Mastercard - הודעת פרטיות גלובלית

תאריך ניסה לתוקף:1/1/2020

Mastercard International Incorporated והחברות המסונפות לה (יחדיו, "Mastercard") מכבדות את פרטיותך.הודעת פרטיות גלובלית זו מתארת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את המטרות שלשמן אנו אוספים מידע אישי זה, את הצדדים האחרים שעמם אנו עשויים לשתף אותו, ואת האמצעים שבהם אנו נוקטים כדי להגן על אבטחת המידע. הודעה זו גם תיידע אותך על זכויותיך והאפשרויות העומדות בפניך בקשר למידע האישי שלך ואיך תוכל ליצור איתנו קשר בנוגע לנהלי הפרטיות שלנו.

אנו פועלים גם בשם ועל פי הנחיותיהם של מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים אחרים, אשר פועלים כשולטים במידע, לרבות לצורך עיבוד עסקאות תשלום. אנא עיין במדיניות הפרטיות המתאימה של גופים אלו לקבלת מידע נוסף בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך בהקשרים אלה.

נוהלי הפרטיות שלנו עשויים להשתנות בין המדינות שבהן אנו פועלים, בהתאם לנהלים המקומיים ולדרישות הדין. הודעות פרטיות ספציפיות עשויות לחול על חלק מהמוצרים והשירותים שלנו. אנא בקר בדף האינטרנט או הנכס הדיגיטלי של המוצר או השירות הספציפיים כדי ללמוד עוד על נוהלי הפרטיות והגנת המידע שלנו הקשורים לאותו מוצר או שירות.

TRUSTe TRUSTe


1. מידע אישי שאנו עשויים לאסוף

"מידע אישי" משמעו כל מידע שקשור ליחיד מזוהה או ניתן לזיהוי. אנו עשויים לאסוף את הקטגוריות הבאות של מידע אישי:

 • מידע שקשור לעסקה, כגון מספר חשבון פרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך וסכום העסקה, ומידע אחר שמוסדות פיננסיים או בתי עסק מספקים לנו כאשר אנו פועלים בשמם.
 • מידע שקשור למוצר או לשירות, כגון מידע בנוגע להרשמה ולתשלום, ומידע ספציפי לתוכנית כאשר אתה מבקש מוצרים או שירותים ישירות מאיתנו, או משתתף בתוכניות שיווקיות.
 • מידע בנוגע לשימוש באתרי אינטרנט, במכשירי קצה וביישומונים ומידע דומה שנאסף באמצעים אוטומטיים, כמו קובצי Cookies ('עוגיות') וטכנולוגיות דומות.
 • מועמדויות למשרה ומידע הנוגע לכך, כאשר אתה מגיש מועמדות למשרה אצלנו.
 • פרטי קשר עסקיים כאשר אתה עובד אצל אחד משותפינו העסקיים.

בהודעת פרטיות גלובלית זו, "מידע אישי" משמעו כל מידע שקשור ליחיד מזוהה או ניתן לזיהוי. אנו עשויים לאסוף סוגים שונים של מידע אישי שקשור אליך במצבים המפורטים להלן.

מידע אישי שאנו מקבלים ממוסדות פיננסיים, מבתי עסק ומשותפים אחרים בקשר למוצרים או לשירותים של Mastercard

כמעבדים של עסקאות תשלם וכספקים של שירותים קשורים, מגיעה לידינו כמות מוגבלת של מידע בקשר לעסקאות תשלום שאתה מבצע, כגון מספר החשבון הפרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך העסקה וסכום העסקה. חשוב לציין שככלל, איננו צריכים לאסוף ואיננו אוספים את שם בעל הכרטיס או פרטי קשר אחרים כדי לעבד עסקאות תשלום.

בנוסף, עבור מוצרים ושירותים מסוימים, המוסדות הפיננסיים שלך, בתי העסק שעמם אתה מבצע עסקה או שותפים אחרים, עשויים למסור לנו מידע נוסף על אודותיך, או שאנו עשויים לאסוף מידע זה ישירות ממך כדי לספק לך את אותם מוצרים ושירותים בשמם, לתמוך בעסקיהם או לבצע פעולות של עיבוד מידע בשמם.

במצבים הללו, אנו פועלים בשמם ועל-פי הוראותיהם של מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים אחרים שפועלים כבעלי המידע. אלא ככל והחוק מתיר אחרת, אנו נעבד את המידע האישי שלך לצורך סליקת עסקאות תשלום או לצורך אותן מטרות עליהן הסכימו Mastercard והמוסדות הפיננסיים, בתי העסק והשותפים האחרים. אנא עיין במדיניות הפרטיות של כל אחד מגופים אלה על-מנת לקבל מידע נוסף בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך.

מידע אישי שאנו אוספים במהלך אספקת מוצריה ושירותיה של Mastercard ישירות אליך

Mastercard עשויה לספק לך ישירות מוצרים ושירותים, כגון תוכניות שיווק, תוכניות תגמול, ארנקים אלקטרוניים, שירותי תשלום מראש, תוכניות התראה על מיקום וכלים לאימות ביומטרי. כדי ליהנות מאחד או יותר מהמוצרים או השירותים הללו, תוכל למסור לנו מידע באופן ישיר, בדרכים שונות, כולל: (1) באתר האינטרנט ובנכסים הדיגיטליים שלנו, (2) במענה להודעות שיווקיות או אחרות, (3) על ידי הצטרפות למוצר או שירות של Mastercard, או (4) באמצעות השתתפותך בהצעה, תוכנית או מבצע. אנו עשויים גם להשיג מידע אישי על אודותיך באמצעות השימוש שתעשה במוצרים או בשירותים שלנו, מחברות המשתמשות במוצרים או בשירותים שלנו, או שמאפשרות את השימוש בהם, ממקורות פומביים או מצדדים שלישיים שהם שותפינו. המידע האישי שלך עשוי גם להיות מועבר אלינו על ידי המוסד הפיננסי שלך, בית עסק או כל שותף עסקי אחר.

להלן תמצא סקירה כללית של סוגי המידע האישי שאנו עשויים לאסוף בקשר לתוכניות שאנו מציעים לך ישירות. כל תוכנית שונה מהאחרות, כך שהיכן שהדבר רלוונטי, עליך לעיין בהודעת הפרטיות הספציפית של התוכנית המתאימה לקבלת מידע נוסף בנוגע לשימוש שנעשה במידע האישי שלך לצורכי אותה תוכנית ספציפית.

 • מידע שקשור להרשמה ולתשלום: אנו עשויים לאסוף את פרטי הקשר שלך (כגון שמך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכתובת לחיוב או למשלוח), שם משתמש וסיסמה, גיל, תאריך לידה, מין ומצב משפחתי, העדפות שפה, מספר חשבון פרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך וסכום עסקאות, תאריך פקיעת תוקף הכרטיס וקוד אימות הכרטיס.
 • מידע שאנו מעבדים כדי לספק לך את התוכנית: אנו עשויים לאסוף סוגים שונים של מידע אישי בהתאם לתוכנית. לדוגמה, תוכניות שנועדו להציע לך שירותים מבוססי מיקום יידרשו בדרך כלל לאסוף את פרטי הכתובת או המיקום שלך. באופן דומה, תוכניות שנועדו לאפשר לך לאמת את זהותך, למשל באמצעות זיהוי תווי פנים או טביעת אצבע, עשויות לדרוש עיבוד של תמונה ו/או של מידע ביומטרי שלך. הצטרפותך לכל אחת מהתוכניות הללו היא רשות ונעשית מבחירה. המידע האישי שלך נאסף אך ורק אם אתה נרשם לתוכניות כאלה.
 • ידע אחר שאתה בוחר לספק: תוכל לבחור לספק מידע אחר, כמו סוגים שונים של תוכן (למשל תצלומים, מאמרים, תגובות), פרטי קשר של חברים או של אנשים אחרים שאתה מעוניין שניצור עמם קשר, תוכן שאתה הופך לזמין באמצעות חשבונות מדיה חברתית או מנוי אצל צדדים שלישיים, או כל מידע אחר שברצונך לחלוק עמנו.

בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אישי או להשתמש בו לצורכי מניעה וניטור של הונאות, ניהול סיכונים, יישוב סכסוכים ומטרות קשורות נוספות. מידע כזה עשוי לכלול את מספר החשבון הפרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך וסכום העסקאות, כתובת IP, ציון ההונאה, נתוני מיקום, פרטי בית עסק, פריטים שנרכשו ומידע בנוגע למחלוקת. למידע נוסף אנא לחץ כאן

.

מידע אישי שאנו אוספים באמצעות האינטראקציה שלך עם פרסומות, אתרי אינטרנט, יישומונים או נכסים דיגיטליים אחרים של Mastercard

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו עשויים לאסוף מידע מסוים אודותיך באמצעים אוטומטיים כגון קובצי Cookies ומשואות רשת, כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם פרסומות או עם יישומונים למכשירים ניידים שלנו, או מבקר באתרי האינטרנט, בדפים או בנכסים דיגיטליים אחרים שלנו. המידע שאנו אוספים באופן זה עשוי לכלול: כתובת IP, סוג דפדפן, מערכת הפעלה, מזהה מכשיר נייד, אזור גיאוגרפי, כתובות URL מהן הגעת ומידע בנוגע לפעולות שביצעת בנכסים הדיגיטליים שלנו או אינטראקציות שהיו לך עמם. קובץ "Cookie" הוא קובץ טקסט שממוקם בכונן הקשיח של המחשב על ידי שרת רשת. "משואת רשת", שמוכרת גם בשם תגית אינטרנט, תגית פיקסל או GIF שקוף, היא טכנולוגיה שמסייעת לנו לזהות מתי בוצעה גישה אל תוכן כלשהו.

אנו משתמשים במידע זה כדי לשפר את המוצרים והשירותים המקוונים שלנו, על ידי הערכה של מספר המשתמשים שנכנסים למוצרים ולשירותים המקוונים שלנו או משתמשים בהם, אילו תוכן, מוצרים ותכונות של המוצרים והשירותים המקוונים שלנו מעניינים את המבקרים שלנו ביותר, אילו סוגי הצעות הלקוחות שלנו אוהבים לראות ואיך המוצרים והשירותים המקוונים שלנו פועלים מנקודת מבט טכנית. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בשירותי ניתוח רשת של צד שלישי באתרי האינטרנט וביישומונים למכשירים ניידים שלנו, כמו אלה שמסופקים על ידי Adobe Omniture. הספקים שמפעילים שירותי ניתוח אלה משתמשים בטכנולוגיות כגון קובצי Cookie ומשואות רשת כדי לסייע לנו לנתח את האופן שבו מבקרים משתמשים באתרי האינטרנט וביישומונים שלנו.

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו, עשויים גם לאסוף מידע על אודותיך בקשר לפעילויות שיווקיות שלנו, כולל הצעות, הגרלות, תחרויות ומבצעים. המידע שנאסף עבור מטרות אלה עשוי לכלול את פרטי הקשר שלך (למשל שם, כתובת למשלוח דואר, כתובת דוא"ל ומספר טלפון), נתוני זיהוי אלקטרוניים (למשל שם משתמש, סיסמה, שאלות אבטחה וכתובת IP) ומידע שנאסף בהקשר של תוכניות שיווק מקוונות (למשל מאפיינים אישיים, הרגלי חיים, הרגלי צריכה, תחומי עניין, נתוני מיקום והקלטות קול ותמונה).

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו, עשויים גם לאסוף מידע על אודותיך כדי לספק לך תוכן ופרסומות שמותאמים לתחומי העניין האישיים שלך. המידע שנאסוף למטרות אלה עשוי לכלול פרטים כגון הדפים או הפרסומות הספציפיים שבהם אתה צופה באתרי האינטרנט וביישומונים שלנו והפעולות שאתה מבצע באתרי האינטרנט או ביישומונים שלנו.

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו, עשויים לאסוף מידע מסוים על אודותיך באמצעים אוטומטיים כגון כלי רשת חברתית, ווידג'טים ותוספים המשמשים כדי לחבר אותך לחשבונות המדיה החברתית שלך. תכונות אלה עשויות לאפשר לך להירשם באמצעות חשבון המדיה החברתית שלך, לשתף קישורית (לינק) או לפרסם במישרין בחשבון המדיה החברתית שלך. כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט המכיל כלים או תוספים כאמור, מפעיל המדיה החברתית או ספק שירותים אחר עשוי להיות מיודע על הביקור שלך. עם זאת, האינטראקציה שלך עם כלים אלה כפופה למדיניות הפרטיות של אותן פלטפורמות מדיה חברתית. הואיל ואיננו שולטים במדיניות ניהול המידע של אותם צדדים שלישיים, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות, תנאי השימוש והסכמי הרישיון שלהם (ככל וישנם). למידע נוסף בנושא זה אנא עיין בסעיף 7 של הודעת פרטיות גלובלית זו ("תכונות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים").

בנוסף, חלק מהמוצרים והשירותים המקוונים שלנו כוללים טכנולוגיות מתקדמות למניעת הונאה שעושות שימוש בנתונים מבוססי התנהגות, כגון תזמון הקלדה, מד תאוצה של מכשיר, עמדת גלילה ומיקום עכבר.

היכן שהדבר נדרש בהתאם להוראות הדין החל, נשיג את הסכמתך לפני השימוש באמצעים האוטומטיים המוזכרים לעיל ולפני שנשלח אליך הודעות שיווקיות, תוכן מותאם אישית ופרסומות.

אנא עיין בפרק " זכויותיך והאפשרויות העומדות בפניך" של הודעת פרטיות גלובלית זו למידע נוסף בנוגע לאפשרויות העומדות בפניך.

מכיוון שטרם התגבשה תמימות דעים בנוגע לאופן שבו על חברות להגיב למנגנוני "אל תעקוב" (DNT) מבוססי דפדפן אינטרנט, Mastercard אינה מגיבה לאותות "אל תעקוב" מבוססי דפדפן אינטרנט נכון למועד זה. כדי ללמוד עוד על אותות מעקב של דפדפנים ועל אותות "אל תעקוב", אנא בקר באתר http://www.allaboutdnt.com.

מידע אישי שמגיע לידינו כאשר אתה מגיש מועמדות למשרה אצלנו

אם תגיש מועמדות למשרה ב-Mastercard, אנו עשויים לאסוף פריטי מידע אישי מסוימים מהצעת המועמדות לעבודה שתגיש באתר המשרות שלנו, כגון פרטי הקשר שלך (כולל שם, כתובת למשלוח דואר, כתובת דוא"ל ומספר טלפון), עבודות קודמות, קורות חיים, פרטי קשר של ממליצים וכל מידע אישי אחר שתבחר להגיש לנו ביחד עם מועמדותך.

מידע אישי שאנו אוספים בקשר ליחסים העסקיים הקיימים בינינו לבין מוסדות פיננסיים, בתי עסק או ישויות אחרות שמקיימות פעילויות משותפות עם Mastercard

אנו עשויים לאסוף מידע אישי מיחידים שעובדים עבור כל אחד משותפינו העסקיים (כולל מוסדות פיננסיים, בתי עסק, לקוחות, ספקים, מוכרים ושותפים אחרים), כולל שם, תפקיד, מחלקה ושם הארגון, כתובת דוא"ל עסקית וכתובות עסק למשלוח דואר, מספר טלפון במשרד, תשובות לשאלות אבטחה, סיסמאות אבטחה וכל אמצעי אישור אחר. אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לספק מוצרים ושירותים ישירות למוסדות פיננסיים, לקוחות עסקיים, בתי עסק, לקוחות ושותפים, כדי לנהל את מערכות היחסים העסקיות שלנו ואת דיווחינו הכספיים, לפיתוח המותג ושמירה על שלמותו, לצורכי שיווק וכדי להבטיח ציות לדין החל, כמו גם למטרות הנהלת חשבונות, ביקורת וחיובים.

צפה בתמצית

2. איך אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי:

 • לעבד עסקאות תשלום שלך.
 • להגן מפני הונאה ולמנוע הונאה, וכן כל סיכון חוקי או סיכון אחר שקשור לאבטחת מידע.
 • לספק קישוריות ושירותי יישוב מחלוקות כחלק מפתרונות ה-Open Banking שלנו.
 • לספק לך מוצרים ושירותים שמוצעים על ידי Mastercard, מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים וכדי למסור לך מידע עליהם.
 • לספק לך שירותים והמלצות מותאמים אישית.
 • להפעיל, להעריך ולשפר את עסקינו, כולל אנונימיזציה וניתוח.
 • לבחון המועמדות למשרה שהגשת.
 • למטרות אחרות שעבורן נספק הודעה פרטנית במועד איסוף המידע, ובכל אופן אחר הנדרש או מותר לפי דין.
 • לחולל מידע אנונימי ומצרפי וכן תובנות הנובעות ממנו, על-מנת לייעץ ללקוחות Mastercard ושותפיה ביחס לדפוסי הוצאה, הונאות ומגמות אחרות.
 • ללמוד יותר עלייך, לרבות העדפותייך ומאפיינים אחרים. אנו מתייחסים למסקנות אלה כמידע אישי היכן שנדרש לפי הדין החל.

היכן שהדבר נדרש בהתאם להוראות הדין החל, אנו נשתמש במידע האישי שלך רק לאחר קבלת הסכמתך; במידה הנדרשת כדי לספק לך מוצרים ושירותים; לשם ציות לחובה חוקית; או כאשר ישנו אינטרס לגיטימי שגובר על האיסור ומחייב את השימוש.

אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנשיג ביחס אלייך עבור המטרות המפורטות להלן. אנו נעבד את המידע האישי על אודותייך רק כאשר יש לנו בסיס חוקי לעיבוד המידע כאמור, בהתאם למדינה בה אתה נמצא, כמפורט להלן:

פעילות עיבוד המידע

הבסיס החוקי לעיבוד המידע (היכן שנדרש לפי הוראות הדין החל)

לעבד עסקאות תשלום שלך (לרבות הרשאה, סליקה, החזרים ופעילויות אחרות הנוגעות ליישוב מחלוקות).

במרבית המקרים, נעבד את עסקאות התשלום שלך כמחזיק מטעם המוסדות הפיננסיים שלך, בתי העסק ושותפים אחרים שהם בעלי המידע. כאשר אנו פועלים כמחזיק, בעלי המידע הם האחראים להבטיח בסיס חוקי לעיבוד המידע האישי שלך. אנא עיין במדיניות הפרטיות המתאימה של בעלי המידע לצורך קבלת מידע נוסף בקשר לפעולות עיבוד המידע האישי שלך בהקשרים אלה.

במקרים מסוימים ומוגבלים (כגון בעת ביצוע החזרים) אנו עשויים לעבד את עסקאות התשלום שלך כבעלי המידע, בתנאי ש –

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או לאפשר את קיומו; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת למלא אחר התחייבות חוקית או כל חובה רגולטורית אחרת.

למנוע ולהגן מפני הונאות, עסקאות בלתי מורשות, תביעות וסיכונים אחרים, ולשם ניהול חשיפה לסיכון ואיכות המותג בכל הנוגע לשלמות ואבטחת רשת התשלומים שלנו.

כאשר אנו מעבדים מידע אישי למניעת הונאות, אנו עשויים לפעול כבעלי המידע או כמחזיקים בו. כאשר אנו פועלים כבעלי המידע, אנו נסמכים על בסיס חוקי מאלה המפורטים להלן –

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת למלא אחר התחייבות חוקית או כל חובה רגולטורית אחרת; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת להגן מפני הונאות ולצורך ניהול החשיפה לסיכון.

למידע נוסף על פעילותנו לניטור ומניעת הונאה, אנא עיין בהודעתנו בעניין הונאה ואבטחה.

לספק קישוריות ושירותי יישוב מחלוקות כחלק מפתרונות ה-Open Banking  שלנו.

במרבית המקרים, אנו מספקים את פתרונות ה-Open Banking  שלנו כמחזיק מטעם ספקי השירות שלך, בתי עסק ושותפים אחרים הפועלים כבעלי המידע. כאשר אנו פועלים כמחזיק, בעלי המידע הם האחראים להבטיח בסיס חוקי לעיבוד המידע האישי שלך. אנא עיין במדיניות הפרטיות המתאימה של בעלי המידע לצורך קבלת מידע נוסף בקשר לפעולות עיבוד המידע האישי שלך בהקשרים אלה.

במקרים מסוימים ומוגבלים, אנו נעבד את המידע האישי שלך, שנאסף בקשר על פתרונות ה-Open Banking  שלנו, כבעלי המידע, בתנאי ש –

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת למלא אחר התחייבות חוקית או כל חובה רגולטורית אחרת; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך למטרה כאמור (כגון איתור סיכוני הונאה או יישוב מחלוקות).

למידע נוסף על פעילות ה-Open Banking שלנו, אנא עיין בהודעת הפרטיות שלנו ל-Open Banking . [

לפתוח ולנהל את חשבון שיש לך אצלנו, לאמת את זהותך, לספק את שירותינו ולהגיב לפניותיך אלינו.

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או לאפשר את קיומו; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת למלא אחר התחייבות חוקית או כל חובה רגולטורית אחרת; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך למטרת פתיחת וניהול חשבונות, לאמת את זהותך ולהגיב לפניותיך אלינו.

לספק לך מוצרים, שירותים, הצעות, תוכניות ומבצעים של Mastercard, מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים, וכדי לנהל אותם ולמסור לך מידע עליהם (כולל תחרויות, הגרלות וכל פעילות שיווקית אחרת).

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או לאפשר את קיומו; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לספק לך מוצרים ושירותים.

לנהל את קשרי הלקוחות, הספקים והמוכרים שלנו ובכלל זאת ליצור לפרסם מדריכים עסקיים (שעשויים לכלול פרטי קשר של עסקים).

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או לאפשר את קיומו; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לנהל את קשרי הלקוחות, הספקים והמוכרים שלנו.

להפעיל, להעריך ולשפר את עסקינו (ובכלל זה פיתוח מוצרים ושירותים חדשים); לקבוע את האפקטיביות של הפרסום שלנו ולשפר אותו; לנתח את מוצרינו ושירותינו, אתרי האינטרנט שלנו, היישומים הסלולריים שלנו וכל נכס דיגיטלי אחר ולאפשר את פעולתם; לנתח ולהשוות את הרגלי הצריכה של לקוחותינו שהצטרפו לתוכניות השיווק שלנו (כגון התוכנית Priceless Specials) במטרה להבין ולשפר את האפקטיביות של התוכנית.

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או לאפשר את קיומו; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת להפעיל, להעריך ולשפר את מוצרינו ושירותינו.

לבצע בדיקות נאותות ופעולות ביקורת, הנהלת חשבונות, חיוב, התאמות וגביה.

 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת למלא אחר התחייבות חוקית או כל חובה רגולטורית אחרת; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או לאפשר את קיומו; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לבצע בדיקות נאותות ופעולות חיוב, התאמות וגביה.

לספק לך שירותים והמלצות מותאמים אישית. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש במידע אישי שלך, כגון כתובת הדוא"ל שלך והאינטראקציה שלך עם אתרי האינטרנט שלנו, כדי לנתח את העדפותיך, את תחומי העניין שלך ואת התנהגותך, בכדי להחליט לספק לך תוכן מותאם אישית ואת ההצעות, ההמלצות ואת הודעות הדוא"ל הרלוונטיות ביותר בנוגע למוצר ספציפי של Mastercard, של מוסדות פיננסיים, של בתי עסק ושל שותפים.

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לספק לך שירותים והמלצות מותאמים אישית.

לבצע אנונימיזציה של מידע אישי וכן להכין ולספק דוחות של מידע מצרפי שמציגים מידע שעבר אנונימיזציה (ובכלל זה לקטים, ניתוחים, מודלים וכללים לניתוח ולחיזוי וכן דוחות אחרים שכוללים נתונים מצטברים) לשם מתן ייעוץ למוסדות הפיננסיים עמם אנו עובדים, לבתי העסק וללקוחות ולשותפים אחרים שלנו בנוגע לתבניות הוצאה שהיו בעבר או כאלה שעשויות להתממש בעתיד, הונאה ותובנות אחרות שניתן יהיה לחלץ מנתונים אלה.

 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לבצע אנונימיזציה למידע אישי ולהכין ולספק דוחות הכוללים מידע מצרפי.

להעריך את מידת העניין שלך בתעסוקה וליצור עמך קשר בנוגע לאפשרויות העסקה ב-Mastercard.

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או לאפשר את קיומו; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת להעריך את העניין שלך באפשרויות תעסוקה וכדי ליצור עמך קשר ביחס לאפשרויות תעסוקה.

לאכוף את תנאי השימוש שלנו   או ככל הנדרש כדי לבסס ולממש זכויות חוקיות ולהגן עליהן.

 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או לאפשר את קיומו; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת למלא אחר התחייבות חוקית או כל חובה רגולטורית אחרת; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לאכוף את תנאי השימוש שלנו  וכדי לבסס, לממש ולהגן על זכויותינו החוקיות.

ככל ונדרש בהתאם לדין החל, לרבות לשם ציות לדרישות "הכר את לקוחותיך", "מניעת הלבנת הון", מניעת שחיתות ודרישות שקשורות לסנקציות ולסינון, או כנדרש בכל הליך משפטי, או על ידי רשויות אכיפת החוק או רשויות ממשלתיות להן נתונה סמכות השיפוט על Mastercard והחברות המסונפות לה, או שהן טוענות לסמכות כזו.

 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת למלא אחר התחייבות חוקית או כל חובה רגולטורית אחרת; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת להשיב להליך משפטי, לרשויות אכיפת החוק או לרשויות ממשלתיות.

לציית לתקני התעשייה ולמדיניות שלנו.

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • פעולת עיבוד המידע נדרשת על-מנת למלא אחר התחייבות חוקית או כל חובה רגולטורית אחרת; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לציית לתקני התעשייה או למדיניות שלנו.

לצורך כל מטרה אחרת שעבורה נמסור הודעה פרטנית במועד איסוף המידע.

אנא עיין בהודעת הפרטיות הפרטנית שתוצג לך בעת איסוף המידע.

היכן שהדבר נדרש בהתאם להוראות הדין החל, ביצענו את מבחני האיזון לעיבוד המידע בהתבסס על האינטרס הלגיטימי שלנו, או של צד שלישי, על-מנת להבטיח כי האינטרסים שלך, זכויותיך הבסיסיות והחירויות שלך אינם גוברים על האינטרס הלגיטימי כאמור. למידע נוסף על מבחני האיזון שלנו אתה מוזמן ליצור עמנו קשר כמתואר בחלק "איך ליצור עמנו קשר" שלהלן.

אנו לא נכפיף אותך לכל החלטה שמבוססת אך ורק על עיבוד מידע אוטומטי שיש לו השפעות משפטיות הנוגעות לך או שבאופן דומה יש לו השפעה מהותית עליך, אלא אם כן הבעת את הסכמתך לעיבוד במפורש, העיבוד נחוץ לשם התקשרותך בהסכם עם Mastercard או לשם מימוש הסכם זה, או כאשר אנו נדרשים לפי דין להשתמש במידע האישי שלך באופן זה, למשל כדי למנוע הונאה.

אם תספק לנו כל מידע או תוכן שקשורים לאדם אחר, עליך לוודא ששיתוף מידע זה עמנו והשימוש שנעשה בו, כפי שיימסר לך מעת לעת, עולים בקנה אחד עם החוקים החלים. כך, לדוגמה, עליך להודיע לאותו יחיד על העיבוד של המידע האישי שלה/ו ולהשיג את הסכמתה/ו, כפי שעשוי להידרש בהתאם להוראות הדין החל.

צפה בתמצית

3. איך אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך

אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם:

 • המטה של Mastercard בארה"ב, החברות המסונפות לנו וישויות אחרות בתוך קבוצת החברות של Mastercard.
 • ספקי שירות שפועלים מטעמנו.
 • משתתפים אחרים במערכת התשלומים הכללית, כולל מוסדות פיננסיים ובתי עסק.
 • משתתפים אחרים בפתרונות ה-Open Banking שלנו, כולל מוסדות פיננסיים, בתי עסק וצדדים שלישיים.
 • צדדים שלישיים לצורך ניטור ומניעת הונאות, או לכל מטרה אחרת הנדרשת לפי דין.
 • צדדים שלישיים שאתה משתמש בתכונות שהם מציעים בקשר עם המוצרים והשירותים שלנו או לפי הסכמתך.
 • ישויות אחרות כנדרש לפי הדין החל, או במקרה של מכירה או העברת עסקינו או נכסינו.

איננו מגלים מידע אישי שאנו אוספים על אודותיך, למעט כמפורט בהודעת פרטיות גלובלית זו, כפי שנמסר לך במועד איסוף המידע או כפי שמתואר בכל הודעת פרטיות ספציפית לתוכנית שלנו. איננו מוכרים מידע אישי שאנו אוספים על אודותיך, כמוגדר בחוק הפרטיות לצרכנים בקליפורניה (ה-CCPA).

אנו מעבירים מידע אישי ברחבי העולם, בתוך קבוצת החברות המסונפות של Mastercard, בהתאם לתנאיה של הודעת פרטיות גלובלית זו, או בכל אופן אחר שעליו נודיע בעת איסוף המידע. אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בשווייץ, אנו נעביר את המידע האישי שלך בהתאם לכללים התאגידיים המחייבים של Mastercard, הזמינים כאן.

אנו עשויים גם לחלוק את המידע האישי שלך:

 • עם מוסדות פיננסיים וישויות אחרות שמנפיקות כרטיסי תשלום או עם בתי עסק לשם עיבוד עסקאות תשלום וביצוע פעילויות אחרות שתבקש.
 • עם ישויות שהן שותפות של Mastercard או שמסייעות ל-Mastercard באספקת מוצריה ושירותיה, לרבות שירותי Open Banking, מניעת וניטור הונאה ושירותי זיהוי של צד שלישי, כדי להבטיח את אבטחתן של עסקאות ושל מערכת סליקת התשלומים שלנו.
 • כאשר אנו פועלים כספק שירות עבור צדדים שלישיים ומספקים להם מידע אישי שאנו מעבדים מטעמם.
 • עם ספקי השירותים שלנו שמבצעים בשמנו שירותים למטרות המפורטות בהודעת פרטיות גלובלית זו (או בהודעת הפרטיות הספציפית המתאימה לתוכנית כלשהי). ספקי שירותים אלה מתחייבים בפנינו חוזית לעבד מידע אישי אך ורק בהתאם להנחיותינו ובמידה הנדרשת לשם ביצוע השירותים בשמנו או תוך ציות להוראות הדין החל. אנו גם דורשים מספקים אלה להגן על אבטחתו ועל חסיונו של המידע האישי שהם מעבדים מטעמנו על ידי יישום אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים מתאימים וקביעת מחויבויות לסודיות שחלות על העובדים שניגשים למידע האישי.
 • עם צדדים שלישיים שהכלים שלהם משולבים במוצרינו ובשירותינו (כגון Cookies של צדדים שלישיים, ווידג'טים ותוספים). למידע נוסף, אנא עיין בהוראות פרק 7 תכונות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים" בהודעת פרטיות גלובלית זו.
 • עם רשתות חברתיות, כאשר אתה מבצע אינטראקציה במישרין עם פלטפורמות אלה. למידע נוסף, אנא עיין בהוראות פרק 7 " תכונות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים" בהודעת פרטיות גלובלית זו.
 • עם צדדים שלישיים אחרים בהסכמתך.
 • כנדרש לפי הדין החל או כחלק מהליך משפטי, או כאשר אנו סבורים שהגילוי נחוץ לשם הגנה על האינטרסים החיוניים של יחיד כלשהו, לשם אכיפת תנאי השימוש שלנו, לשם הגנה על Mastercard מפני נזק או אבדן כספי או באופן שקשור לחקירה של חשד להונאה או לפעילות בלתי חוקית אחרת או חקירה של פעילויות כאלה שהתקיימו בפועל.
 • בכל מקרה שנמכור או נעביר את עסקינו או את נכסינו, בשלמותם או בחלקם. במידה שמכירה או העברה מעין זו תתבצע, אנו נעשה מאמצים סבירים כדי לכוון את הנעבר להשתמש במידע אישי שסיפקת לנו באופן שעולה בקנה אחד עם הודעת הפרטיות הגלובלית שלנו. לאחר כל מכירה או העברה מעין אלה, תוכל ליצור קשר עם הישות שאליה העברנו את המידע האישי שלך, ולהציג בפניה כל שאלה בנוגע לעיבודו של מידע זה.

צפה בתמצית

4.זכויותיך והאפשרויות העומדות בפניך

בהתאם למדינתך, ייתכן שתעמוד לך הזכות או האפשרות:

 • לבחור לסרב לחלק מסוגי האיסוף או השימוש במידע האישי שלך, כולל לשימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות, לשימוש במידע האישי שלך למטרות שיווקיות, ולאנונימיזציה של המידע האישי שלך למטרות ניתוח נתונים.
 • לגשת למידע האישי שלך, לתקן אותו, להגביל את עיבודו או להתנגד לו לחלוטין, או לבקש את מחיקתו או ביצוע אנונימיזציה ביחס אליו.
 • לקבל את המידע האישי שסיפקת לנו כדי להעבירו לחברה אחרת.
 • לבטל כל הסכמה שנתת.
 • היכן שהדבר ישים, להגיש תלונה לרשות המפקחת שלך.

תוכל לממש את זכויותיך בפורטל "My Data Center" של Mastercard. תוכל גם להגיש בקשה כמפורט בחלק "איך ליצור עמנו קשר" להלן.

עומדות לך זכויות מסוימות בקשר למידע האישי על אודותיך שאנו מחזיקים ברשותנו ועומדות בפניך אפשרויות מסוימות בנוגע לאיזה מידע אישי נאסוף ממך, האופן שבו נשתמש בו והאופן שבו ניצור עמך קשר.

אם אתה נמצא במדינת קליפורניה, לא נמנע ממך לרכוש מוצרים או שירותים, לא נגבה ממך מחירים אחרים ולא נספק לך איכות שונה של מוצרים ושירותים אם תחליט לממש את זכויות אלה, למעט היכן שהמחיר השונה או האיכות השונה של המוצרים והשירותים כאמור קשורה באופן סביר לערכו של המידע שנקבל ממך. במקרים מסוימים, לא נוכל לספק לך את המוצר או השירות שביקשת אם תבחר לממש זכויות מסוימות.

תוכל לבחור:

 • שלא לספק ל-Mastercard מידע אישי על ידי הימנעות מביצוע עסקאות תשלום או ממסירת מידע אישי ישירות אלינו. כאשר אנו אוספים מידע אישי ממך, אנו מציינים אם הכרחי למסור לנו אותו ומדוע מסירתו הכרחית, כמו גם את ההשלכות של אי מסירתו. אם לא תספק לנו מידע אישי, ייתכן שלא תוכל ליהנות מכל טווח המוצרים והשירותים של Mastercard, וייתכן שלא נוכל לספק לך את מוצרי ושירותי Mastercard אם מידע זה חיוני כדי שנוכל לספק לך אותם, או אם אנו נדרשים לפי דין לאסוף אותו בקשר לאספקת אותו מוצר או שירות ספציפי.
 • לסרב לאיסוף ולשימוש במידע מסוים, שאותו אנו אוספים אודותיך באמצעים אוטומטיים כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו או משתמש ביישומונים שלנו. בתחומי שיפוט מסוימים, תוכל לממש את בחירתך בנוגע לשימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות באמצעות כלי ההסכמה לקובצי Cookie שיוצג בפינה הימנית התחתונה של אתרי אינטרנט של Mastercard. הדפדפן שלך עשוי להגיד לך כיצד תוכל לקבל הודעה במקרה שקובצי Cookie מסוימים יישמרו במכשיר שלך וכיצד תוכל לסרב לפעולה זו. שים לב שבהיעדר קובצי Cookie מסוימים ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בכל התכונות של אתרי האינטרנט, היישומונים או השירותים המקוונים שלנו. 
 • לסרב לשימוש מסוים במידע, שאותו אנו אוספים אודותיך באמצעים אוטומטיים, כאשר אתה מבקר באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ומקיים אינטראקציה עם פרסומות שלנו. אנו עשויים להשתמש בספקי שירותים כדי להגיש פרסומות באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אלה. פרסומות אלה עשויות להיות מותאמות אישית וייתכן שהן תוצגנה לך על סמך שימוש בנתונים שאנו ושותפינו אספנו באתרי האינטרנט שלנו וביישומונים שלנו. בנוסף, כמה מספקי השירותים והשותפים שלנו עשויים לאסוף מידע אודות הפעילויות המקוונות שלך לאורך זמן ובאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כדי להתאים פרסומות אלה אישית ולהגישן. פרסומות Mastercard כוללות לעיתים צלמיות שמסייעות לצרכנים (1) ללמוד איזה שימוש נעשה במידע שלהם וכן (2) לממש אפשרויות שייתכן שתעמודנה בפניהם בנוגע לשימוש שנעשה בנתונים שלהם. אנא  לחץ כאן או, היכן שרלוונטי, על הצלמית שמופיעה בפרסומות הממוקדות שלנו כדי ללמוד על יכולתך לבחור לסרב לשימוש שנעשה בהתנהגות הגלישה שלך למטרות פרסומיות או להגביל שימוש זה.
 • כדי להודיע לנו לא לשלוח אליך הודעות דוא"ל עם תוכן שיווקי באמצעות לחיצה על הקישור לביטול הרישום שיופיע בתוך הודעות הדוא"ל השיווקיות שתקבל מאיתנו, או על ידי יצירת קשר עמנו כמפורט להלן. תוכל גם לבחור לסרב לקבל מ-Mastercard הודעות דוא"ל עם תוכן שיווקי באמצעות לחיצה כאן.
 • לסרב לאנונימיזציה של המידע האישי שלך לצורכי ניתוח נתונים באמצעות לחיצה כאן.

בהתאם למדינה בה אתה נמצא, ייתכן שתעמוד לך הזכות:

 • לבקש גישה למידע האישי שאנו מחזיקים על אודותיך ולקבל מידע על אודות מידע זה, לעדכן את המידע האישי שלך ולתקן שגיאות שנפלו בו, להגביל את עיבודו של המידע האישי שלך או להתנגד לו לחלוטין, לבקש שהמידע יעבור אנונימיזציה או שיימחק, במידה שניתן, או לממש את זכותך לניידות מידע כדי להעביר בקלות את המידע האישי שלך לחברה אחרת. בנוסף, ייתכן שגם תעמוד לך הזכות להגיש תלונה לרשות פיקוח, כולל במדינת מושבך, מקום עבודתך או במקום שבו ארעה התקרית.
 • לבטל כל הסכמה שנתת לנו בעבר בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך, בכל עת וללא עלות. אנו ניישם את העדפותיך בעתיד והדבר לא ישפיע על חוקיות העיבוד שנעשה לפני ביטול הסכמתך.

תוכל לסרב לסוגי עיבוד מסוימים של המידע האישי שלך, למשל דרך דף האינטרנט לסירוב שלנו.

זכויות אלה עשויות להיות מוגבלות בנסיבות מסוימות על ידי דרישות החוק המקומי.

כדי לעדכן את העדפותיך, לבקש מאיתנו להסיר את המידע שלך מרשימות התפוצה שלנו או כדי להגיש בקשה למימוש זכויותיך בהתאם לחוק החל, צור עמנו קשר כפי שמפורט בחלק "איך ליצור עמנו קשר" שמופיע להלן.

פיתחנו את פורטל "My Data Center" של Mastercard כדי לאפשר לך לממש את זכויותיך.

אם לא נצליח לעמוד בציפיותיך בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך או במידה שתבקש להגיש תלונה בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו, אנא עדכן אותנו מפני שזה יאפשר לנו לתקן את הבעיה. כדי לסייע לנו להשיב לבקשתך, אנא מסור לנו את כל פרטי הבעיה. אנו מנסים לבחון את כל התלונות ולהגיב להן בתוך זמן סביר וכנדרש לפי הדין החל

כדי ללמוד עוד על ההסמכה של APEC וכדי לגשת ליישוב מחלוקות, אנא לחץ על החותם של TRUSTe.

צפה בתמצית

5. העברות נתונים

Mastercard היא עסק גלובלי. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לארצות הברית ולמדינות אחרות שחוקי הגנת הפרטיות החלים בהן עשויים להיות שונים מאלה שחלים במדינה שבה סיפקת את המידע בראשונה, אבל אנו נגן על המידע האישי שלך בהתאם להודעת פרטיות גלובלית זו, או בהתאם לכל אופן אחר שנמסר לך.

אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA), אנו נעבד את המידע האישי שלך בהתאם לכללים התאגידיים המחייבים שלנו ומנגנוני העברת מידע אחרים.

נוהגי הפרטיות של Mastercard, כמתואר בהודעת פרטיות גלובלית זו, תואמות את שיטת כללי הפרטיות חוצת הגבולות של APEC. שיטה זו מספקת מסגרת לארגונים על-מנת להבטיח הגנה של מידע אישי המועבר בין המשתתפים בתוכנית. מידע נוסף על המסגרת שמספקת APEC ניתן למצוא כאן.

Mastercard היא עסק גלובלי. אנו עשויים להעביר מידע אישי שאנו אוספים על אודותיך אל נמענים שיושבים במדינות שאינן המדינה שלך, כולל ארצות הברית, שם יושב המטה שלנו. ייתכן שחוקי הגנת הפרטיות שחלים במדינות אלה יהיו שונים מהחוקים החלים במדינה שבה סיפקת את המידע לראשונה. כאשר אנו מעבירים את המידע שלך למדינות אחרות, אנו נגן על מידע זה כמפורט בהודעת פרטיות גלובלית זו, כפי שנמסר לך בעת איסוף המידע או כפי שפורט בהודעת פרטיות ספציפית עבור תוכנית שלנו.

אנו מצייתים לדרישות החוקיות הרלוונטיות שמספקות הגנות מספקות להעברת מידע אישי למדינות שאינן המדינה בה אתה נמצא. בפרט, ביססנו ויישמנו מערכת כללים תאגידיים מחייבים ("BCRs"), שהוכרו על ידי רשויות הגנת המידע באזור הכלכלי האירופי, שמספקים רמת הגנה מספקת עבור המידע האישי שאנו מעבדים באופן גלובלי. תוכל למצוא עותק של ה-BCRs כאן. אנו עשויים גם להעביר מידע אישי אל מדינות שעבורן פורסמו החלטות בדבר התאמה, להשתמש בהגנות חוזיות עבור העברה של מידע אישי אל צדדים שלישיים, כגון סעיפי החוזה הסטנדרטיים של הנציבות האירופית או סעיפים שווי ערך להם בכפוף לחוק החל, או להסתמך על הסמכות של צדדים שלישיים למסגרות מגן הפרטיות האירופי-אמריקאי או שוויצרי-אמריקאי היכן שהדבר רלוונטי. תוכל ליצור עמנו קשר כמפורט בחלק "איך ליצור עמנו קשר" להלן כדי להשיג עותק של ההגנות שבהן אנו משתמשים בעת העברת מידע אישי מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

בנוסף, נוהגי הפרטיות של Mastercard, כמתואר בהודעת פרטיות גלובלית זו, תואמות את שיטת כללי הפרטיות חוצת הגבולות של APEC. שיטה זו מספקת מסגרת לארגונים על-מנת להבטיח הגנה של מידע אישי המועבר בין המשתתפים בתוכנית. מידע נוסף על המסגרת שמספקת APEC ניתן למצוא כאן.

צפה בתמצית

6. איך אנו מגינים על המידע האישי שלך

אנו נוקטים באמצעי הגנה ואבטחה מתאימים כדי להגן על המידע האישי שלך, ושומרים אותו אך ורק לתקופה מוגבלת.

אבטחת המידע האישי שלך חשובה ל-Mastercard. אנו מחויבים להגנה על המידע שאנו אוספים. אנו מחזיקים באמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים סבירים שנועדו להגן על המידע האישי שאתה מוסר או שאנו אוספים מפני השמדה, אובדן, שינוי, גישה, חשיפה או שימוש מקריים, בלתי חוקיים או בלתי מורשים. אנו משתמשים בהצפנת SSL בכמה מאתרי האינטרנט שלנו שמהם אנו מעבירים מידע אישי מסוים.

אנו גם נוקטים באמצעים למחיקת המידע האישי שלך או לשמירתו בצורה שאינה מאפשרת לזהות אותך כאשר מידע זה אינו נחוץ עוד למטרות שלשמן אנו מעבדים אותו, אלא אם כן אנו נדרשים לפי דין לשמור מידע זה למשך תקופה ארוכה יותר. בבואנו לקבוע את תקופת השמירה של המידע, אנו לוקחים בחשבון קריטריונים שונים, כגון סוגי המוצרים והשירותים שביקשת או שסופקו לך, אופי מערכת היחסים שלנו איתך ומשכה, האפשרות להירשם מחדש למוצרינו או לשירותינו, ההשפעה שתהיה למחיקת חלק מהמידע שיש לנו על אודותיך או שקיבלנו ממך על השירותים שאנו מספקים לך, תקופות שמירה שקבועות בחוק ותקופת ההתיישנות.

צפה בתמצית

7. תכונות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתרי האינטרנט שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, כלי מדיה חברתית, ווידג'טים או תוספים, המאפשרים לשתף תוכן רשת, לרבות כתובת IP, עם צדדים שלישיים ועם מפעילי רשתות חברתיות. מפעילי רשתות חברתיות אלה עשויים ללמוד על הביקור שלך גם אם אינך מחובר לחשבון הרשת החברתית שלך וגם אם אין לך חשבון רשת חברתית. ככל ואתרים מקושרים או תכונות שתשתמש או תבקר בהן אינן בבעלות או בשליטת Mastercard, אנו ממליצים כי תבחן ותעיין בהודעת או מדיניות הפרטיות שלהם.

אתרי האינטרנט שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים אחרים לנוחותך או כדי לספק לך מידע. אתר האינטרנט שלנו עשוי גם לכלול בתכונות מסוימות שלשמן אנו משתפים פעולה עם ישויות אחרות. ישויות אלה עשויות ללמוד על הביקור שלך ללא תלות בשימוש שלך בתכונות אלה. אתרי אינטרנט ותכונות אלה, שעשויים לכלול כלי רשתות חברתיות ומיקום גיאוגרפי, פועלים באופן שאינו תלוי ב-Mastercard, והם מזוהים בבירור ככאלה. במידה שאתר מקושר או תכונה כלשהם שבהם אתה מבקר או משתמש אינם נמצאים בבעלותה או בשליטתה של Mastercard, אנו ממליצים כי תבחן את נהגי הפרטיות של אותם אתרים.

Mastercard מציעה לך אפשרות לשתף תגובות בנוגע למוצריה ושירותיה של Mastercard ברשתות חברתיות, ליצור קישורים אל תגובות שקשורות אליהם שמופיעות ברשתות חברתיות או להזכיר תגובות אלה. למשל, תוכל לעשות "Like" להצעה באמצעות חשבון ה-Facebook שלך, או "לצייץ" הצעה באמצעות Twitter. כאשר אתה מבקר באתר שכולל כפתור של רשת חברתית, הדפדפן שלך יקיים קשר ישיר עם ספק מדיה חברתית זו, ומידע הנוגע לביקור שלך, כולל כתובת IP, מועבר למפעיל הרשת החברתית. אם יש לך חשבון באותה רשת חברתית, ספק הרשת החברתית עשוי לקשר את הביקור שלך לחשבונך, גם אם אינך מחובר לחשבון.

תוכל גם לבחור להשתמש בתכונות מסוימות שקיימות באתרי האינטרנט שלנו שניתן לגשת אליהן דרך ישויות אחרות שאינן מסונפות אל Mastercard בשום דרך אחרת, או שעבורן אנו עובדים בשיתוף עם ישויות אלה. תכונות אלה, כולל כלי מיקום גיאוגרפי, מופעלות על ידי צדדים שלישיים והן מזוהות בבירור ככאלה. ספקי מדיה חברתית כגון Facebook ו-Twitter, וצדדים שלישיים אחרים אלה, אינם קשורים אל Mastercard ולא בהכרח חולקים עמה את אותה מדיניות בנוגע להגנה על פרטיות. אנא עיין בהודעות הפרטיות שלהם אם החלטת להשתמש בשירותיהם וכן בחן את הגדרות החשבון שלך ברשת החברתית אם תרצה שלא להפעיל תכונות מסוימות.

צפה בתמצית

8. פרטיות ילדים

מוצריה ושירותיה של Mastercard אינם מיועדים או מכוונים לילדים מתחת לגיל 16.

מוצריה ושירותיה של Mastercard אינם מיועדים או מכוונים לילדים מתחת לגיל 16. עם זאת, Mastercard עשויה לאסוף מידע אישי על אודות ילדים מתחת לגיל 16 במישרין מהורה או אפוטרופוס חוקי, בהתאם להסכמתו המפורשת של אדם זה.

חזרה למעלה

9. עדכונים של הודעת פרטיות גלובלית זו

אנו עשויים לעדכן הודעת פרטיות גלובלית זו מעת לעת כדי לשקף שינויים בנוהלי הפרטיות שלנו.

אנו עשויים לעדכן הודעת פרטיות גלובלית זו מעת לעת כדי לשקף שינויים בנוהלי המידע האישי שלנו. אנו נפרסם הודעה באופן בולט לעין באתרי אינטרנט רלוונטיים כדי להודיע לך על כל שינוי משמעותי או מהותי בהודעת הפרטיות הגלובלית שלנו קודם ששינויים כאלה ייכנסו לתוקפם וכן ונציין בראש ההודעה את התאריך האחרון שבו עודכנה. אם אנו מעדכנים את הודעת הפרטיות הגלובלית שלנו, אנו עשויים במקרים מסוימים לבקש את הסכמתך.

צפה בתמצית

10. איך ליצור עמנו קשר

תוכל לשלוח אלינו ואל קצין הגנת מידע שלנו הודעת דוא"ל לכתובת privacyanddataprotection@mastercard.com. אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בשווייץ, Mastercard Europe SA היא בעלת המידע, ותוכל להגיש בקשות למימוש זכויותיך ביחס למידע האישי שלך בפורטל " My Data Center" של Mastercard.

אם יש לך שאלות, תגובות או תלונות כלשהן, בנוגע להודעת פרטיות גלובלית זו ובנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו, או שברצונך לעדכן את העדפות הפרטיות שלך, אנא שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני אל: privacyanddataprotection@mastercard.com או כתוב לנו אל:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
United States

אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בשווייץ, Mastercard Europe SA היא הישות שאחראית לעיבוד המידע האישי שלך. תוכל להגיש את בקשותיך למימוש זכויותיך ביחס למידע האישי שלך בפורטל "My Data Center" של Mastercard, או לשלחו אלינו הודעת דוא"ל אל: privacyanddataprotection@mastercard.com, או לכתוב אלינו לכתובת:

EEA Data Protection Officer
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgium

אם אתה נמצא בברזיל, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda היא הישות שאחראית לעיבוד המידע האישי שלך. תוכל להגיש את בקשותיך למימוש זכויותיך ביחס למידע האישי שלך בפורטל "My Data Center" של Mastercard, או לשלחו אלינו הודעת דוא"ל אל: privacyanddataprotection@mastercard.com, או לכתוב אלינו לכתובת:
Brazil Data Protection Officer
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
São Paulo/SP
Brasil
CEP 04794-000

בכל שאלה בנוגע לכרטיס ה-Mastercard שלך ורכישות שביצעת, עליך ליצור קשר עם המוסד הפיננסי שלך או עם בית העסק. תוכל למצוא מידע נוסף בנוגע לדרכים ליצור עמם קשר באתרי האינטרנט שלהם בהתאמה.

צפה בתמצית