגון מספר החשבון הפרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך העסקה וסכום העסקה. חשוב לציין שככלל, איננו צריכים לאסוף או אוספים את שם בעל הכרטיס או פרטי התקשרות אחרים כדי לעבד עסקאות תשלום.

בנוסף, עבור מוצרים ושירותים מסוימים, המוסדות הפיננסיים שלך, בתי העסק שעמם אתה מבצע עסקה או שותפים אחרים עשויים למסור לנו מידע נוסף אודותיך, או שאנו עשויים לאסוף מידע זה ישירות ממך כדי לספק לך את אותם מוצרים ושירותים בשמם, לתמוך בעסקיהם או לבצע פעולות של עיבוד בשמם.

במצבים הללו, אנו פועלים בשמם ועל-פי הוראותיהם של מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים אחרים שפועלים כשולטים במידע. אלא אם הותר אחרת בחוק, אנו נעבד את המידע האישי שלך לצורך סליקת עסקאות תשלום או לצורך אותן מטרות עליהן הסכימו Mastercard והמוסדות הפיננסיים, בתי העסק והשותפים האחרים. אנא עיין במדיניות הפרטיות של כל אחד מהם למידע נוסף בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך.

מידע אישי שאנו אוספים במהלך אספקת מוצריה ושירותיה של Mastercard ישירות אליך

Mastercard עשויה לספק לך ישירות מוצרים ושירותים, כגון תוכניות שיווק, תוכניות תגמול, ארנקים אלקטרוניים, שירותי תשלום מראש, תוכניות התראה על מיקום, וכלים לאימות ביומטרי. כדי ליהנות מאחד או יותר מהמוצרים או השירותים הללו, תוכל למסור לנו מידע ישירות בדרכים שונות, כולל: (1) באתר האינטרנט ובנכסים הדיגיטליים שלנו, (2) במענה להודעות שיווקיות או אחרות, (3) על ידי הצטרפות למוצר או שירות של Mastercard, או (4) באמצעות השתתפותך בהצעה, תוכנית או מבצע. אנו עשויים גם להשיג מידע אישי אודותיך באמצעות השימוש שתעשה במוצרים או בשירותים שלנו, מחברות המשתמשות במוצרים או בשירותים שלנו או שמאפשרות את השימוש בהם, ממקורות שפתוחים בפני הציבור או משותפי צד שלישי. המידע האישי שלך עשוי גם להיות מועבר אלינו על ידי המוסד הפיננסי שלך, בית עסק או כל שותף עסקי אחר.

להלן מופיעה סקירה כללית של סוגי המידע האישי שאנו עשויים לאסוף בקשר לתוכניות שאנו מציעים לך ישירות. כל תוכנית שונה מהאחרות, כך שהיכן שהדבר רלוונטי, עליך לעיין בהודעת הפרטיות הספציפית של התוכנית המתאימה לקבלת מידע נוסף בנוגע לשימוש שנעשה במידע האישי שלך לצורכי אותה תוכנית ספציפית.

 • מידע שקשור להרשמה ולתשלום: אנו עשויים לאסוף את פרטי ההתקשרות שלך (כמו למשל שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת לחיוב או למשלוח), שם משתמש וסיסמה, גיל, תאריך לידה, מגדר ומצב משפחתי, העדפות שפה, מספר חשבון פרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך וסכום עסקאות, תאריך פקיעת תוקף הכרטיס וקוד אימות הכרטיס.
 • מידע שאנו מעבדים כדי לספק לך את התוכנית: אנו עשויים לאסוף סוגים שונים של מידע אישי בהתאם לתוכנית. לדוגמה, תוכניות שנועדו להציע לך שירותים מבוססי מקום ידרשו בדרך כלל לאסוף את פרטי הכתובת או המיקום שלך. באופן דומה, תוכניות שנועדו לאפשר לך לאמת את זהותך, למשל באמצעות זיהוי תווי פנים או טביעת אצבע, עשויות לדרוש עיבוד של תמונה ו/או של מידע ביומטרי שלך. הצטרפותך לכל אחת מהתוכניות הללו נעשית מבחירה, והמידע האישי שלך נאסף אך ורק אם אתה נרשם לתוכניות כאלה.
 • · מידע אחר שאתה בוחר לספק: תוכל לבחור לספק מידע אחר, כמו סוגים שונים של תוכן (למשל תצלומים, מאמרים, תגובות), פרטי התקשרות של חברים או של אנשים אחרים שאתה מעוניין שניצור עמם קשר, תוכן שאתה הופך לזמין באמצעות חשבונות מדיה חברתית או מנויים אצל צדדים שלישיים, או כל מידע אחר שברצונך לחלוק עמנו.

בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אישי או לעשות בו שימוש לצורכי מניעה וניטור של הונאות, ניהול סיכונים, יישוב סכסוכים ומטרות קשורות נוספות. מידע כזה עשוי לכלול את מספר החשבון הפרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך וסכום העסקאות, כתובת IP, ציון הונאה, נתוני מיקום, פרטי בית עסק, פריטים שנרכשו ומידע בנוגע לסכסוך. למידע נוסף אנא לחץ.

מידע אישי שאנו אוספים באמצעות האינטראקציה שלך עם פרסומות, אתרי אינטרנט, אפליקציות או נכסים דיגיטליים אחרים של Mastercard

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו עשויים לאסוף מידע מסוים אודותיך באמצעים אוטומטיים כגון קובצי Cookies ומשואות רשת כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם פרסומות או עם אפליקציות למכשירים ניידים שלנו, או מבקר באתרי האינטרנט, בדפים או בנכסים דיגיטליים אחרים שלנו. המידע שאנו אוספים באופן זה עשוי לכלול: כתובת IP, סוג דפדפן, מערכת הפעלה, מזהה מכשיר נייד, אזור גיאוגרפי, כתובות URL מהן הגעת ומידע בנוגע לפעולות שביצעת בנכסים הדיגיטליים שלנו או אינטראקציות שהיו לך עמם. קובץ "Cookie" הוא קובץ טקסט שממוקם בכונן הקשיח של המחשב על ידי שרת הרשת. "משואת רשת", שמוכרת גם בשם תגית אינטרנט, תגית פיקסל או GIF שקוף, היא טכנולוגיה שמסייעת לנו לזהות מתי בוצעה גישה אל תוכן כלשהו או נערך בו ביקור.

אנו משתמשים במידע זה כדי לשפר את המוצרים והשירותים המקוונים שלנו על ידי הערכה של מספר המשתמשים שנכנסים למוצרים ולשירותים המקוונים שלנו או משתמשים בהם, אילו תוכן, מוצרים ותכונות של המוצרים והשירותים המקוונים שלנו מעניינים את המבקרים שלנו ביותר, אילו סוגי הצעות הלקוחות שלנו אוהבים לראות ואיך המוצרים והשירותים המקוונים שלנו פועלים מנקודת מבט טכנית. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בשירותי ניתוחי רשת של צד שלישי באתרי האינטרנט ובאפליקציות למכשירים ניידים שלנו, כמו אלה שמסופקים על ידי Adobe Omniture. הספקים שמפעילים שירותי ניתוח אלה משתמשים בטכנולוגיות כגון קובצי Cookie ומשואות רשת כדי לסייע לנו לנתח את האופן שבו מבקרים משתמשים באתרי האינטרנט ובאפליקציות שלנו.

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו עשויים גם לאסוף מידע אודותיך בקשר לפעילויות שיווקיות שלנו, כולל הצעות, הגרלות, תחרויות ומבצעים. המידע שנאסף עבור מטרות אלה עשוי לכלול את פרטי ההתקשרות שלך (למשל שם, כתובת למשלוח דואר, כתובת דוא"ל, מספר טלפון), נתוני זיהוי אלקטרוניים (למשל שם משתמש, סיסמה, שאלות אבטחה, כתובת IP), ונתונים שנאספים בהקשר של תוכניות שיווק מקוונות (למשל מאפיינים אישיים, הרגלי חיים, הרגלי צריכה, תחומי עניין, נתוני מיקום והקלטות קול ותמונה).

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו עשויים גם לאסוף מידע אודותיך כדי לספק לך תוכן ופרסום שמותאמים לתחומי העניין האישיים שלך. המידע שנאסף למטרות אלה עשוי לכלול פרטים כגון הדפים או הפרסומות הספציפיים שבהם אתה צופה באתרי האינטרנט ובאפליקציות שלנו והפעולות שאתה מבצע באתרי האינטרנט או באפליקציות שלנו.

בנוסף, חלק מהמוצרים והשירותים המקוונים שלנו כוללים טכנולוגיות מתקדמות למניעת הונאה שעושות שימוש בנתונים מבוססי התנהגות, כגון תזמון הקלדה, מד תאוצה של מכשיר, עמדת גלילה ומיקום עכבר.

היכן שהדבר נדרש בחוק החל, אנו משיגים את הסכמתך לפני השימוש באמצעים האוטומטיים המוזכרים לעיל, ולפני שאנו שולחים אליך הודעות שיווקיות, תוכן מותאם אישית וחומרי פרסום.

אנא פנה לפרק "זכויותיך והאפשרויות הפתוחות בפניך" של הודעת פרטיות גלובלית זו למידע נוסף בנוגע לאפשרויות הפתוחות בפניך.

נכון למועד זה, מכיוון שטרם התגבשה תמימות דעים בנוגע לאופן שבו על חברות להגיב למנגנוני "אל תעקוב" (DNT) מבוססי דפדפן אינטרנט, Mastercard אינה מגיבה לאותות "אל תעקוב" מבוססי דפדפן אינטרנט. כדי ללמוד עוד על אותות מעקב של דפדפנים ועל אותות "אל תעקוב", בקרו באתר http://www.allaboutdnt.com .

מידע אישי שאנו משיגים כאשר אתה מגיש מועמדות למשרה אצלנו

אם אתה מגיש מועמדות למשרה ב-Mastercard, אנו עשויים לאסוף פריטי מידע אישי מסוימים מהצעת המועמדות לעבודה שתגיש באתר המשרות שלנו, כגון פרטי ההתקשרות שלך (כולל שם, כתובת למשלוח דואר, כתובת דוא"ל ומספר טלפון), עבודות קודמות, קורות חיים, פרטי התקשרות של ממליצים וכל מידע אישי אחר שתבחר להגיש לנו ביחד עם מועמדותך.

מידע אישי שאנו אוספים בקשר ליחסים העסקיים הקיימים בינינו לבין מוסדות פיננסיים, בתי עסק או ישויות אחרות שמקיימות פעילויות משותפות עם Mastercard

אנו עשויים לאסוף מידע אישי מיחידים שעובדים עבור כל אחד משותפינו העסקיים (כולל מוסדות פיננסיים, בתי עסק, לקוחות, ספקים ושותפים אחרים), כולל שם, תפקיד, מחלקה ושם ארגון, כתובת דוא"ל עסקית וכתובות עסק למשלוח דואר, מספר טלפון במשרד, תשובות לשאלות אבטחה, סיסמאות אבטחה וכל אמצעי אישור אחר. אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לספק מוצרים ושירותים ישירות אל מוסדות פיננסיים, לקוחות עסקיים, בתי עסק, לקוחות ושותפים, כדי לנהל את מערכות היחסים העסקיות שלנו ואת דיווחינו הכספיים, לפיתוח זיכיונות ושמירה על שלמותם, לצורכי שיווק וכדי להבטיח ציות לחוק החל, כמו גם למטרות הנהלת חשבונות, ביקורת וחיוב.

צפה בתמצית

2. איך אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי:

 • לעבד עסקאות תשלום שלך.
 • להגן מפני הונאה ולמנוע הונאה, וכל סיכון חוקי או סיכון אחר שקשור לאבטחת מידע.
 • לספק לך מוצרים ושירותים שמוצעים על ידי Mastercard, מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים וכדי למסור לך מידע עליהם.
 • לספק לך שירותים והמלצות מותאמים אישית.
 • להפעיל, להעריך ולשפר את העסק שלנו, כולל אנונימיזציה וניתוח.
 • לטפל במועמדות למשרה שהגשת.
 • לשם כל מטרה אחרת שעבורה נספק הודעה ספציפית במועד איסוף המידע, ובכל אופן אחר שמותר בחוק.

אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי או בשווייץ, אנו נשתמש במידע האישי שלך אך ורק לאחר קבלת הסכמתך; במידה הנדרשת כדי לספק לך מוצרים ושירותים; לשם ציות לחובה חוקית; או כאשר ישנו אינטרס לגיטימי שגובר על האיסור ומחייב את השימוש.

אנו עשויים להשתמש במידע אישי שאנו אוספים אודותיך כדי:

 • לעבד עסקאות תשלום שלך (כולל אישור, סליקה, החזרים וכל פעילות אחרת שקשורה ליישוב סכסוכים).
 • להגן מפני הונאה, עסקאות בלתי מורשות וסיכונים אחרים וכדי למנוע אותם, ולשם ניהול חשיפה לסיכון ואיכות זיכיון בכל הנוגע לשלמותה ולאבטחתה של רשת התשלומים שלנו.
 • ליצור ולנהל כל חשבון שייתכן שיש לך עמנו, לאמת את זהותך, לספק את שירותינו ולהגיב לפניותיך.
 • לספק לך מוצרים, שירותים, הצעות, תוכניות ומבצעים של Mastercard, מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים, וכדי לנהל אותם ולמסור לך מידע עליהם (כולל תחרויות, הגרלות וכל פעילות שיווקית אחרת). אם תספק את מספר הטלפון שלך, אנו עשויים ליצור איתך קשר באמצעות מערכת חיוג אוטומטית במידה שהדבר מותר
  בחוק החל.
 • ליצור ולפרסם מדריכים עסקיים (שעשויים לכלול פרטי התקשרות של עסקים).
 • להפעיל, להעריך ולשפר את עסקינו (כולל פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, כגון תוכניות חדשות שנועדו להקל על מחזיקי כרטיסים לבצע תשלומים באמצעות כרטיס Mastercard על סמך מידע שמצביע על התכונות שתהיינה המושכות ביותר עבורך ועבור לקוחותינו, או מוצרים שנועדו לשפר את אבטחתן של עסקאות תשלום; לנהל את פעולות התקשורת שלנו; לקבוע את יעילות פעילויות הפרסום שלנו ולמטב אותן; לנתח את מוצרינו, שירותינו, אתרי האינטרנט שלנו, האפליקציות שלנו למכשירים ניידים וכל נכס דיגיטלי אחר שלנו כדי לאפשר את פעולתם; ולשם ביצוע בדיקות נאותות, ופעילויות ביקורת, הנהלת חשבונות, חיוב, התאמות וגבייה).

 • לספק לך שירותים והמלצות מותאמים אישית. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש במידע אישי שלך כגון כתובת הדוא"ל שלך והאינטראקציה שלך עם אתרי האינטרנט שלנו כדי לנתח את העדפותיך, את תחומי העניין שלך ואת התנהגותך כדי להחליט לספק לך תוכן מותאם אישית ואת ההצעות, ההמלצות ואת הודעות הדוא"ל הרלוונטיות ביותר בנוגע למוצר ספציפי של Mastercard, של מוסדות פיננסיים, של בתי עסק ושל שותפים.
 • לבצע אנונימיזציה של מידע אישי ולהכין ולספק דוחות של מידע מצרפי שמציגים מידע שעבר אנונימיזציה (כולל לקטים, ניתוחים, מודלים וכללים לניתוח ולחיזוי ודוחות אחרים שכוללים נתונים מצטברים) לשם מתן ייעוץ למוסדות הפיננסיים, לבתי העסק וללקוחות ולשותפים אחרים שלנו בנוגע לתבניות הוצאה שהיו בעבר או כאלה שעשויות להתממש בעתיד, הונאה ותובנות אחרות שניתן יהיה לחלץ מנתונים אלה.
 • להעריך את מידת העניין שלך בתעסוקה וליצור קשר עמך בנוגע להזדמנויות העסקה ב-Mastercard.
 • לאכוף את תנאי השימוש שלנו או במידה הדרושה כדי לבסס ולממש זכויות חוקיות ולהגן עליהן.
 • במידה הנדרשת בחוקים ובתקנות החלים, כולל לשם ציות עם דרישות "הכר את לקוחותיך", "מניעת הלבנת הון", מניעת שחיתות ודרישות שקשורות לסנקציות ולסינון, או כפי שמתבקש בכל הליך משפט, או על ידי רשויות אכיפת החוק או סוכנויות ממשלתיות להן נתונה סמכות השיפוט על Mastercard והחברות המסונפות
  ל-Mastercard או שהן טוענות לסמכות כזו.
 • לציית לתקני התעשייה ולמדיניות שלנו.
 • לצורך כל מטרה אחרת שעבורה נמסור הודעה ספציפית במועד האיסוף.

אם אתה נמצא בתחום האזור הכלכלי האירופי ("EEA") או בשווייץ, אנו נעבד את המידע האישי שלך לצורך המטרות הנ"ל אך ורק כאשר יש לנו בסיס חוקי תקף לביצוע עיבוד זה, כולל אם:

 • הענקת את הסכמתך לשימוש במידע האישי שלך. לדוגמה, אנו עשויים לבקש להשיג את הסכמתך לשימוש שאנו עושים בקובצי Cookie או בטכנולוגיות דומות, כדי לשלוח לך הודעות שיווקיות או כדי להתאים אישית את הצעות שאנו מציגים בפניך, או כדי עבד מידע אישי שמוגדר כרגיש בחוק החל.
 • אנו זקוקים למידע האישי שלך כדי לספק לך מוצרים ושירותים, או כדי להגיב לפניותיך.
 • העיבוד נחוץ לשם ציות לחובה חוקית או לכל חובה רגולטורית אחרת, כולל לשם מניעה וניטור של הונאה בעסקאות תשלום.
 • לנו, או לצד שלישי, יש עניין לגיטימי בשימוש במידע האישי שלך, כגון לשם הבטחת הבטיחות, האבטחה והביצועים של המוצרים והשירותים שלנו ולשיפורם, לשם הגנה מפני הונאה וכדי למנוע מעשי הונאה, וכדי לבצע אנונימיזציה של מידע אישי ולבצע ניתוח נתונים.

אנו לא נכפיף אותך לכל החלטה שמבוססת אך ורק על עיבוד מידע אוטומטי שיש לו השפעות משפטיות הנוגעות לך או שבאופן דומה יש לו השפעה מהותית עליך, אלא אם כן הבעת את הסכמתך לעיבוד במפורש, העיבוד נחוץ לשם התקשרותך בהסכם עם Mastercard או לשם מימוש הסכם זה, או כאשר אנו נדרשים בחוק להשתמש במידע אישי שלך באופן זה, למשל כדי למנוע הונאה.

אם תספק לנו כל מידע או חומר שקשורים לאדם אחר, עליך לוודא ששיתוף מידע זה עמנו והשימוש שנעשה בו, כפי שיימסר לך מעת לעת, עולים בקנה אחד עם החוקים החלים, כך, לדוגמה, עליך להודיע ליחיד על העיבוד של המידע האישי שלו ולהשיג את הסכמתו, כפי שעשוי להידרש בחוק החל.

צפה בתמצית

3. איך אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם:

 • המטה של Mastercard בארה"ב, החברות המסונפות שלנו וישויות אחרות בתוך קבוצת החברות של Mastercard.
 • ספקי שירות שפועלים בשמנו.
 • משתתפים אחרים במערכת התשלומים הכללית, כולל מוסדות פיננסיים ובתי עסק.
 • צדדים שלישיים לצורך ניטור ומניעת הונאה, או לכל מטרה אחרת הנדרשת בחוק.
 • צדדים שלישיים שאתה משתמש בתכונות שהם מציעים בקשר עם המוצרים והשירותים שלנו או בהסכמתך.
 • ישויות אחרות כנדרש בחוק החל או במקרה של מכירה או העברת עסקינו או נכסינו.

איננו מוכרים או מגלים בכל אופן אחר מידע אישי שאנו אוספים אודותיך, להוציא כמפורט בהודעת פרטיות גלובלית זו, כפי שנמסר לך במועד איסוף המידע או כפי שמתואר בכל הודעת פרטיות ספציפית לתוכנית שלנו.

אנו מעבירים מידע אישי ברחבי העולם בתוך קבוצת החברות המסונפות של Mastercard בהתאם לתנאיה של מדיניות פרטיות גלובלית זו, או בכל אופן אחר שעליו אנו מודיעים בעת איסוף המידע. אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי או בשווייץ, אנו נעביר את המידע האישי שלך בהתאם לכללים התאגידיים המחייבים של Mastercard, הזמינים כאן .

אנו עשויים גם לשתף את המידע האישי שלך:

 • עם מוסדות פיננסיים וישויות אחרות שמנפיקות כרטיסי תשלום או עם בתי עסק לשם עיבוד עסקאות תשלום וביצוע פעילויות אחרות שביקשת.
 • עם ישויות שהן שותפות של Mastercard או שמסייעות ל-Mastercard באספקת מוצריה ושירותיה, כולל לשם מניעת וניטור הונאה ושירותי זיהוי של צד שלישי, כדי להבטיח את אבטחתן של עסקאות ושל מערכת סליקת התשלומים שלנו.
 • כאשר אנו פועלים כספק שירות עבור צדדים שלישיים ומספקים להם מידע אישי שאנו מעבדים בשמם.
 • עם ספקי השירותים שלנו שמבצעים בשמנו שירותים למטרות המפורטות בהודעת פרטיות גלובלית זו (או בהודעת הפרטיות הספציפית המתאימה לתוכנית כלשהי). ספקי שירותים אלה מתחייבים בפנינו חוזית לעבד מידע אישי אך ורק בהתאם להנחיותינו ובמידה הנדרשת לשם ביצוע השירותים בשמנו או תוך ציות לחוק החל. אנו גם דורשים מהם להגן על אבטחתו ועל חסיונו של המידע האישי שהם מעבדים בשמנו על ידי יישום אמצעי אבטחה טכניים ואירגוניים מתאימים וקביעת מחויבויות לסודיות שחלות על העובדים שניגשים למידע האישי.
 • עם צדדים שלישיים שאתה משתמש בתכונות שהם מציעים בקשר עם המוצרים והשירותים שלנו, כולל רשתות חברתיות.
 • עם צדדים שלישיים אחרים בהסכמתך.
 • כנדרש בחוק החל או כחלק מהליך משפטי, או כאשר אנו סבורים שהגילוי נחוץ לשם הגנה על האינטרסים החיוניים של יחיד כלשהו, לשם אכיפת התנאים וההתניות שלנו, לשם הגנה על Mastercard מפני נזק או אבדן כספי או באופן שקשור לחקירה של חשד להונאה או לפעילות בלתי חוקית אחרת או חקירה של פעילויות כאלה
  שהתקיימו בפועל.
 • בכל מקרה שנמכור או נעביר את עסקינו או את נכסינו, בשלמותם או בחלקם. במידה שמכירה או העברה מעין זו תתבצע, אנו נעשה מאמצים סבירים כדי לכוון את הנעבר להשתמש במידע אישי שסיפקת לנו באופן שעולה בקנה אחד עם הודעת הפרטיות הגלובלית שלנו. לאחר כל מכירה או העברה מעין אלה, תוכל ליצור קשר עם הישות שאליה העברנו את המידע האישי שלך, ולהציג בפני כל שאלה בנוגע לעיבודו של מידע זה.

צפה בתמצית

4. זכויותיך והאפשרויות הפתוחות בפניך

בהתאם למדינתך, ייתכן שתעמוד לך הזכות או האפשרות:

 • לבחור לסרב לחלק מסוגי האיסוף או השימוש במידע האישי שלך, כולל לשימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות, לשימוש במידע האישי שלך למטרות שיווקיות, ולאנונימיזציה של המידע האישי שלך למטרות ניתוח נתונים
 • לגשת למידע האישי שלך, לתקן אותו, להגביל את עיבודו או להתנגד לו לחלוטין, או לבקש את מחיקתו.
 • לקבל את המידע האישי שסיפקת לנו כדי להעבירו לחברה אחרת.
 • לבטל כל הסכמה שנתת.
 • היכן שהדבר חל, להגיש תלונה לרשות המפקחת שלך.

אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי או בשווייץ, תוכל לממש את זכויותיך בפורטל "My Data Center" של Mastercard, או להגיש בקשה כמפורט בחלק "איך ליצור עמנו קשר" להלן.

אם אתה נמצא מחוץ לאזור הכלכלי האירופי או לשוויץ, תוכל להגיש בקשה כמפורט בחלק "איך ליצור עמנו קשר" להלן.

עומדות לך זכויות מסוימות בקשר למידע האישי אודותיך שאנו מחזיקים ברשותנו ועומדות בפניך אפשרויות מסוימות בנוגע לאיזה מידע אישי נאסוף ממך, האופן שבו נשתמש בו והאופן שבו ניצור עמך קשר.

תוכל לבחור:

 • שלא לספק ל-Mastercard מידע אישי על ידי הימנעות מביצוע עסקאות תשלום או ממסירת מידע אישי ישירות אלינו. כאשר אנו אוספים מידע אישי ממך, אנו מציינים אם הכרחי למסור אותו לנו ומדוע מסירתו הכרחית, כמו גם את ההשלכות של אי מסירתו. אם לא תספק לנו מידע אישי, ייתכן שלא תוכל ליהנות מכל טווח המוצרים והשירותים של Mastercard, וייתכן שלא נוכל לספק לך את מוצרי ושירותי Mastercard, אם מידע זה חיוני כדי שנוכל לספק לך אותם, או אם אנו נדרשים בחוק לאסוף אותו בקשר לאספקת אותו מוצר או שירות ספציפי.
 • לסרב לאיסוף ולשימוש במידע מסוים, שאותו אנו אוספים אודותיך באמצעים אוטומטיים כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו או משתמש באפליקציות שלנו. בתחומי שיפוט מסוימים, תוכל לממש את בחירתך בנוגע לשימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות באמצעות כלי ההסכמה לקובצי Cookie שיוצג בפינה הימנית התחתונה של אתרי אינטרנט של Mastercard. הדפדפן שלך עשוי להגיד לך כיצד תוכל לקבל הודעה במקרה שקובצי Cookie מסוימים יישמרו במכשיר שלך וכיצד תוכל לסרב לפעולה זו. שים לב שבהיעדר קובצי Cookie מסוימים ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בכל התכונות של אתרי האינטרנט, האפליקציות או השירותים המקוונים שלנו.
 • לסרב לשימוש מסוים במידע, שאותו אנו אוספים אודותיך באמצעים אוטומטיים, כאשר אתה מבקר באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ומקיים אינטראקציה עם פרסומות שלנו. אנו עשויים להשתמש בספקי שירותים כדי להגיש פרסומות באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אלה. פרסומות אלה עשויות להיות מותאמות אישית וייתכן שהן תוצגנה לך על סמך שימוש בנתונים שאנו ושותפינו אספנו באתרי האינטרנט שלנו ובאפליקציות שלנו. בנוסף, כמה מספקי השירותים והשותפים שלנו עשויים לאסוף מידע אודות הפעילויות המקוונות שלך לאורך זמן ובאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כדי להתאים פרסומות אלה אישית ולהגישן. פרסומות Mastercard כוללות לעיתים צלמיות שמסייעות לצרכנים (1) ללמוד איזה שימוש נעשה במידע שלהם וכן (2) לממש אפשרויות שייתכן שתעמודנה בפניהם בנוגע לשימוש שנעשה בנתונים שלהם. אנא לחץ כאן או, היכן שרלוונטי, על הצלמית שמופיעה בפרסומות הממוקדות שלנו כדי ללמוד על יכולתך לבחור לסרב לשימוש שנעשה בהתנהגות הגלישה שלך למטרות פרסומיות או להגביל שימוש זה.
 • כדי להגיד לנו לא לשלוח אליך הודעות דוא"ל עם תוכן שיווקי באמצעות לחיצה על הקישור לביטול רישום שיופיע בתוך הודעות הדוא"ל השיווקיות שתקבל מאיתנו, או על ידי יצירת קשר עמנו כמפורט להלן. תוכל גם לבחור לסרב לקבל מ-Mastercard הודעות דוא"ל עם תוכן שיווקי באמצעות לחיצה כאן .
 • לסרב לאנונימיזציה של המידע האישי שלך לצורכי ניתוח נתונים באמצעות לחיצה כאן.

בתחומי שיפוט מסוימים, ייתכן שתעמוד לך הזכות:

 • לבקש גישה למידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך ולקבל מידע אודות מידע זה, לעדכן את המידע האישי שלך ולתקן שגיאות שנפלו בו, להגביל את עיבודו של המידע האישי שלך או להתנגד לו לחלוטין, לבקש שהמידע יעבור אנונימיזציה או שיימחק, במידה שניתן, או לממש את זכותך לניידות מידע כדי להעביר בקלות את המידע האישי שלך לחברה אחרת. בנוסף, ייתכן שגם תעמוד לך הזכות להגיש תלונה לרשות פיקוח, כולל במדינת מושבך, מקום עבודתך או במקום שבו ארעה התקרית.
 • לבטל כל הסכמה שנתת לנו בעבר בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך, בכל עת וללא עלות. אנו ניישם את העדפותיך בעתיד והדבר לא ישפיע על חוקיות העיבוד שנעשה לפני ביטול הסכמתך.

תוכל לסרב לסוגי עיבוד מסוימים של המידע האישי שלך, למשל דרך דף האינטרנט לסירוב שלנו.

זכויות אלה עשויות להיות מוגבלות בנסיבות מסוימות על ידי דרישות החוקים המקומיים.

כדי לעדכן את העדפותיך, לבקש מאיתנו להסיר את המידע שלך מרשימות התפוצה שלנו או כי להגיש בקשה למימוש זכויותיך בהתאם לחוק החל, צור עמנו קשר כפי שמפורט בחלק "איך ליצור עמנו קשר" שמופיע להלן.

אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי או בשווייץ, בנוסף לדרכי יצירת הקשר המפורטות בחלק "איך ליצור עמנו קשר";, באפשרותך לנצל את פורטל "My Data Center" של Mastercard כדי לאפשר לך לממש
את זכויותיך.

אם אתה נמצא מחוץ לאזור הכלכלי האירופי או לשוויץ, באפשרותך ליצור עמנו קשר כמפורט בחלק "איך ליצור עמנו קשר" להלן כדי לאפשר לך לממש את זכויותיך.

אם לא נצליח לעמוד בציפיותיך בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך או שתבקש להגיש תלונה בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו, אנא אמור לנו מפני שזה יאפשר לנו לתקן את הבעיה. כדי לסייע לנו להשיב לבקשתך, אנא מסור לנו את כל פרטי הבעיה. אנו מנסים לבחון את כל התלונות ולהגיב להן בתוך זמן סביר וכנדרש בחוק החל.

למידע נוסף בנוגע לאישור APEC ולקבלת גישה ליישוב סכסוכים, אנא לחץ על חותם TRUSTe.

צפה בתמצית

5. העברות נתונים

חברת Mastercard היא עסק גלובלי. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לארצות הברית ולמדינות אחרות שחוקי הגנת הפרטיות החלים בהן עשויים להיות שונים מאלה שחלים במדינה שבה סיפקת את המידע בראשונה, אבל אנו נגן על המידע האישי שלך בהתאם להודעת פרטיות גלובלית זו, או בהתאם לכל אופן אחר שנמסר לך.

אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי, אנו נעבד את המידע האישי שלך בהתאם לכללים התאגידיים המחייבים שלנו ומנגנוני העברת נתונים אחרים.

נוהלי הפרטיות של חברת Mastercard, המתוארים בהודעת פרטיות גלובלית זו, עומדים בכללי מדיניות הפרטיות של APEC Cross Border Privacy Rules System.. כללים אלו מספקים מסגרת עבור ארגונים במטרה להבטיח הגנה על מידע אישי המועבר בין כלכלות שונות המשתתפות ב- .APECמידע נוסף על מסגרת APEC ניתן למצוא בכתובת:

http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

חברת Mastercard היא עסק גלובלי. אנו עשויים להעביר מידע אישי שאנו אוספים אודותיך אל נמענים שיושבים במדינות שאינן המדינה שלך, כולל ארצות הברית, שם יושב המטה שלנו. ייתכן שחוקי הגנת הפרטיות שחלים במדינות אלה יהיו שונים מהחוקים החלים במדינה שבה סיפקת את המידע לראשונה. כאשר אנו מעבירים את המידע שלך למדינות אחרות, אנו נגן על מידע זה כמפורט בהודעת פרטיות גלובלית זו, כפי שנמסר לך בעת איסוף המידע או כפי שפורט בהודעת פרטיות ספציפית עבור תוכנית שלנו.

אנו מצייתים לדרישות החוקיות הרלוונטיות שמספקות הגנות מספקות להעברת מידע אישי למדינות שאינן המדינה בה אתה נמצא. בפרט, ביססנו ויישמנו מערכת כללים תאגידיים מחייבים ("BCRs"), שהוכרו על ידי רשויות הגנת המידע באזור הכלכלי האירופי, שמספקים רמת הגנה מספקת עבור המידע האישי שאנו מעבדים באופן גלובלי. תוכל למצוא עותק של ה-BCRs כאן. אנו עשויים גם להעביר מידע אישי אל מדינות שעבורן פורסמו החלטות בדבר התאמה, להשתמש בהגנות חוזיות עבור העברה של מידע אישי אל צדדים שלישיים, כגון סעיפי החוזה הסטנדרטיים של הנציבות האירופית או סעיפים שווי ערך להם בכפוף לחוק החל, או להסתמך על הסמכות של צדדים שלישיים למסגרות מגן הפרטיות האירופי-אמריקאי או שוויצרי-אמריקאי היכן שהדבר רלוונטי. תוכל ליצור עמנו קשר כמפורט בחלק "איך ליצור עמנו קשר" להלן כדי להשיג עותק של ההגנות שבהן אנו משתמשים בעת העברת מידע אישי מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

בנוסף, נוהלי הפרטיות של Mastercard, המתוארים בהודעת פרטיות גלובלית זו, עומדים בכללי מדיניות הפרטיות של APEC Cross Border Privacy Rules System.. כללים אלו מספקים מסגרת עבור ארגונים במטרה להבטיח הגנה על מידע אישי המועבר בין כלכלות שונות המשתתפות ב- APEC. מידע נוסף על מסגרת APEC ניתן למצוא בכתובת: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

צפה בתמצית

6. איך אנו מגינים על המידע האישי שלך

אנו מחזיקים באמצעי הגנה ואבטחה מתאימים כדי להגן על המידע האישי שלך, ושומרים אותו אך ורק לתקופה מוגבלת.

אבטחת המידע האישי שלך חשובה ל-Mastercard. אנו מחויבים להגנה על המידע שאנו אוספים. אנו מחזיקים באמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים שנועדו להגן על המידע האישי שאתה מוסר או שאנו אוספים מפני השמדה, אובדן, שינוי, גישה, חשיפה או שימוש מקריים, בלתי חוקיים או בלתי מורשים. אנו משתמשים בהצפנת SSL בכמה מאתרי האינטרנט שלנו שמהם אנו מעבירים מידע אישי מסוים.

אנו גם נוקטים באמצעים למחיקת המידע האישי שלך או לשמירתו בצורה שאינה מאפשרת לזהות אותך כאשר מידע זה אינו נחוץ עוד למטרות שלשמן אנו מעבדים אותו, אלא אם כן אנו נדרשים בחוק לשמור מידע זה למשך תקופה ארוכה יותר. בבואנו לקבוע את תקופת השמירה, אנו לוקחים בחשבון קריטריונים שונים, כגון סוגי המוצרים והשירותים שביקשת או שסופקו לך, אופי מערכת היחסים שלנו איתך ומשכה, האפשרות להירשם מחדש למוצרינו או לשירותינו, ההשפעה שתהיה למחיקת חלק מהמידע שיש לנו אודותיך או שקיבלנו ממך על השירותים שאנו מספקים לך, תקופות שמירה שקבועות בחוק ותקופת ההתיישנות.

צפה בתמצית

7. תכונות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים

תוכל לבחור להשתמש בתכונות מסוימות שעבורן אנו עובדים בשיתוף עם ישויות אחרות שאינן קשורות ל-Mastercard, כגון אתרי רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. איננו אחראים לתוכן שמופיע באתרים אלה, לשימוש שתעשה בהם או לנוהלי הפרטיות שלהם

אתרי האינטרנט שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים אחרים לנוחותך או כדי לספק לך מידע. אנו עשויים גם לאפשר לך לבחור להשתמש בתכונות מסוימות שלשמן אנו משתפים פעולה עם ישויות אחרות. אתרי אינטרנט ותכונות אלה, שעשויים לכלול כלי רשתות חברתיות ומיקום גיאוגרפי, פועלים באופן שאינו תלוי ב-Mastercard, והם מזוהים בבירור ככאלה. עשויות להיות להם הודעות ומדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לך לקרוא אותן. במידה שאתר מקושר או תכונה כלשהם שבהם אתה מבקר או משתמש אינם נמצאים בבעלותה או בשליטתה של Mastercard, איננו אחראים לתוכן שמופיע באתרים אלה או לשימוש שתעשה בהם, או למדיניות הפרטיות שלהם.

Mastercard מציעה לך אפשרות לשתף תגובות בנוגע למוצריה ושירותיה של Mastercard ברשתות חברתיות, ליצור קישורים אל תגובות שקשורות אליהם שמופיעות ברשתות חברתיות או להזכיר תגובות אלה. למשל, תוכל לעשות "Like" להצעה באמצעות חשבון ה-Facebook שלך, או "לצייץ" הצעה באמצעות Twitter. תוכל גם לבחור להשתמש בתכונות מסוימות שקיימות באתרי האינטרנט שלנו שניתן לגשת אליהן דרך ישויות אחרות שאינן מסונפות אל Mastercard בשום דרך אחרת, או שעבורן אנו עובדים בשיתוף עם ישויות אלה. תכונות אלה, כולל כלי מיקום גיאוגרפי, מופעלות על ידי צדדים שלישיים והן מזוהות בבירור ככאלה. ספקי מדיה חברתית כגון Facebook ו-Twitter, וצדדים שלישיים אחרים אלה, אינם קשורים אל Mastercard ולא בהכרח חולקים עמה את אותה מדיניות בנוגע להגנה על פרטיות. אנא עיין בהודעות הפרטיות שלהם אם החלטת להשתמש בשירותיהם. Mastercard לא תישא בכל אחריות לכל תוכן שמופיע בכלי רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט ואפליקציות של צדדים שלישיים אלה, לכל שימוש שתעשה בהם או בגין נוהלי הפרטיות שלהם.

צפה בתמצית

8. עדכונים של הודעת פרטיות גלובלית זו

אנו עשויים לעדכן הודעת פרטיות זו מעת לעת כדי לשקף שינויים בנוהלי הפרטיות שלנו. אנו נפרסם הודעה בולטת באתרים רלוונטיים על מנת להודיע לך על שינויים משמעותיים או מהותיים בהודעת הפרטיות הגלובלית שלנו לפני שהם ייכנסו לתוקף ונציין בראש ההודעה מתי היא עודכנה לאחרונה. אם נעדכן את הודעת הפרטיות הגלובלית שלנו, בנסיבות מסוימות, אנו עשויים לבקש את הסכמתך.

אנו עשויים לעדכן הודעת פרטיות גלובלית זו מעת לעת כדי לשקף שינויים בנוהלי המידע האישי שלנו. אנו נפרסם הודעה באופן בולט לעין באתרי אינטרנט רלוונטיים כדי להודיע לך על כל שינוי מהותי בהודעת הפרטיות הגלובלית שלנו וכן ונציין בראש ההודעה את התאריך האחרון שבו עודכנה. אם אנו מעדכנים את הודעת הפרטיות הגלובלית שלנו, אנו עשויים במקרים מסוימים לבקש את הסכמתך.

צפה בתמצית

9. איך ליצור עמנו קשר

תוכל לשלוח אלינו ואל קצין הגנת מידע שלנו הודעת דוא"ל לכתובת privacyanddataprotection@mastercard.com. אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי או בשווייץ, Mastercard Europe SA היא הישות השולטת במידע, ותוכל להגיש בקשות למימוש זכויותיך במידע האישי שלך בפורטל " My Data Center" של Mastercard.

אם יש לך שאלות, תגובות או תלונות כלשהן, בנוגע להודעת פרטיות גלובלית זו ובנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו, או שברצונך לעדכן את העדפות הפרטיות שלך, אנא שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני אל: privacyanddataprotection@mastercard.com או כתוב לנו אל:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
United States

אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי או בשווייץ, Mastercard Europe SA היא הישות שאחראית לעיבוד המידע האישי שלך. תוכל להגיש את בקשותיך למימוש זכויותיך במידע האישי שלך בפורטל "My Data Center" של Mastercard, או לשלחו אלינו הודעת דוא"ל אל: privacyanddataprotection@mastercard.com, או לכתוב אלינו לכתובת:

קצין הגנת מידע
(Data Protection Officer)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgium

בכל שאלה בנוגע לכרטיס ה-Mastercard שלך ורכישות שביצעת, עליך ליצור קשר עם המוסד הפיננסי שלך או עם בית העסק. תוכל למצוא מידע נוסף בנוגע לדרכים ליצור עמם קשר באתרי האינטרנט שלהם בהתאמה.

צפה בתמצית