Skip to Content

תקנון דומינוס פיצה במאסטרקארד דיי

ההטבה: פיצה משפחתית קלאסית, פיצה וולקנו, מנה נלווית וקינוח ב140 ₪ בלבד

קוד קופון:  332852

לינק למימוש ההטבה: ...https://idominos.onelink.me

תנאים ומגבלות:

 • ההזמנה מאתר / אפליקציית דומינו'ס בלבד. לא תתאפשר הזמנה טלפונית / בסניפים. ללא כפל מבצעים. לא כולל תוספות.
 • לא כולל דמי משלוח שייגבו באתר / אפליקציית דומינו'ס.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תוקף המבצע.
 • המבצע אינו מתייחס לפיצות אקסטרה או צ'יזי קראסט.
 • ניתן לשדרג את הפיצה הקלאסית לפיצה ללא גלוטן ו/או פיצה מבצק כוסמין בתוספת תשלום של 3 ₪. ניתן לשדרג את הפיצה הקלאסית לצ'יזי קראט או לוולקנו נוספת בתוספת 10 ש"ח
 • תוקף ההטבה ב-10 בחודש בלבד החל מיולי 2024 בשעות הפעילות של הסניפים.
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל.
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד.
 • בכפוף לתקנון המבצע באתר, ט.ל.ח
 • מי מהצדדים (מאסטרקארד ו/או דומינוס פיצה) רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל. ט.ל.ח

  אופן ההזמנה:
 1. כדי לבצע הזמנה יש להיכנס לאתר או לאפליקציית דומינו'ס, לבחור בביצוע משלוח/ איסוף וללחוץ על כפתור "יש לי  קופון" ולהזין את הקוד שקיבלתם.
 2. במידה ואינכם רשומים לאתר, יש להזין את פרטי כתובת המשלוח, להירשם עם כתובת מייל תקינה ולמלא את הפרטים הנוספים.
 3. בסיום ההרשמה יש להמשיך בהזמנה, לבחור את המוצרים, לסיים את ההזמנה ולחכות לשליח או להגיע לסניף לאסוף אותה.
 4. התמונה להמחשה בלבד.
 5. בכפוף לתקנון

תקנון Mastercard Day ליברה חברה לביטוח 2024

ההטבה - תווי קניה דיגיטליים לרכישה במגוון רשתות, בשווי של 50 ₪

לינק ייעודי: https://www.lbr.co.il

תנאי ההטבה

 1. מבוא
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
  • השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
  • כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.
 2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:

"החברה"

ליברה חברה לביטוח בע"מ, ח.צ. 515761625.

"הפרס"

תווי קניה דיגיטליים לרכישה במגוון רשתות, בשווי של 50 ₪.

"לקוח פוטנציאלי"

כל אדם שירכוש פוליסת משכנתא באמצעות קישור ייעודי לתהליך המכירה באתר האינטרנט של החברה, ובלבד שעומד בתנאי החיתום של החברה ובתקופת המבצע, ובלבד שהפרמיה שולמה באמצעות מאסטרקארד.

"לינק ייעודי"

לינק שיפורסם באתר Mastercard Day.

"פוליסת משכנתא"

פוליסה לביטוח מבנה למשכנתא או חיים למשכנתא או פוליסה המשלבת מבנה וחיים למשכנתא.

"תקופת המבצע"

תקופה שתחל ביום 1 ביולי 2024 ותסתיים ביום 31 ביולי 2024.

 1. המבצע
  • חברת מאסטרקארד תפרסם באתר האינטרנט שלה את דבר מבצע זה וכן לינק ייעודי לתהליך הרכישה הדיגיטלי של החברה.
  • כל לקוח פוטנציאלי שירכוש פוליסת משכנתא בחברה בתקופת המבצע באמצעות השימוש בלינק הייעודי, יזכה אותו בקבלת הפרס, וזאת ללא הגבלת כמות פרסים, ובלבד ששילם את הפרמיה באמצעות כרטיס מאסטרקארד.
  • יובהר כי רק רכישה באמצעות הקישור הייעודי לתהליך המכירה באתר האינטרנט של החברה תזכה את הלקוח בקבלת הפרס. כל אפיק אחר אינו משתתף במבצע.
  • הזכות לקבלת הפרס הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה, ואינה ניתנת להמרה לתמורה כספית ו/או אחרת.
  • לא יחולק יותר מפרס אחד בגין פוליסת משכנתא שירכוש לקוח פוטנציאלי.
  • חלוקת הפרס תבוצע בתום תקופת המבצע באמצעות העברת השובר הדיגיטלי לכתובת הדוא"ל של המבוטח, בהתאם לכתובת הדוא"ל המופיעה במערכות החברה או באמצעות SMS, לפי שיקול דעת החברה.
 2. כללי
  • השימוש בפרס ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ותקנון ספק השובר לעניין זה, ומימושו ייעשה ברשתות הפועלות בשיתוף פעולה עם ספק השובר בלבד, והחברה לא תהא צד לכך.
  • ההשתתפות במבצע אסורה לספקי החברה, עובדי החברה, חברי הדירקטוריון וציבור המשקיעים שלה, לרבות בני משפחותיהם, והם לא יהיו זכאים לקבלת הפרס גם אם יפנו לקוחות פוטנציאליים לחברה במהלך תקופת המבצע.
  • החברה פטורה מאחריות בגין נזק, הפסד, תקלה, טעות, אובדן או הוצאה העלולים להיגרם למי מהלקוחות הקיימים, במישרין או בעקיפין, עקב אי מימוש הפרס, מכל סיבה שהיא.
  • תקנון זה מפורסם באתר מאסטרקארד דיי, באתר החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
  • בנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק, החברה תהא רשאית לשלול את קבלת הפרס, באם יתברר כי הושג שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.
  • החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה, ככל שיפורסם.
  • בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תקנון זה, כלליו או תנאיו, תכריע היועצת המשפטית של החברה.
  • מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ליברה חברה לביטוח בע"מ

תקנון הטבת מאסטרקארד באתר Ontopo

₪50 הנחה במגוון מסעדות באתר Ontopo - רכישת שובר בשווי ₪200 ב-₪150 בלבד

קופון: MASTERCARDAY

לינק ייעודי: https://ontopo.com/he/il/page/81550135

תוקף ההטבה: 10 בכל חודש החל מחודש יולי 2024 ועד חודש אוגוסט 2024

תנאי ההטבה:

 • השובר ניתן לרכישה ב-10 בכל חודש בלבד באמצעות הלינק הייעודי
 • מימוש השובר בימים א'-ד' במסעדות המשתתפות בקטגוריית Mastercard Day ב-Ontopo והמופיעות בלינק הייעודי.
 • מוגבל לשימוש אחד להזמנה/שולחן.
 • תוקף מימוש השובר עד ה-10 בחודש העוקב לרכישה.
 • לא ניתן לפצל את השובר ליותר מרכישה אחת במסעדה אחת.
 • בתוקף למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד.
 • ההטבה אינה תקפה בסופי שבוע, בארוחות עסקית ו-Happy Hour.
 • הזכאות להטבה הינה כפופה לתנאים ולהגבלות כאמור בתקנון אתר מאסטרקארד דיי ותקנון Ontopo המפורסם בכתובת: https://ontopo.com/he/il/docs/terms. במקרה של אי התאמה באמור בתקנון זה לבין האמור בתקנון האתר, האמור בתקנון Ontopo יקבע. ט.ל.ח

איך רוכשים את השובר?

 • נכנסים ללינק הייעודי - https://ontopo.com/he/il/mastercard
 • תחת "מסעדות" לוחצים על "לרכישת ההטבה" תחת Ontopo X Mastercard
 • ממלאים פרטים, משלמים ומקבלים קישור לשובר מאסטרקארד דיי ב-SMS

איך מממשים את השובר?

 • נכנסים ללינק הייעודי מתוך הודעת ה-SMS שהתקבלה או בקישור - https://ontopo.com/he/il/mastercard
 • במעמד התשלום במסעדה, נכנסים להודעת ה-SMS שהתקבלה, ולוחצים על
  "הצג קוד". את הקוד שיתקבל יש להציג לנציג המסעדה.
 • סכום השובר ינוכה מסכום החשבון הכולל.

תקנון הטבת מאסטרקארד באתר עברית

15% הנחה על ספרים בכל הפורמטים, כולל כפל מבצעים וללא הגבלת מימושים

קופון: MASTERCARDAY

לינק ייעודי: https://tinyurl.com/2nvvap5d

תוקף ההטבה: 10 בכל חודש החל מחודש יוני 2024 ועד חודש אוגוסט 2024

בכפוף לתקנון המלא באתר עברית

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

 1. ההטבה – הנחה בסך 15% על סכום העסקה המבוצעת באתר
 2. תוקף ההטבה – 10 בכל חודש, לחודשים יוני, יולי ואוגוסט 2024. החל מהשעה 0000: ועד 23:59 (שעון ישראל) החברה זכאית לשנות את תאריכי הסיום של ההטבה. השתתפות לאחר תום תקופת ההטבה לא תזכה במתן ההטבה.
 3. 15% הנחה על ספרים בכל הפורמטים, נוסף על מחירי מבצעים ככל שישנם.
 4. האפליקציה – האפליקציה שבבעלות החברה בכתובת https://www.e-vrit.co.il
 5. משתמש – רוכש באתר החברה.
 6. תנאי ההטבה – ההוראות המופיעות בתקנון זה.
 7. יובהר, כי "עברית" מוכרת את הספרים בכל הפורמטים, והיא אינה אחראית על תוכן הספר עצמו.
 8. ההטבה תקפה באתר "עברית" בלבד ללא הגבלת מימושים.
 9. ההנחה תינתן ע"י הזנת קוד קופון במעמד ההזמנה ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 10. ההטבה תקפה בתשלום באמצעות כרטיס מאסטרקארד.
 11. קיים מספר מוגבל של קופונים אשר ניתן לממש בהתאם לרישום החברה או עד גמר המלאי ו/או בהתאם להחלטת החברה.
 12. תקופת ההטבה: החל מ-10/06/2024 ועד 10/08/2024, ביום ה- 10 לחודש בכל חודש קלנדרי, עד תום תקופת ההטבה.
 13. מובהר כי מתן ההטבה תלוי בחברה בהתאם לשיקול דעתה.
 14. הזכאות להטבה הינה כפופה לתנאים ולהגבלות כאמור בתקנון האתר. תקנון האתר מפורסם בכתובת: https://tinyurl.com/2tu523ns
 15. במקרה של אי התאמה באמור בתקנון זה לבין האמור בתקנון האתר, האמור בתקנון האתר יקבע. ט.ל.ח

תקנון Mastercard Day – Amazon.com

ההטבה: 10% הנחה ברכישה ב-49$ ומעלה עד להנחה מקסימלית של 10$

קוד קופון: MASTERCARDAY

 1. מחזיקי כרטיס מאסטרקארד יכולים ליהנות מ -10% הנחה ברכישה אחת ב-49$ ומעלה ועד להנחה מקסימלית של 10$, לא כולל דמי משלוח וטיפול, מיסים, חובות, חיובי אריזות מתנה או עמלות אחרות, בהתבסס על סכום הרכישה המינימלי וקוד המבצע שהוזן כהמשך המתואר בתקנון זה ("ההצעה").
 2. לא ניתן לשלב את ההצעה עם מבצעים נוספים.
 3. למימוש אחד למשתמש למשלוח לכתובת בישראל.
 4. מוצרים כשירים פירושם מוצרים הזמינים ב- com למעט כרטיסי מתנה ו/או הורדות דיגיטליות.
 5. כמות הקופונים הינה מוגבלת ותקפה עד גמר המלאי.
 6. הקופון בתוקף החל ממאי 2024 משעה 10 בבוקר של ה-10 לחודש ועד השעה 23:59 באותו יום, ועד להודעה אחרת.
 7. למימוש ההצעה, יש לבחור את המוצרים הכשירים, להזין את קוד הקופון MASTERCARDAY (על פי הפירוט לעיל) במעמד הקופה, ולבצע את התשלום באמצעות כרטיס כשיר. "כרטיס כשיר" הינו כרטיס אשראי הנושא את המותג מאסטרקארד.
 8. כדי להשתמש בהצעה יש לרכוש את המוצרים בהזמנה אחת ולשלוח אותם לכתובת אחת בתוך ישראל.
 9. הסוחר רשאי לדחות כרטיס כשיר אם מערכת התשלומים שלו לא יכולה לטפל בחלק מסוגי הכרטיסים הזכאים.
 10. ככל שהחוקים הרלוונטיים מאפשרים, אמזון ומאסטרקארד שומרים לעצמם את הזכות לשנות את ההצעה ו/או לשנות את התנאים וההגבלות בכל עת.
 11. ההצעה אינה חלה על דמי משלוח וטיפול, חיובי אריזת מתנות, מסים, חובות או עמלות אחרות.
 12. ההצעה אינה ניתנת להעברה ולא ניתן למכור אותה מחדש.
 13. במידה ויופרו אחד מהתנאים וההגבלות, המבצע לא יהיה תקף.
 14. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל
 15. אם יוחזר כל אחד מהמוצרים או התכנים הקשורים למבצע זה, ההחזר הכספי יהיה שווה לסכום אשר שולם עבור המוצר, בכפוף למדיניות ההחזרים המפורטת בלינק:

  ...https://www.amazon.com/gp/help/customer

 1. ההצעה תהיה בטלה במידה והחוקים או התקנות החלים יקבעו את ביטולו.

תקנון הטבת Day Mastercard באתר ד"ר פישר

ההטבה:

20% הנחה נוספת על כל אתר ד"ר פישר

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק לאתר ד"ר פישר: https://bit.ly/4aIcSm8

תוקף ההטבה:

 בתוקף בין ה-9 ל-11 ביולי משעה 0:00 ועד שעה 23:59 או עד גמר המלאי, החל מחודש יולי 2024 ועד הודעה אחרת.

תנאים:

 • בתוקף על כלל המוצרים באתר למעט מוצרי Top5
 • כולל כפל מבצעים, ללא כפל קופונים
 • ההטבה ניתנת למימוש באתר ד"ר פישר בלבד
 • ההטבה ללקוחות מאסטרקארד בלבד, למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד
 • ההנחה חלה על המוצרים באתר ואינה חלה על דמי המשלוח
 • ההנחה זמינה להזמנות מישראל בלבד ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו ע"י בנקים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל
 • לד"ר פישר ו/או למאסטרקארד קיימת הזכות לשנות תאריך סיום המבצע

תקנון NINE WEST 2024 – Mastercard Day

הנחה בגובה 15% הנחה ש"ח באתר NINE WEST

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק לאתר:

...https://www.nine-west.co.il

תנאים נוספים:

 • ההטבה תקפה בכל 10 לחודש החל מחודש יולי 2024 ועד להודעה אחרת.
 • ההטבה תקפה באתר בלבד
 • תקף למחזיקי כרטיס מאסטרקארד ולמשלמים בכרטיס אשראי מאסטרקארד בלבד .
 • כולל כפל מבצעים והנחות
 • לא כולל כפל קופונים והטבות
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל .
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד.
 • בכפוף לתקנון האתר
 • מי מהצדדים - NINE WEST ו/או מאסטרקארד - רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל. ט.ל.ח.

תקנון Nautica 2024– Mastercard Day

30% הנחה על קטגוריית NEW באתר Nautica

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק לאתר:

...https://www.nautica.co.il

תנאים נוספים:

 • ההטבה תקפה בכל 10 לחודש החל מחודש יוני 2024 ועד להודעה אחרת.
 • תקף למחזיקי כרטיס מאסטרקארד ולמשלמים בכרטיס אשראי מאסטרקארד בלבד.
 • לא כולל כפל מבצעים והנחות, קופונים והטבות
 • ההנחה בתוקף על פריטי לבוש מהקולקציה החדשה באתר Nautica (קטגוריית NEW) ותנוכה מהיתרה לתשלום, לאחר ההפחתה של ההנחות ו/או המבצעים הקיימים, ותעודכן בקופה בשלב התשלום.
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל.
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד.
 • בכפוף לתקנון האתר.
 • מי מהצדדים (Nautica\ מאסטרקארד) רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל. ט.ל.ח

תקנון Timberland 2024– Mastercard Day

25% הנחה על קטגוריית NEW באתר Timberland

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק לאתר:

...https://www.timberland.co.il

תנאים נוספים:

 • ההטבה תקפה בכל 10 לחודש החל מחודש יולי 2024 ועד להודעה אחרת.
 • תקף למחזיקי כרטיס מאסטרקארד ולמשלמים בכרטיס אשראי מאסטרקארד בלבד.
 • לא כולל כפל מבצעים והנחות, קופונים והטבות
 • ההנחה בתוקף על פריטי לבוש מהקולקציה החדשה באתר Timberland (קטגוריית NEW) ותנוכה מהיתרה לתשלום, לאחר ההפחתה של ההנחות ו/או המבצעים הקיימים, ותעודכן בקופה בשלב התשלום.
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל.
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד.
 • בכפוף לתקנון האתר.
 • מי מהצדדים ( Timberland\ מאסטרקארד) רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל. ט.ל.ח

תקנון הטבת JD Sport ISRAEL במאסטרקארד דיי 2024

15% הנחה באתר ובחנויות כולל סניפי אילת ודיוטי פרי.

בהזנת או בהצגת קופון : MASTERCARDAY

או לחילופין לרכישה בחנויות- יש לציין כי הנך מעוניין לממש את הטבת מאסטרקארד דיי

תנאים:

המבצע ללקוחות מאסטרקארד בלבד

 • בתוקף ב 10 לכל חודש (החל מ00:00- ועד שעה 23:59) החל מחודש ינואר 2024
 • מימוש אחד ללקוח בחודש
 • תקף באתר ובחנויות הרשת כולל סניף אילת ודיוטי פרי
 • לא כולל כפל מבצעים או כפל קופונים
 • לא כולל דגמים ומותגים כדקלמן: ג'ורדן, דאנק, נייקי אייר פורס ונייקי טק פליז, אדידס סמבה
 • הנחה הינה על מחיר המוצר בלבד ואינה תקפה לדמי משלוח
 • ההטבה תקפה למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד
 • ל ISRAEL SPORTS JD ומאסטרקארד יש הזכות לשנות את תאריך סיום המבצע
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד
 • בכפוף לתקנון האתר

ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל

תקנון הטבת Adidas במאסטרקארד דיי 2024

ההטבה:  20% הנחה באתר ובאפליקציית אדידס על מגוון מוצרים

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק לאתר ההטבה: ...https:/www.adidas.co.il/he/mastercard

תנאים ומגבלות:

 • המבצע תקף למשלמים באמצעות כרטיסי מאסטרקארד בלבד
 • ההטבה תקפה ב10 בחודש, באתר אדידס אונליין ובאפליקציה בלבד, בכפוף לתקנון האתר.
 • המבצע תקף ב-10 לכל חודש החל משעה 00:00 ועד השעה 23:59
 • תקף באתר אדידס אונליין ובאפליקציה בלבד
 • המבצע תקף על מגוון מוצרים המופיעים בלינק הייעודי
 • כולל כפל מבצעים והטבה
 • מינ' 1,000 יח' במלאי
 • ל-adidas ו/או למאסטרקארד יש הזכות לשנות את תאריך סיום המבצע
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל.

תקנון Erroca By Super-Pharm באתר Mastercard Day

ההטבה: 10% באתר Erroca By Super-Pharm, כולל כפל הטבות.

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק לאתר: ...https://erroca.co.il

תוקף ההטבה: בתוקף ב-9-11 בחודש החל מחודש יולי 2024 משעה 0:00 ועד שעה 23:59 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.

תנאים:

 • כולל כפל הנחות, לא ניתן לממש יותר מקופון מבצעים אחד ברכישה.
 • מוגבל למימוש אחד ללקוח .
 • ההטבה ללקוחות מאסטרקארד ,המשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד, בהזמנת אונליין בלבד
 • הנחה הינה על מחיר המוצר בלבד, ואינה תקפה לדמי המשלוח
 • הנחה תינתן בסוף חשבון לאחר הקלדת קוד קופון MASTERCARDAY בעמוד התשלום .
 • לאירוקה ביי סופרפארם ו/או למאסטרקארד יש הזכות לשנות את תאריך סיום המבצע
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי: בנקים ישראליים , תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל
 • בכפוף לתקנון המלא באתר מאסטרקארד דיי. ט.ל.ח

תקנון הטבת Day Mastercard באתר אופטיקנה

ההטבה:

10% הנחה באתר אופטיקנה בלבד

קוד קופון:

MASTERCARDAY

לינק לעמוד:

https://bit.ly/43qk04o

תקף ב10 בחודש בלבד. כולל כפל מבצעים. בכפוף לתקנון

תוקף ההטבה:

בתוקף ב10 בחודש יולי 2024 משעה 0:00 ועד שעה 23:59

תנאים:

 • מהמוצרים המשתתפים במבצע- משקפי ראיה, משקפי שמש ועדשות מגע בלבד
 • כולל כפל מבצעים, אין כפל קופונים
 • מוגבל למימוש אחד ללקוח למימוש באתר בלבד
 • המבצע ללקוחות מאסטרקארד בלבד
 • הנחה הינה על מחיר המוצר בלבד, ואינה תקפה לדמי המשלוח
 • הנחה תינתן בסוף חשבון
 • ההטבה תקפה למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד, בהזמנה אונליין בלבד
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי בנקים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל

תקנון הטבת Mastercard Day באתר Guilty.co.il

20% הנחה באתרGuilty

קוד קופון: MASTERCARDAY

URL: https://www.guilty.co.il/Category/Mastercard-X-Guilty

תנאים:

המבצע ללקוחות מאסטרקארד בלבד

 1. 20% הנחה על רכישות באתר לא כולל בישום ומוצרי BYNETA
 2. תוקף: 10 לכל לחודש (החל מ- 10:00 ועד בשעה 23:59(. בתוקף מחודש ינואר 2023
 3. מספר המימושים מוגבל ללקוח אחד (הזמנה פר לקוח)
 4. כולל כפל מבצעים והטבות
 5. ההטבה תקפה למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד, בהזמנה אונליין בלבד
 6. לאתר guilty.co.il ומאסטרקארד הזכות לשנות תאריך סיום המבצע
 7. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל
 8. המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד

תקנון הטבה באפליקציית גולדה 2024 מאסטרקארד דיי

ההטבה: קילו גלידה גולדה + 2 רטבים מתנה (שוקולד חלב + שוקולד לבן) ב-80 ש"ח בלבד

תקף למזמינים באפליקציית גולדה בלבד

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק לאפליקצייה: https://golda.onelink.me/GnbO/lo069g4w

תנאים:

 1. הקופון למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד.
 2. אופן מימוש ההטבה: הורידו אפליקציית גולדה >>> בחרו במוצר בשם "קילו גלידה + 2 רטבים MASTERCARDAY" >>> בחרו את הטעמים שתרצו >>> הוסיפו לעגלה >>> הזינו קוד קופון MASTERCARDAY
 3. הרטבים שיתווספו להזמנה כמתנה הינם רוטב שוקולד חלב ושוקולד לבן בלבד. לא ניתן לשנות את סוג הרטבים.
 4. עלות המשלוח להזמנה תיגבה בנוסף ע"פ תמחור גולדה.
 5. במקרה של תקלה במימוש הקופון או לכל סיוע בנושא ההטבה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של גולדה לקבלת מענה מהיר: *9633
 6. ההטבה זמינה למזמינים ב-10 בחודש בלבד החל מחודש מאי 2024 ועד להודעה אחרת.
 7. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי בנקים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל

תקנון Yellow 2024– Mastercard Day

שלושה בקבוקי סודה 1.5 ליטר ב-10 ₪

קוד קופון: MASTERCARDAY

URL: https://yellow.onelink.me/HpLh/aijxulmd

תנאים נוספים:

 • ההטבה תקפה בכל 10 לחודש החל מחודש יולי 2024 ועד להודעה אחרת
 • אופן מימוש ההטבה: נכנסים לאפליקציית Yellow >> פעולות  << אזור האישי לכניסה << יש לי קוד קופון >> מזינים את קוד הקופון MASTERCARDAY
 • ניתן להוריד את הקופון אך ורק ב-10 לחודש אך ניתן לממש את הקופון עד ה-16 בחודש
 • עד גמר המלאי ומוגבל לכ-10,000 קופונים בלבד ע"פ המוקדם מבניהם.
 • תקף למחזיקי כרטיס מאסטרקארד ולמשלמים בכרטיס אשראי מאסטרקארד בלבד.
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל.
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד.
 • בכפוף לתקנון האתר.
 • מי מהצדדים (Yellow\ מאסטרקארד) רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל. ט.ל.ח

תקנון הטבת מאסטרקארד - אפליקציית משלוחה

20 ש"ח הנחה בהזמנה באפליקציית משלוחה למחזיקי כרטיס מאסטרקארד

קופון: MASTERCARDAY

בנוסף צבירת עלות המשלוח לארנק במאות מסעדות משתתפות וקרדיט צבירה במאות מסעדות משתתפות. בכפוף לתקנון המלא באתר.

ט.ל.ח

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

 1. ההטבה – הנחה בסך 15 ₪ על סכום העסקה המבוצעת באתר
 2. תוקף ההטבה – ב-10 בחודש בלבד. החל מהשעה 11:00 ועד 23:59 (שעון ישראל) החברה זכאית לשנות את תאריכי הסיום של ההטבה. השתתפות לאחר תום תקופת ההטבה לא תזכה במתן ההטבה.
 3. צבירת עלות המשלוח לארנק במאות מסעדות משתתפות ב-10 בחודש בלבד
 4. החברה ו/או עורכת ההטבה ו/או עורכת המבצע ו/או משלוחה – חברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ ח.פ. 514570290 ברוך הירש 22 , בני ברק.
 5. האפליקציה – האפליקציה שבבעלות החברה אשר כתובתה
  https://www.mishloha.co.il
 6. משתמש – רוכש באתר של החברה.
 7. תנאי ההטבה – ההוראות המופיעות בתקנון זה.
 8. תקנון זה חל על כל המסעדות באפליקציה.
 9. יובהר, כי משלוחה מספקת שירותי הזמנות בדיגיטל בלבד, והיא אינה אחראית על שירותי המשלוח עצמו, טיב האוכל, מרכיביו ו/או כשרותו או כל שירות/מוצר אחר הניתן ע"י המסעדה.
 10. משתמש אשר שילם באמצעות כרטיס מאסטרקארד וביצע הזמנה באפליקציית משלוחה, זכאי להנחה בגובה 15 ש"ח מהסכום הכולל לתשלום בכפוף למינימום הזמנה של המסעדה ממנה התבצעה ההזמנה, ו/או מינימום הזמנה של 50 ₪ - הגבוה מביניהם.
 11. ההטבה תקפה באפליקציית משלוחה בלבד ללא הגבלת מימושים.
 12. ההנחה תינתן ע"י הזנת קוד קופון במעמד ההזמנה וכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 13. ההטבה תקפה בהזמנת משלוח בלבד, ללא איסוף עצמי ובתשלום באמצעות כרטיס מאסטרקארד.
 14. קיים מספר מוגבל של קופונים אשר ניתן לממש בהתאם לרישום החברה או עד גמר המלאי ו/או בהתאם להחלטת החברה.
 15. תקופת ההטבה: החל מ 04.2024 ועד 10.12.2024 , ביום ה- 10 לחודש בכל חודש קלנדרי, עד תום תקופת ההטבה.
 16. מובהר כי מתן ההטבה תלוי בחברה בהתאם לשיקול דעתה.
 17. הזכאות להטבה הינה כפופה לתנאים ולהגבלות כאמור בתקנון האתר. תקנון האתר מפורסם בכתובת: https://www.mishloha.co.il/dynamicpage
 18. במקרה של אי התאמה באמור בתקנון זה לבין האמור בתקנון האתר, האמור בתקנון האתר יקבע. ט.ל.ח

תקנון הטבת Mastercard Day  באתר  Paneco.co.il

יין מתנה לבחירה ברכישה מעל 250 ש"ח באתר.

בחירה מתוך  4 בקבוקי יין שווים במיוחד!

קוד קופון  MASTERCARDAY

לינק: https://www.paneco.co.il

 תנאים:

 1. ברכישה מעל 250 ש"ח באתר
 2. המבצע תקף למחזיקי כרטיס מאסטרקארד בלבד
 3. תוקף: החל מה-10 לחודש יולי 2024
 4. מוגבל לקופון אחד למשתמש ולקופון אחד לעסקה למשתמשים רשומים בלבד. על מנת לראות את שורת ההטבה במעמד הרכישה יש להיות במצב מחובר לחשבון באתר פאנקו.
 5. לא חל בפאנקו אילת
 6. ללא כפל מבצעים והטבות.
 7. ההטבה תקפה למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד, בהזמנות אונליין.
 8. הקופון יהיה זמין רק ללקוחות רשומים (לאתר פאנקו)
 9. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל
 10. מי מהצדדים (פאנקו ו\או מאסטרקארד) רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל או לחילופין רשאי לשנות את ההטבה. ט.ל.ח
 11. מכירת וצריכת אלכוהול מותרת על פי חוק רק מעל גיל 18
 12. המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד

 איך מממשים:

 1. נכנסים לאתר פאנקו
 2. נרשמים כחבר מועדון - הרישום בחינם בכניסה לאתר
 3. מזינים מוצרים בסל בגובה 250 ש"ח
 4. מזינים בעמוד התשלום את קוד הקופון: MASTERCARDAY
 5. יקפוץ חלון פופ-אפ "קיבלת מתנה" - יש לבחור את היין המועדף
 6. ממתינים בבית למשלוח

ומרימים לחיים!

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

יינות מתנה לבחירה:

תקנון הטבת מקדונלד'ס ב Mastercard Day  לשנת 2024

ההטבה: 50% הנחה על ארוחות בשווי 39 ש"ח וכוללות: מק צ'יקן\ ספייסי מק צ'יקן \ 5 מק נאגטס\ 8 מקלוני תירס\ ביג מק עם צ'יפס ושתייה בגודל רגיל. בכפוף למלאי הקיים בסניף.

אופן מימוש ההטבה: בלחיצה על באנר המבצע בלבד (כמפורט מטה) ובתשלום בארנק הדיגיטלי.

 

 • תקף ב10 בחודש בלבד עד השעה 22:00. לא תקף על תפריט לילה, משלוחים ונתבג.
 • למימוש בסניפים בלבד בתשלום בעמדות המק טאצ' עם הארנק הדיגיטלי.
 • כל שינוי\ החלפה\ תוספת כרוך בתשלום ע"פ מחירון הרשת. אין כפל מבצעים והנחות.
 • מימוש ההטבה בעמדות המק טאצ' בלבד ובסימון ההטבה באופן הבא:
 •  
 • לאחר מכן נפתח עמוד עם הארוחות הרלוונטיות. למשלמים עם כרטיס מאסטרקארד בארנק הדיגיטלי בלבד.
 •  
 • המבצע מוגבל לרכישה אחת ללקוח ביום המבצע.
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל
 • מאסטרקארד ו\או מקדונלדס רשאים לשנות ו\או לבטל את ההטבה בכל עת.
 • במידה ואתם נתקלים בכל בעיה בנושא מימוש ההטבה ניתן לפנות לשירות לקוחות של מקדונלד'ס בוואטסאפ https://api.whatsapp.com/send?phone=972545738031

תקנון הטבות Mastercard Day  בעמוד הנחיתה הייעודי של Lenovo

ההטבה:

10% הנחה על מוצרים נבחרים + אקסטרה 10% הנחה מיידית בהזנת קוד קופון MASTERCARDAY  

המוצרים הנבחרים בקטגוריית Mastercard Day מופיעים בלינק הנ"ל: https://www.lytrade.co.il/page/mastercard-day

תוקף המבצע: בתוקף ב-13-10 לכל חודש החל מהשעה 10:00 ועד השעה 23:59

תנאים:

 1. ההנחה במעמד הקנייה תינתן באמצעות מימוש קוד קופוןMASTERCARDAY. בשדה של שם הארגון יש לרשום MASTERCARDAY
 2. הנחה 10% + 10% תקפה רק למוצרים נבחרים בלינק הספק ולא על כל האתר.
 3. ההטבה תקפה להזמנה באתר הייעודי בלבד.
 4. אין כפל מבצעים לחברים ביותר ממועדון אחד.
 5. אישור ההזמנה יועבר תוך 24 שעות בדוא"ל בכפוף לכך שההזמנה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי מאסטרקארד בלבד.
 6. Lenovo ו/או מאסטרקארד שומרות לעצמן את הזכות לשינויים בכל עת.
 7. מאסטרקארד אינה אחראית לטיב המוצרים והשירותים, אחריות זו חלה על בית העסק בלבד.
 8. התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח
 9. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל.

תקנון הטבת Mastercard Day אתר KSP.co.il

10% הנחה על כל קטגוריית הקפה באתר KSP

URL: https://ksp.co.il/link/MASTERCARD

תוקף:

בכל 10 לחודש, תינתן הנחה על קטגוריה משתנה (החל מ- 10:00 ועד בשעה 23:59).

תנאי ההטבה:

המבצע ללקוחות מאסטרקארד בלבד

 1. 10% הנחה על מגוון* המוצרים המופיעים בעמוד הנחיתה הייעודי. ההטבה ניתנת למזמינים באתר KSP
 2. *על פריטים מהקטגוריות המופיעות בדף הנחיתה הייעודי בלבד
 3. אין כפל קופונים והטבות. יש כפל הנחות - ההנחה תינתן מהמחיר הנמוך של המוצר המופיע באתר.
 4. ההנחה הינה על מחיר המוצר בלבד, ואינה תקפה לדמי המשלוח
 5. ההטבה תקפה למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד, בהזמנה אונליין בלבד
 6. ל-co.il ו/או למאסטרקארד הזכות לשנות תאריך סיום המבצע
 7. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל
 8. המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד
 9. שווי ההטבה למזמינים הזמנות שיריון לאילת הוא ללא מע"מ

תקנון הטבת מאסטרקארד Mastercard Day, לאסטפרייס - LastPrice
ההטבה

10% אקסטרה הנחת קופון מהמחיר המוצג באתר על פריטים נבחרים הנושאים את מדבקת המבצע. מימוש ההטבה מתבצע בהקלדת קוד הקופון MASTERCARDAY בסל הקניות לפני התשלום.

תקופת ההטבה

המבצע תקף בין ה-9 ל-11 בחודש (משעה 10:00 בבוקר ועד 23:59) החל מחודש יולי 2024 ועד להודעה אחרת.

תנאי ההטבה

 1. המבצע ללקוחות מאסטרקארד בלבד.
 2. 10% אקסטרה הנחת קופון מהמחיר המוצג באתר, בתוקף על עשרות אלפי פריטים נבחרים הנושאים את מדבקת ההטבה ״MASTERCARDAY״.
 3. מימוש ההטבה יתאפשר בהקלדת קוד קופון MASTERCARDAY בסל הקניות, לפני התשלום.
 4. מספר המימושים אינו מוגבל.
 5. ללא כפל מבצעים והטבות.
 6. ההטבה אינה תקפה במכירות אישיות (הצעות החל מ-).
 7. בסל הקניות ניתן לממש קופון אחד בלבד.
 8. ההנחה (10%) הינה על מחיר המוצר המוצג בלבד, ואינה תקפה לדמי המשלוח, הובלה, תוספות מיוחדות ו/או שירותי הרכבה או התקנה.
 9. ההטבה תקפה למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד ומותנית בביצוע הזמנה אונליין בלבד.
 10. אתר ״LastPrice״ (״לאסטפרייס״) ו״מאסטרקארד״ שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תאריך סיום ההטבה ו/או תנאיה בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש.
 11. ההטבה זמינה בישראל בלבד ותקפה לעסקאות שיבוצעו בכרטיסי ״מאסטרקארד״ שהונפקו על ידי בנקים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל.
 12. בעת ביצוע רכישה במסגרת ההטבה, הלקוח מסכים לתנאי השימוש ותקנון אתר ״LastPrice״ (״לאסטפרייס״).
 13. המוצרים/השירותים הניתנים במסגרת הטבה זו באחריות בית העסק בלבד.

תקנון הטבת  Mastercard Day באתר וואלה! שופס

ההטבה: 10%  הנחה על מגוון מוצרים נבחרים באתר Walla! Shops 

קוד קופון:  MASTERCARDAY  

תנאי המבצע:

 • ההנחה תקפה על המוצרים המשתתפים בלבד
 • המבצע תקף בין ה-9-11 בחודש החל מחודש יולי 2024 ועד להודעה אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תוקף המבצע.
 • המחיר המופיע באתר הינו מחיר לפני ההנחה, לקבלת ההנחה יש להזין את קוד הקופון במעמד התשלום
 • מינימום 1,000 קופונים במלאי המבצע
 • ההטבה תקפה למוצרים המסומנים בתו מבצע
 • ההטבה איננה כוללת כפל קופונים ומבצעים
 • ההטבה לא כוללת עלויות שילוח
 • מימוש אחד ללקוח ואחד בהזמנה
 • ההטבה תקפה באתר בלבד ולמשלמים באמצעות כרטיס מאסטרקארד
 • מפעילת האתר רשאית להפסיק / להגדיל או להקטין את מספר השוברים למימוש ע"פ שיקול דעתה.
 • מי מהצדדים, מאסטרקארד ו/או וואלה! שופס, רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל. ט.ל.ח

כללי

תקנון זה בא בנוסף על האמור בתנאי השימוש באתר ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש של האתר, תגברנה הוראות תנאי השימוש באתר לכל דבר ועניין.
רישומי מפעילת האתר , מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראייה מכרעת באשר לנתוני המשתמשים, הזמנתם ו/או פנייתם לחברה.
מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראייה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
על תקנון זה חל הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט שבמחוז המרכז תהייה הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה הקשורה עם הוראות תקנון זה.

תקנון הטבת MASTERCARD DAY  באתר באג www.bug.co.il

המבצע בתוקף בקניות באתר באג בלבד.

האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק ייעודי: https://www.bug.co.il/mastercardday

מהות המבצע:

10% הנחה על מגוון מוצרים באתר באג הנמצאים בלינק היעודי.
לקוח שכתובתו בישראל הרוכש מוצרים באתר באג ומשלם בכרטיס אשראי של MASTERCARD שהונפק בישראל על ידי בנק ישראלי יקבל הנחה של 10% על מגוון מוצרים באתר.

תנאי המבצע:

 1. המבצע ללקוחות מאסטרקארד בלבד.
 2. המבצע בתוקף לרוכשים באתר באג בלבד.
 3. המבצע בתוקף במועד המבצע בלבד.

מועד המבצע:

 1. המבצע בתוקף למשלמים באתר באג  ב-10 בכל חודש החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד שעה 23:59 ההטבה בתוקף החל מחודש ינואר 2024 ועד להודעה אחרת.
 2. לבאג /או ולמאסטרקארד נשמרת הזכות לשנות תאריכים ו/או לסיים את המבצע. ככל שישתנו מועדים, תימסר הודעה באתר באג.

הגבלות וביטולים:

 1. המבצע מוגבל לרכישה אחת ללקוח ביום המבצע.
 2. המבצע מוגבל לרכישה באמצעות כרטיס אשראי MASTERCARD בלבד, הזמנות שלא ישולמו באמצעות כרטיס אשראי זה, יבוטלו.
 3. כל האמור לעיל הוא בנוסף לסעיפים הקבועים בתקנון הכללי של האתר.
 4. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל

תקנון הטבת DAY MASTERCARD באתר לגו ישראל

10% הנחה על מאות מוצרים בקטגוריית Mastercard Day באתר לגו ישראל בלבד .

קוד קופון MASTERCARDAY:

לינק ייעודי: https://bit.ly/Lego_mastercarday

תקופת ההטבה:

 1. ההטבה בתוקף החל מחודש יולי 2024 ועד להודעה אחרת, התוקף הינו ליום אחד ב10- בכל חודש החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד שעה 23:59

תנאי ההטבה:

 1. ההטבה ללקוחות מאסטרקארד בלבד. ומוגבלת לרכישה באמצעות כרטיס אשראי MASTERCARD בלבד
 2. המבצע בתוקף לרוכשים באתר האונליין בלבד.
 3. המבצע בתוקף במועד המבצע בלבד
 4. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל , הזמנות שלא ישולמו באמצעות כרטיס אשראי זה, יבוטלו.
 5. כל האמור לעיל הוא בנוסף לסעיפים הקבועים בתקנון הכללי של האתר
 6. ההנחה הינה על מחיר המוצר בלבד, ואינה תקפה לדמי המשלוח
 7. אין כפל קופונים והטבות.
 8. ניתן לממש קופון אחד לכל סל קניות
 9. לתור גיבס בע"מ /או ולמאסטרקארד נשמרת הזכות לשנות תאריכים ו/או לסיים את המבצע

תקנון הטבת Mastercard Day באתר הסוהו בלבד

ההטבה:

25% הנחה על מגוון המוצרים באתר הסוהו

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק לעמוד הנחיתה: https://bit.ly/3vpDne4

תוקף המבצע: ב 10 לכל חודש החל משעה 10:00 בבוקר ועד שעה 23:59 או עד גמר המלאי לפי המוקדם מביניהם

תנאים ומגבלות:

 • לא כולל כפל מבצעים קופונים והנחות לא כולל מותג Mustard
 • המבצע ללקוחות מאסטרקארד בלבד
 • ההנחה הינה על מחיר המוצר בלבד ואינה תקפה לדמי המשלוח
 • ההטבה תקפה למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד באתר האונליין
 • למותג סוהו ומאסטרקארד יש הזכות לשנות את תאריך סיום המבצע
 • המוצרים/שירותים באחריתו בית העסק בלבד
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד
 • בכפוף לתקנון האתר

תקנון סולתם 2024 – Mastercard Day

20% הנחה אקסטרה על כל אתרSOLTAM  (לא כולל קטגוריית sale)

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק: https://soltam.co.il

תנאים נוספים:

 • ההטבה תקפה בין ה-9 ל-12 לחודש יולי 2024.
 • ההטבה תקפה כולל הטבות ומבצעים קיימים באתר מלבד קטגוריית SALE
 • תקף למחזיקי כרטיס מאסטרקארד ולמשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד
 • ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל
 • המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד.
 • בכפוף לתקנון האתר.
 • מי מהצדדים (סולתם ו\או מאסטרקארד) רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל. ט.ל.ח

תקנון הטבת Mastercard Day  באתר Kravitz.co.il

12% הנחה על כל המוצרים באתר קרביץ

קוד קופון : MASTERCARDAY

לינק לאתר: ...https://www.kravitz.co.il

תנאים:

 1. תקף ב10 בחודש. ללא כפל מבצעים והנחות. מהמגוון המשתתף במבצע בלינק היעודי באתר. התמונה להמחשה בלבד. בתוקף ב-10 בחודש בלבד עד גמר המלאי בכפוף לתקנון המלא באתר. משלוח חינם. ט.ל.ח
 2. תוקף: 10 לחודש (החל משעה 10 בבוקר ועד השעה 23:59 באותו היום) ועד לכל הודעה אחרת
 3. מימוש אחד ללקוח בעסקה
 4. לא כולל כפל מבצעים, קופונים והנחות
 5. ההטבה תקפה למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד, בהזמנה אונליין בלבד
 6. לקרביץ ו/או למאסטרקארד יש הזכות לשנות את תאריך סיום המבצע
 7. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל

תקנון הטבת MASTERCARD DAY  באתר ספידוג  www.speedog.co.il

המבצע בתוקף בקניות באתר ספידוג בלבד.

האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

לינק לאתר ומימוש ההטבה: http://bit.ly/speedog-mastercard

קוד קופון:  MASTERCARDAY

מהות המבצע:

40 ש"ח הנחה בקנית 400 ש"ח ומעלה באתר ספידוג

תנאי המבצע:

 1. המבצע ללקוחות מאסטרקארד ולמשלמים עם כרטיס מאסטרקארד בלבד.
 2. המבצע בתוקף לרוכשים באתר ספידוג בלבד.
 3. המבצע תקף לגבי כל המוצרים הנמכרים באתר למעט מזון רפואי ומוצרי הדברה לכלבים\לחתולים.
 4. כולל משלוח חינם לכל הארץ.

מועד המבצע:

 1. המבצע בתוקף למשלמים באתר בספידוג  ב-10 בכל חודש החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד שעה 23:59 ההטבה בתוקף החל מחודש יוני 2024 ועד להודעה אחרת.
 2. לספידוג ו/או ולמאסטרקארד נשמרת הזכות לשנות תאריכים ו/או לסיים את המבצע.

הגבלות וביטולים:

 1. המבצע מוגבל לרכישה אחת ללקוח ביום המבצע.
 2. המבצע מוגבל לרכישה באמצעות כרטיס אשראי MASTERCARD בלבד, הזמנות שלא ישולמו באמצעות כרטיס אשראי זה, יבוטלו.
 3. כל האמור לעיל הוא בנוסף לסעיפים הקבועים בתקנון הכללי של האתר.
 4. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל

תקנון הטבת Mastercard Day באתר bitsofgold.co.il

תקנון המבצע בתוקף בקנייה באתר bitsofgold בלבד. האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

מהות המבצע:  לקוח הקונה מטבעות דיגיטליים בסך של 1,000 ש״ח ומעלה בכרטיס אשראי של MASTERCARD באתר ביטס אוף גולד במועד המבצע יהנה ממתנה של 50 ש״ח בשווי מטבעות דיגיטליים.

 1. ההטבה תינתן באמצעות קישור מאתר Mastercard Day לאתר Bitsofgold.co.il והקלדת קוד קופון MASTERCARDAY על מנת לממש את ההטבה.
 2. המבצע ללקוחות מאסטרקארד בלבד במועד המבצע

מועד המבצע: המבצע תקף ב-10 בחודש החל מהשעה 00:01 ועד לשעה 23:59 באותו יום.

לביטס אוף גולד /או ולמאסטרקארד נשמרת הזכות לשנות תאריכים ו/או לסיים את המבצע. ככל שישתנו המועדים, תימסר הודעה באתר ביטס אוף גולד.

תנאי ואופן השימוש

 1. בכדי לקנות מטבעות דיגיטליים באמצעות תנאי מבצע אלו, עליך ליצור חשבון באתר ביטס אוף גולד ולפעול בהתאם להנחיות והעלאת המסמכים הדרושים כדי ליצור את החשבון.
 2. את המטבעות הדיגיטליים אנחנו נשלח לכתובת הארנק הדיגיטלי שלך אותו תספק לביטס אוף גולד בעת ההרשמה.
 3. שירותי המרה ביחס למטבעות הפיאט אירו וש״ח יעשה בהתאם לשער החליפין ביום העסקה, למען הסר ספק, ״מטבע פיאט״ משמעו מטבע המונפק על ידי בנק מרכזי של מדינה ריבונית כגון אירו, ש״ח וכדומה.
 4. כאשר מתבצעת רכישה של מטבעות דיגיטליים באמצעות מטבע פיאט, עשויה להידרש המרה של מטבע פיאט לסוג אחר של מטבע פיאט. המרות אלו עשויות לגרור עלויות ועמלות נוספות

הגבלות וביטולים:

 1. המבצע מוגבל לקנייה אחת ללקוח במועד המבצע.
 2. המבצע מוגבל לקניית מטבעות דיגיטליים באתר ביטס אוף גולד באמצעות כרטיס אשראי MASTERCARD בלבד, קניות שלא יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי זה, יבוטלו.
 3. הלקוח רשאי לבטל את הוראת הקניה לאחר אישור ההזמנה ולפני רכישת המטבעות הדיגיטליים על ידי החברה ותקבל את הסכום הראשוני של הוראת קניה בניכוי דמי הביטול שיגיע לסכום של 100 ש״ח או 5% מהוראת קניה, הנמוך מביניהם.
 4. עליך לוודא כי יש ברשותך ארנק תקף ופעיל, אשר נמצא בבעלותך ושליטתך הבלעדית, ושאת פרטיו תמסור לביטס אוף גולד. ביטס אוף גולד לא תקבל ארנק שלא מצוי בבעלותך ושליטתך. ביטס אוף גולד תשלח את המטבעות הדיגיטליים לכתובת שנמסר על ידי הלקוח, והאחריות לספק לביטס אוף גולד כתובת ארנק תקינה שנמצאת בשימושו האישי של הלקוח היא על אחריות הלקוח.
 5. ביטס אוף גולד אינה אחראית ולא תהיה אחראית על פעולות אחרות ו/או אירועים אחרים בקשר הארנק ו/או המטבעות הדיגיטליים שלך.
 6. ביטס אוף גולד לא תישא בכל אחריות בגין המטבעות הדיגיטליים שישלחו לכתובת ארנק שגויה או בגין כספים שיישלחו לחשבון בנק שגוי, כל עוד התשלומים התבצעו למספר הארנק או החשבון (לפי העניין) שהלקוח סיפק לביטס אוף גולד.
 7. כל האמור לעיל הוא בנוסף לסעיפים הקבועים בתקנון הכללי של אתר ביטס אוף גולד.

תקנון הטבה באפליקציית רב-פס 2024 מאסטרקארד דיי

ההטבה:

נסיעה* חינם ברכבת הקלה בשימוש באפליקציית רב-פס

(*תקף על נסיעות בעלות של 5.5 ש"ח בלבד. מלאי קופונים מוגבל)

קוד קופון: MASTERCARDAY

לינק לאפליקצייה: ...https://app.ravpass.co.il/app

תנאים:

 1. הקופון ללקוחות מאסטרקארד בלבד.
 2. הקופון תקף לנסיעות בתשלום באפליקצית רב-פס בלבד.
 3. הקופון תקף בנסיעות בתחבורה הציבורית בלבד באפליקציית רב-פס.
 4. לצורך מימוש הקופון יש להזין את הקוד במסך קופונים וקרדיטים באפליקציית רב-פס.
 5. ככל ויבוצעו תשלומים נוספים באפליקציה מעבר לסכום הקופון - סכום הקופון ינוכה מחיובים אלה.
 6. הקופון מוגבל למימוש אחד בחודש לכל לקוח או עד גמר המלאי.
 7. ניתן לממש את הקופון בכל 10 לחודש בלבד
 8. הזנת הקופון באפליקציה מתאפשר ב10 בחודש בלבד וניתנת למימוש עד סוף אותו חודש.
 9. להופאון ו/או למאסטרקארד נשמרת הזכות לשנות תאריכים ו/או לסיים את המבצע.
 10. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי בנקים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל

הטבת BOOKING.COM  במאסטרקארד דיי 2024

ההטבה:

6% הנחה על הזמנות באתר Booking.com דרך הלינק הייעודי בלבד.

קוד קופון:

MASTERCARDAY

קישור ייעודי להטבה:   https://www.booking.com/index.html?aid=2321222

תנאים ומגבלות:

  1. ההטבה תקפה החל מה10 בינואר ותקפה במהלך כל ימות החודש, בתוקף עד דצמבר 2024
  2. מימוש ההטבה תקף דרך הלינק הייעודי בלבד ובהזנת קוד קופון MASTERCARDAY בשלב הרכישה.
  3. ההטבה תקפה לכל היעדים בהם בוקינג מציעה חבילות \טיסות\ מלונות בכפוף לתקנון בוקינג ואך ורק על המלונות ו\או החבילות עליהם יש instant off דרך הלינק המקשר.
  4. ההטבה הינה ללקוח מאסטרקארד בלבד ותקפה למשלמים בכרטיס אשראי מאסטרקארד מכל סוג שהוא.
  5. סכום ההטבה הסופי יהיה 6% משווי ההזמנה שלכם. ייתכן שסכום זה לא כולל מיסים / חיובים מסוימים, והוא כפוף לשערי המרת מטבע.
  6. פירוט המחיר שלכם יראה לכם בדיוק כמה חסכתם בהזמנה.
  7. אתם תהיו זכאים להטבה רק אם תזמינו מקום אירוח שמופיעה לידו התווית 'הטבה מיידית'.

 

 

 1.  
 2. יש לבחור אחת מאפשרויות התשלום הבאות: תשלום אונליין או תשלום שמוסדר על-ידי com.
 3. אופן מימוש ההטבה:

נכנסים לקישור היעודי <<<  https://www.booking.com/index.html?aid=2321222

לאחר מכן בוחרים ב Unlock deals  >>>

 

 

בחלונית יש להזין את קוד הקופון של ההטבה MASTERCARDAY

 

 

 1. ההנחה זמינה ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים ישראליים עם כתובת הממוקמת בישראל.
 2. המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד.
 3. בכפוף לתקנון האתר.
 4. מי מהצדדים (Booking\מאסטרקארד) רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל. ט.ל.ח

הטבת Airalo ב Mastercard Day 2024

ההטבה: 20% הנחה על כל חבילות הגלישה באתר Airalo דרך הלינק הייעודי בלבד.

קוד קופון: אין צורך בקוד קופון, יש להיכנס ללינק המצורף מטה בתוכו כבר מוטמעת ההנחה באופן אוטומטי.

קישור ייעודי להטבה: ...https://airalo.pxf.io

איך זה עובד?

 1. נכנסים לקישור הייעודי ...https://airalo.pxf.io
 2. בוחרים בחבילת הגלישה הרצויה וממשיכים לשלב התשלום
 3. ההטבה תינתן באופן אוטומטי כאשר מגיעים מהלינק המצורף
 4. לאחר רכישת ההטבה בין ה-9 ל-10 בחודש, תוכלו לממש את החבילה בכל זמן שתבחרו מאחר והיא תיכנס לתוקף רק ממועד הפעלת החבילה באפליקציה\באתר Airalo

תנאים ומגבלות:

 • ההטבה תקפה בין ה-9 ל-10 בחודש החל מחודש יולי 2024. מימוש ההטבה תקף החל מהשעה 10 בבוקר ועד השעה 12 בלילה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תוקף המבצע.
 • ההטבה תקפה גלובלית לכל החבילות ליעדים המוצעות באתר של Airalo בקישור הייעודי.
 • ההטבה בתוקף ללקוחות מאסטרקארד בלבד.
 • המוצרים/שירותים הינם באחריות בית העסק בלבד.
 • בכפוף לתקנון המלא באתר
 • מי מהצדדים Airalo ו/או מאסטרקארד, רשאי מכל סיבה שהיא להפסיק את מתן ההטבה ולא להחיל אותה למשך כל התקופה שמצויינת לעיל. ט.ל.ח

מלאתקנון הטבת מאסטרקארד דיי - אתר ALIEXPRESS

מהות ההטבה - $5 הנחה על קניה מעל $35 בהזנת קוד קופון MASTERCARDAY

תנאים:

 1. תנאי "קמפיין Mastercard Day" אלה חלים על כל הנחות והקידומים שהונפקו על ידי com בקשר למבצעים עבור משתמשים חדשים. מקדם המבצע הינו  Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited,  חברה הרשומה בסינגפור עם מטה בסינגפור בכתובת 8 Shenton Way,  מס '45-01 AXA Tower (068811)  (להלן: "עליאקספרס").
 2. לא כולל מוצרים בקטגוריות הבאות – Big Save או Super Deals, מוצרים במיתוג Brand, ומוצרים וירטואלים.
 3. משתמש AilExpress אשר שילם עם כרטיס מאסטרקארד וביצע הזמנה או רכישה ב- com זכאי להנחה של 5 דולר מהסכום הכולל לתשלום העסקה הראשונה ב- AliExpress.com, בתנאי שהסכום הכולל של העסקה עולה על 35 דולר, לא כולל עלויות משלוח, ובתנאי שכתובת המשלוח הינה בישראל.
 4. ההנחה תתבצע ע"י הזנת קוד קופון MASTERCARDAY.

השימוש בהנחה כפוף לתנאים נוספים:

א) הזכאות להנחה יכולה להיות מנוצלת פעם אחת בלבד בכל חודש בתאריך ה10 לחודש, על ידי רוכש AliExpress ורק עבור עסקה אחת בפלטפורמת AliExpress, בתנאי שהסכום הכולל לעסקה זו יעלה על 35 דולר, לא כולל עלויות משלוח.

ב) קיים מספר מוגבל של קופונים (מינימום 2400)  אשר ניתן לממש אותן בהתאם לדוח האפליקציה ועד גמר המלאי.

ג) תקופת המבצע: מיום 10 באפריל 2024 ועד ליום 10 בדצמבר שנת 2024, ובלבד בתאריך ה-10 לחודש בכל חודש קלנדרי. החל מהשעה 10 בבוקר (שעון ישראל) ועד 23:59. (ההטבה תהיה תקפה באופן הנ"ל בכל 10 בחודש בחודשים ינואר-דצמבר 2024)

ד) למארגן המבצע יש הזכות לשנות תאריכי סיום לקידום המכירות. כל הניסיונות להשתתף במבצע מחוץ לתקופת המבצע אינם מחייבים יישום של המבצע.

ד) ההנחה תינתן ע"י הזנת קוד קופון MASTERCARDAY אשר זמין רק בישראל תחת אתר aliexpress.com (אתר ואפליקציה סלולרית) ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל

ה) הזכאות למבצע תישאר כפופה בכל עת לתנאים והגבלות של קופונים של AliExpress (אשר נגישים בכתובת:

...https://service.aliexpress.com/page)

ו) מדיניות ההחזרות בפלטפורמת AliExpress תהה תקפה גם על הזמנות שבוצעו תוך שימוש בקוד קופון MASTERCARDAY

במקרה של אי התאמה בתוכן שבין גרסאות התקנון באנגלית לבין שאר הגרסאות האחרות של תקנון זה, הגרסה האנגלית תגבר.

 1. כל סכסוכים, טענות או פעולות משפטיות הנובעים מהתנאים וההגבלות הללו או הקשורים אליהם, כפופים לחוקי סינגפור, ללא התחשבות בעקרונות הסתירה שלה, ויש להביא אותם לבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת בסינגפור.
 2. על מנת לקבוע אם משתמש בכרטיס מאסטרקארד זכאי לקבל הנחה ו/או להפיק תועלת מהמבצע, עליאקספרס תסתמך על פי שיקול דעתה על מידע פנימי משלה לגבי מספור כרטיסי מאסטרקארד. קביעה כזו על ידי עליאקספרס תהיה סופית ומחייבת.

תקנון הטבת Mastercard Day באתר iHerb  - 2024

15% הנחה על קניה מעל 60 דולר בהזנת קוד קופון: MASTERCARDAY

המבצע ללקוחות מאסטרקארד בלבד

 1. אין כפל קופונים - לקוח יכול לממש קופון אחד בלבד בכל הזמנה במשך החודש הקלנדרי
 2. תקף ב- 10 לכל לחודש בחודשים ינואר עד דצמבר 2024
 3. ההנחה הינה על מחיר המוצר בלבד, ואינה תקפה לדמי המשלוח
 4. ההטבה תקפה למשלמים בכרטיס מאסטרקארד בלבד, בהזמנה אונליין בלבד
 5. המבצע מוגבל ואינו כולל את כל הפריטים באתר
 6. ל iHerb ומאסטרקארד הזכות לשנות תאריך סיום המבצע
 7. ההנחה זמינה רק בישראל ותקפה לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים וחברות אשראי ישראליות עם כתובת הממוקמת בישראל
 8. המוצרים/שירותים באחריות בית העסק בלבד
 9. לא ניתן לממש את ההטבה בתשלום בפייפאל (PayPal)