Skip to Content

תאריך כניסה לתוקף: 1/15/2024

Mastercard International Incorporated והחברות המסונפות לה (יחדיו, "Mastercard") מכבדות את פרטיותך

הודעת פרטיות גלובלית זו מתארת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את המטרות שלשמן אנו אוספים מידע אישי זה, את הצדדים האחרים שעימם אנו עשויים לשתף אותו, ואת האמצעים שבהם אנו נוקטים כדי להגן על אבטחת המידע. הודעה זו גם תיידע אותך על זכויותיך והאפשרויות העומדות בפניך בקשר למידע האישי שלך ואיך תוכל ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

אנא שים לב כי אנו פועלים גם מטעמם של מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים אחרים הפועלים כבעלי המידע, ובהתאם להוראותיהם, בין היתר על-מנת לעבד עסקאות תשלום. אנא עיין במדיניות הפרטיות של גורמים אלה על-מנת לקבל מידע נוסף ביחס לעיבוד המידע האישי שלך בהקשרים אלה.

נוהלי הפרטיות שלנו עשויים להשתנות בין המדינות שבהן אנו פועלים, בהתאם לנהלים המקומיים ולדרישות החוק. הודעות פרטיות ספציפיות עשויות לחול על חלק מהמוצרים והשירותים שלנו. אנא בקר בדף האינטרנט או הנכס הדיגיטלי של המוצר או השירות הספציפיים כדי ללמוד עוד על נוהלי הפרטיות והגנת המידע שלנו הקשורים לאותו מוצר או שירות.

TRUSTe TRUSTe

 

 

1. מידע אישי שאנו עשויים לאסוף

בהודעת פרטיות גלובלית זו, "מידע אישי" משמעו כל מידע שקשור ליחיד מזוהה או ניתן לזיהוי. אנו עשויים לאסוף את סוגי המידע האישי הבאים:

 • מידע שקשור לעסקה, כגון מספר חשבון פרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך וסכום העסקה הכולל, וכל מידע אחר שמוסדות פיננסיים או בתי עסק מספקים כאשר אנו פועלים בשמם.
 • מידע שקשור למוצר או לשירות, כגון מידע בנוגע להרשמה ותשלום, ומידע ספציפי לתוכנית, כאשר אתה מבקש מוצרים או שירותים ישירות מאיתנו, או לוקח חלק בתוכניות שיווק.
 • מידע בנוגע לשימוש באתרי אינטרנט, במכשירים ובאפליקציות ומידע דומה שנאסף באמצעים אוטומטיים, כמו קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות.
 • מועמדויות למשרה ומידע קשור כאשר אתה מגיש מועמדות למשרה אצלנו.
 • פרטי התקשרות עסקיים כאשר אתה עובד עם אחד השותפים העסקיים שלנו.
 • מידע לצורך אימות זהות, כגון שם, כתובת דוא"ל, כתובת פיזית, מספר טלפון וכתובת IP.

לצורכי הודעת פרטיות גלובלית זו, אלא אם כן צוין אחרת, "מידע אישי" פירושו כל מידע שקשור ליחיד מזוהה או ניתן לזיהוי. אנו עשויים לאסוף סוגים שונים של מידע אישי (כולל מידע אישי רגיש, בהתאם למקרה ועל פי החוק החל) שקשור אליך במצבים המפורטים להלן.

מידע אישי שאנו מקבלים ממוסדות פיננסיים, מבתי עסק ומשותפים אחרים בקשר למוצרים או לשירותים של Mastercard

כמעבדים של עסקאות תשלם וכספקים של שירותים קשורים, מגיעה לידינו כמות מוגבלת של מידע בקשר לעסקאות תשלום שאתה מבצע, כגון מספר החשבון הפרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך העסקה וסכום העסקה הכולל. חשוב לציין שככלל, איננו צריכים לאסוף ואיננו אוספים את שם בעל הכרטיס או פרטי קשר אחרים כדי לעבד עסקאות תשלום.

בנוסף, עבור מוצרים ושירותים מסוימים, המוסדות הפיננסיים שלך, בתי העסק שעימם אתה מבצע עסקה או שותפים אחרים עשויים למסור לנו מידע נוסף אודותיך, או שאנו עשויים לאסוף מידע זה ישירות ממך כדי לספק לך את אותם מוצרים ושירותים בשמם, לתמוך בעסקיהם או לבצע פעולות של עיבוד מידע בשמם.

במצבים הללו, אנו עשויים לפעול בשמם ועל-פי הוראותיהם של מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים אחרים שפועלים כבעלי המידע. אלא אם החוק מתיר אחרת, אנו נעבד את המידע האישי שלך לצורך עיבוד עסקאות תשלום או לצורך אותן מטרות עליהן הסכימו Mastercard והמוסדות הפיננסיים, בתי העסק והשותפים האחרים. אנא עיין במדיניות הפרטיות של כל אחד מגופים אלה על-מנת לקבל מידע נוסף בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך.

מידע אישי שאנו אוספים במהלך אספקת מוצריה ושירותיה של Mastercard ישירות אליך

Mastercard עשויה לספק לך ישירות מוצרים ושירותים כגון תוכניות שיווק, תוכניות תגמול, ארנקים אלקטרוניים, פתרונות Open Banking, שירותי תשלום מראש, תוכניות התראה על מיקום וכלים לאימות ביומטרי. כדי ליהנות מאחד או יותר מהמוצרים או השירותים הללו, תוכל למסור לנו מידע באופן ישיר, בדרכים שונות, כולל: (1) באתר האינטרנט ובנכסים הדיגיטליים שלנו, (2) במענה להודעות שיווקיות או אחרות, (3) על ידי הצטרפות למוצר או שירות של Mastercard, או (4) באמצעות השתתפותך בהצעה, תוכנית או מבצע. אנו עשויים גם להשיג מידע אישי אודותיך באמצעות השימוש שתעשה במוצרים או בשירותים שלנו, מחברות המשתמשות במוצרים או בשירותים שלנו, או שמאפשרות את השימוש בהם, ממקורות פומביים או מצדדים שלישיים שהם שותפינו. המידע האישי שלך עשוי גם להיות מועבר אלינו על ידי המוסד הפיננסי שלך, בית עסק או כל שותף עסקי אחר.

להלן תמצא סקירה כללית של סוגי המידע האישי שאנו עשויים לאסוף בקשר לתוכניות שאנו מציעים לך ישירות. כל תוכנית שונה מהאחרות, כך שהיכן שהדבר רלוונטי, עליך לעיין בהודעת הפרטיות הספציפית של התוכנית המתאימה לקבלת מידע נוסף בנוגע לשימוש שנעשה במידע האישי שלך לצורכי אותה תוכנית ספציפית.

 • מידע שקשור להרשמה ולתשלום: אנו עשויים לאסוף פרטים מזהים וכן את פרטי הקשר שלך (כגון שמך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכתובת לחיוב או למשלוח), מידע לאימות (למשל, שם משתמש וסיסמה), גיל, תאריך לידה, מין ומצב משפחתי, פרטי שירות צבאי נוכחי או בעבר, העדפות שפה, פרטי תשלום, מספר חשבון פרטי, מידע מסחרי, כגון שם בית העסק ומיקומו, תאריך וסכום עסקאות, תאריך פקיעת תוקף הכרטיס וקוד אימות הכרטיס.
 • מידע שאנו מעבדים כדי לספק לך את התוכנית: אנו עשויים לאסוף סוגים שונים של מידע אישי בהתאם לתוכנית. לדוגמה, תוכניות שנועדו להציע לך שירותים מבוססי מיקום יידרשו בדרך כלל לאסוף את פרטי הכתובת או את נתוני המיקום הגיאוגרפי שלך. תוכניות במסגרת פתרונות ה-Open Banking שלנו עשויות לדרוש איסוף של המידע על החשבון הכספי שלך. באופן דומה, תוכניות שנועדו לאפשר לך לאמת את זהותך, למשל באמצעות זיהוי תווי פנים או טביעת אצבע, עשויות לדרוש עיבוד של תמונה ו/או של מידע ביומטרי שלך. הצטרפותך לכל אחת מהתוכניות הללו היא רשות ונעשית מבחירה. המידע האישי שלך נאסף אך ורק אם אתה נרשם לתוכניות כאלה.
 • מידע אחר שאתה בוחר לספק: תוכל לבחור לספק מידע אחר, כמו סוגים שונים של תוכן (למשל תצלומים, מאמרים, תגובות), פרטי קשר של חברים או של אנשים אחרים שאתה מעוניין שניצור עימם קשר, תוכן שאתה הופך לזמין באמצעות חשבונות מדיה חברתית או מנוי אצל צדדים שלישיים, או כל מידע אחר שברצונך לחלוק עימנו, לדוגמה כאשר אתה יוצר קשר עם שירות הלקוחות.

עשויות לחול עליך מחויבויות מסוימות בהתאם לחוקים החלים, כמו המחויבות לספק מידע אישי שלם ומדויק בעת מתן הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך.

בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אישי או להשתמש בו לצורכי מניעה וניטור של הונאות, ניהול סיכונים, יישוב סכסוכים ומטרות קשורות נוספות. מידע כזה עשוי לכלול פרטים מזהים, מידע מסחרי ומידע על פעילות באינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת, כגון מספר החשבון הפרטי, שם בית העסק ומיקומו, תאריך וסכום העסקאות, כתובת IP, ציון ההונאה, נתוני מיקום, פרטי בית עסק, פריטים שנרכשו ומידע בנוגע למחלוקת. כאשר אנו מספקים פתרונות מטבעות מבוזרים (מטבעות קריפטו) ופתרונות בינת בלוקצ'יין, אנו עשויים גם לאסוף ולעבד מידע שנאסף מהבלוקצ'יין, כולל כתובות בלוקצ'יין ופרטי עסקאות אחרות של מטבעות מבוזרים. למידע נוסף אנא לחץ כאן.

למידע נוסף על איסוף המידע האישי שאנו מבצעים בהקשר של פתרונות ה-Open Banking שלנו, אנא לחץ כאן.

מידע אישי שאנו אוספים באמצעות האינטראקציה שלך עם פרסומות, אתרי אינטרנט, יישומונים או נכסים דיגיטליים אחרים של Mastercard

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו עשויים לאסוף מידע מסוים אודותיך באמצעים אוטומטיים, כגון מידע על פעילות באינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת, קובצי Cookies ומשואות רשת, כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם פרסומות או עם יישומונים למכשירים ניידים שלנו, או מבקר באתרי האינטרנט, בדפים או בנכסים דיגיטליים אחרים שלנו. המידע שאנו אוספים באופן זה על האינטרנט ו/או המכשיר עשוי לכלול: כתובת IP, סוג דפדפן, מערכת הפעלה, מזהה מכשיר נייד, אזור גיאוגרפי, כתובות URL מהן הגעת ומידע בנוגע לפעולות שביצעת בנכסים הדיגיטליים שלנו או אינטראקציות שהיו לך עימם. קובץ "Cookie" הוא קובץ טקסט שממוקם בכונן הקשיח של המחשב על ידי שרת רשת. "משואת רשת", שמוכרת גם בשם תגית אינטרנט, תגית פיקסל או GIF שקוף, היא טכנולוגיה שמסייעת לנו לזהות מתי בוצעה גישה אל תוכן כלשהו.

אנו משתמשים במידע זה כדי לשפר את המוצרים והשירותים המקוונים שלנו, על ידי הערכה של מספר המשתמשים שנכנסים למוצרים ולשירותים המקוונים שלנו או משתמשים בהם, אילו תוכן, מוצרים ותכונות של המוצרים והשירותים המקוונים שלנו מעניינים את המבקרים שלנו ביותר, אילו סוגי מבצעים הלקוחות שלנו אוהבים לראות ואיך המוצרים והשירותים המקוונים שלנו פועלים מנקודת מבט טכנית. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בשירותי ניתוח רשת של צד שלישי באתרי האינטרנט וביישומונים למכשירים ניידים שלנו, כמו אלה שמסופקים על ידי Adobe Omniture. הספקים שמפעילים שירותי ניתוח אלה משתמשים בטכנולוגיות כגון קובצי Cookie ומשואות רשת כדי לסייע לנו לנתח את האופן שבו מבקרים משתמשים באתרי האינטרנט וביישומונים שלנו.

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו, עשויים גם לאסוף מידע אודותיך בקשר לפעילויות שיווקיות שלנו, כולל מבצעים, הגרלות, תחרויות וקידומי מכירות. המידע שנאסף עבור מטרות אלה עשוי לכלול את הפרטים המזהים ואת פרטי הקשר שלך (למשל שם, כתובת למשלוח דואר, כתובת דוא"ל ומספר טלפון), נתוני זיהוי אלקטרוניים (למשל שם משתמש, סיסמה, שאלות אבטחה וכתובת IP) ומידע שנאסף בהקשר של תוכניות שיווק מקוונות, כולל מידע מסחרי, מידע על פעילות באינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת, נתוני מיקום גיאוגרפי, ומסקנות המבוססות על מידע אישי (למשל מאפיינים אישיים, הרגלי חיים, הרגלי צריכה, תחומי עניין, נתוני מיקום והקלטות קול ותמונה).

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו, עשויים גם לאסוף מידע אודותיך כדי לספק לך תוכן ופרסומות שמותאמים לתחומי העניין האישיים שלך על סמך מסקנות המבוססות על מידע אישי. המידע שנאסוף למטרות אלה עשוי לכלול מידע על פעילות באינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת, כגון פרטים על הפרסומות או הדפים הספציפיים שבהם אתה צופה באתרי האינטרנט וביישומונים שלנו והפעולות שאתה מבצע באתרי האינטרנט או ביישומונים שלנו.

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו, עשויים לאסוף מידע מסוים אודותיך באמצעים אוטומטיים כגון כלי רשת חברתית, וידג'טים ותוספים המשמשים כדי לחבר אותך לחשבונות המדיה החברתית שלך. תכונות אלה עשויות לאפשר לך להירשם באמצעות חשבון המדיה החברתית שלך, לשתף קישור (לינק) או לפרסם במישרין בחשבון המדיה החברתית שלך. כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט המכיל כלים או תוספים כאמור, מפעיל המדיה החברתית או ספק שירותים אחר עשוי לקבל מידע על קיום הביקור שלך. עם זאת, האינטראקציה שלך עם כלים אלה כפופה למדיניות הפרטיות של אותן פלטפורמות מדיה חברתית. הואיל ואיננו שולטים במדיניות ניהול המידע של אותם צדדים שלישיים, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות, תנאי השימוש והסכמי הרישיון שלהם (אם קיימים). למידע נוסף בנושא זה אנא עיין בסעיף 7 של הודעת פרטיות גלובלית זו ("תכונות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים").

בנוסף, חלק מהמוצרים והשירותים המקוונים שלנו כוללים טכנולוגיות מתקדמות למניעת הונאה שעושות שימוש בנתונים מבוססי התנהגות או בנתונים ביומטריים, כגון תזמון הקלדה, מד תאוצה של מכשיר, עמדת גלילה ומיקום עכבר.

היכן שהדבר נדרש בהתאם להוראות החוק החל, נשיג את הסכמתך לפני השימוש באמצעים האוטומטיים המוזכרים לעיל ולפני שנשלח אליך הודעות שיווקיות, תוכן מותאם אישית ופרסומות.

אנא עיין בפרק "זכויותיך והאפשרויות העומדות בפניך" של הודעת פרטיות גלובלית זו למידע נוסף בנוגע לאפשרויות העומדות בפניך.

מכיוון שטרם התגבשה תמימות דעים בנוגע לאופן שבו על חברות להגיב למנגנוני "אל תעקוב" (DNT) מבוססי דפדפן אינטרנט, Mastercard אינה מגיבה לאותות "אל תעקוב" מבוססי דפדפן אינטרנט נכון למועד זה. כדי ללמוד עוד על אותות מעקב של דפדפנים ועל אותות "אל תעקוב", אנא בקר באתר http://www.allaboutdnt.com.

מידע אישי שאנו משיגים כאשר אתה מגיש מועמדות למשרה אצלנו

אם אתה מגיש מועמדות למשרה ב-Mastercard, אנו עשויים לאסוף מזהים מסוימים ומידע מקצועי או מידע הקשור להעסקה מתוך בקשות המועמדות שתגיש באתר המשרות שלנו. למידע נוסף על סוגי המידע ש-Mastercard אוספת בקשר להגשת מועמדות למשרה, אנא עיין בהודעת הפרטיות למועמדים של Mastercard.

מידע אישי שאנו אוספים בהקשר של הקשרים העסקיים שלנו עם מוסד פיננסי, בית עסק או ישות אחרת היוצרת שותפות עם Mastercard

אנו עשויים לאסוף מידע אישי מיחידים שעובדים עבור כל אחד משותפינו העסקיים (כולל מוסדות פיננסיים, בתי עסק, לקוחות, ספקים, מוכרים ושותפים אחרים), כולל פרטים מזהים, שם, תפקיד, מחלקה ושם הארגון, כתובת דוא"ל עסקית וכתובות עסק למשלוח דואר, מספר טלפון במשרד, שאילתות, תשובות לשאלות אבטחה, סיסמאות אבטחה וכל אמצעי אישור אחר. אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לספק מוצרים ושירותים ישירות למוסדות פיננסיים, לקוחות עסקיים, בתי עסק, לקוחות ושותפים, כדי לנהל את מערכות היחסים העסקיות שלנו ואת דיווחינו הכספיים, לפיתוח המותג ושמירה על שלמותו, להגן עלינו מפני פשיעה כלכלית, לשפר את השירות שלנו, לצורכי שיווק וכדי להבטיח ציות לחוק החל, כמו גם למטרות הנהלת חשבונות, ביקורת וחיובים.

בתחומי שיפוט מסוימים, ייתכן שנצטרך לקבל ולעבד את המידע האישי הרגיש שלך כדי לספק מוצרים ושירותים מתאימים לך ו/או למוסדות פיננסיים, לקוחות תאגידיים, בתי עסק, לקוחות ושותפים. אנו נגן על עיבוד זה של המידע האישי הרגיש שלך באמצעי אבטחה הולמים, והוא יתבצע באופן שיבטיח את ההשפעה המינימלית האפשרית על הזכויות והאינטרסים האישיים שלך. המידע הבא עשוי להיחשב מידע אישי רגיש, כפי שמונח זה מוגדר בחוק החל: מספר חשבון אישי, תאריך התפוגה של הכרטיס, קוד האימות של הכרטיס, תשובות לשאלות אבטחה, סיסמאות אבטחה ופרטי כניסה אחרים, כתובת או מידע על מיקום (גם כאשר הדבר עשוי לגלות את עקבותיך האישיים), תיעוד קול ותמונה, נתוני זיהוי אלקטרוניים, עסקאות תשלום ומידע ביומטרי.

צפה בתמצית

2. איך אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי:

 • לעבד עסקאות תשלום שלך.
 • להגן מפני הונאה ולמנוע הונאה, וכן כל סיכון חוקי או סיכון אחר שקשור לאבטחת מידע. למידע נוסף, אנא ראה את ההודעה בדבר הונאה ואבטחה ואת הודעת ה-MATCH שלנו.
 • לספק את פתרונות ה-Open Banking שלנו.
 • ליצור ולנהל כל חשבון שיש לך אצלנו, לאמת את זהותך, לספק את שירותינו ולהשיב לפניות שלך.
 • לספק לך מוצרים ושירותים שמוצעים על ידי Mastercard, מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים וכדי למסור לך מידע עליהם.
 • להציע תוכניות נאמנות ולתמוך בהן. למידע נוסף, אנא עיין בהודעת הנאמנות שלנו.
 • לספק לך שירותים והמלצות מותאמים אישית.
 • לנהל את קשרי הלקוחות והספקים שלנו, כולל כדי ליצור ולפרסם מדריכים עסקיים (אשר עשויים לכלול פרטי יצירת קשר עם בתי עסק).
 • להפעיל, להעריך ולשפר את עסקינו, כולל ניקוי, הכנה ו/או אנונימיזציה של נתונים עבור פעילויות ניתוח וכדי לפתח מוצרים ושירותים חדשים.
 • לטפל במועמדות למשרה שהגשת. למידע נוסף, אנא עיין בהודעת הפרטיות למועמדים של Mastercard.
 • לפתח ולשפר מוצרים ושירותים, לאתר ולמנוע הטעיות, הונאה או פעילות בלתי חוקית תוך שימוש בשיטות כמו למידת מכונה כדי לעבד ולנתח נתונים.
 • לאפשר מיזוגים, רכישות ו/או מכירה של עסקים או נכסים. לדוגמה, אם נמכור כל עסק או נכס, או אם חלק כלשהו של העסקים או הנכסים שלנו יירכשו על-ידי צד שלישי, אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך הקשור לאותם עסקים או נכסים בפני הקונה הפוטנציאלי או הצד השלישי הרוכש.
 • לממש מטרות אחרות שעבורן נספק הודעה פרטנית במועד איסוף המידע, ובכל אופן אחר הנדרש או מותר לפי חוק.
 • להפיק מידע אנונימי ומצרפי כדי להפיק תובנות על-מנת לייעץ ללקוחות Mastercard ושותפיה אודות דפוסי הוצאות, הונאות ומגמות אחרות.
 • ללמוד יותר עליך, לרבות העדפותיך ומאפיינים אחרים. אנו מתייחסים למסקנות אלה כמידע אישי היכן שנדרש לפי החוק החל.

היכן שהדבר נדרש בהתאם להוראות החוק החל, אנו נשתמש במידע האישי שלך רק לאחר קבלת הסכמתך; במידה הנדרשת כדי לספק לך מוצרים ושירותים; לשם ציות לחובה חוקית; או כאשר ישנו אינטרס לגיטימי שגובר על האיסור ומחייב את השימוש.

אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנשיג ביחס אלייך עבור המטרות המפורטות להלן. בהתאם למדינה שבה אתה נמצא, אנו נעבד את המידע האישי שלך רק כאשר הדבר מותר בהתאם לחוקים החלים וכאשר יהיה לנו בסיס חוקי לעיבוד המידע, כפי שמפורט בטבלה שלהלן. עם זאת, אנא שים לב שעל אף שהטבלה שלהלן אינה מציינת הסכמה כבסיס חוקי לכל פעילות העיבוד, במדינות מסוימות ההסכמה היא הבסיס החוקי היחיד או המתאים ביותר לעיבוד מידע אישי, ובמדינות אלו אנו מסתמכים על הסכמה.

  פעילות עיבוד המידע

הבסיס החוקי לעיבוד המידע (היכן שנדרש לפי הוראות החוק החל)

 • לעבד עסקאות תשלום שלך (לרבות הרשאה, סליקה, החזרים ופעילויות אחרות הנוגעות ליישוב מחלוקות).

  במרבית המקרים, נעבד את עסקאות התשלום שלך כמחזיק מטעם המוסדות הפיננסיים שלך, בתי העסק ושותפים אחרים שהם בעלי המידע. כאשר אנו פועלים כמעבד המידע, בעלי השליטה במידע הם האחראים להבטיח בסיס חוקי לעיבוד המידע האישי שלך. אנא עיין במדיניות הפרטיות של גורמים אלה על-מנת לקבל מידע נוסף ביחס לעיבוד המידע האישי שלך בהקשרים אלה.

  במקרים מסוימים ומוגבלים (כגון בעת ביצוע החזרים) אנו עשויים לעבד את עסקאות התשלום שלך כבעלי המידע, בתנאי כי:

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית.
 • להגן מפני הונאה ואיומי סייבר, עסקאות בלתי מורשות, תביעות וחבויות אחרות, ולמנוע אותן, ולנהל את החשיפה לסיכונים ואת איכות המותג בכל הקשור לשלמות ולאבטחת רשת התשלומים שלנו.

  כאשר אנו מעבדים מידע אישי למניעת הונאות ואיומי סייבר, אנו עשויים לפעול כבעלי המידע או כמעבדי המידע. כאשר אנו פועלים כבעלי המידע, אנו נסמכים על בסיס חוקי מאלה המפורטים להלן:

 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת להגן מפני הונאות, לאבטח את הרשת שלנו ואת עסקאות התשלום שאנו מעבדים (לרבות בלוקצ'יין בהקשר של מטבעות מבוזרים).

למידע נוסף על פעילותנו לניטור ומניעת הונאה, אנא עיין בהודעתנו בעניין הונאה ואבטחה.

למידע נוסף על תוכנית ההתראה של Mastercard לבקרה על בתי עסק בסיכון גבוה (MATCH), אנא ראה את הודעת ה-MATCH שלנו.

 • לספק את פתרונות ה-Open Banking שלנו, כולל את שירותי הקישוריות ויישוב המחלוקות שלנו.
 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך למטרה כאמור (כגון איתור סיכוני הונאה או יישוב מחלוקות).

במקרים מסוימים, אנו מספקים פתרונות Open Banking כמעבדים מטעם ספק השירות שלך, בתי עסק ושותפים אחרים הפועלים כבעלי השליטה במידע. כאשר אנו פועלים כמעבד המידע, בעלי השליטה במידע הם האחראים להבטיח בסיס חוקי לעיבוד המידע האישי שלך. אנא עיין במדיניות הפרטיות של גורמים אלה על-מנת לקבל מידע נוסף ביחס לעיבוד המידע האישי שלך בהקשרים אלה.

למידע נוסף על פעילות ה-Open Banking שלנו, אנא עיין בהודעת הפרטיות שלנו ל-Open Banking.

 • לפתוח ולנהל כל חשבון שיש לך אצלנו, לאמת את זהותך, לספק את שירותינו ולהגיב לפניותיך אלינו.
 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך למטרות פתיחת וניהול חשבונות, אימות זהותך ומענה לפניותיך אלינו.
 • לספק לך מוצרים, שירותים, מבצעים, תוכניות נאמנות וקידומי מכירות (כולל תפעול תוכניות נאמנות, תחרויות, הגרלות, תפעול תוכנית שירותי תרומה וכל פעילות שיווקית אחרת) של Mastercard, מוסדות פיננסיים, בתי עסק ושותפים, וכדי לנהל אותם ולמסור לך מידע עליהם.
 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לספק לך מוצרים ושירותים. למידע נוסף על תוכניות הנאמנות שלנו, עיין בהודעת תוכניות הנאמנות שלנו. למידע נוסף על תוכנית שירותי התרומה שלנו, עיין בהודעת הפרטיות של תוכנית שירותי התרומה של Mastercard.
 • לנהל את קשרי הלקוחות, הספקים והמוכרים שלנו, ובכלל זה ליצור ולפרסם מדריכים עסקיים (העשויים לכלול פרטי קשר של עסקים).
 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לנהל את קשרי הלקוחות, הספקים והמוכרים שלנו.
 • להפעיל, להעריך ולשפר את עסקינו (ובכלל זה פיתוח מוצרים ושירותים חדשים או ניקוי, ארגון והכנת נתונים למטרות מותרות); לבדוק את האפקטיביות של הפרסום שלנו ולשפר אותו; לנתח את מוצרינו ושירותינו, אתרי האינטרנט שלנו, היישומים הסלולריים שלנו וכל נכס דיגיטלי אחר ולאפשר את פעולתם; לנתח ולהשוות את הרגלי הצריכה של לקוחותינו שהצטרפו לתוכניות השיווק שלנו (כגון התוכנית Priceless Specials) במטרה להבין ולשפר את האפקטיביות של התוכנית.
 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת להפעיל, להעריך ולשפר את מוצרינו ושירותינו.
 • לבצע בדיקות נאותות ופעולות ביקורת, הנהלת חשבונות, חיוב, התאמות וגבייה.
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לבצע בדיקות נאותות ופעולות חיוב, התאמות וגבייה.
 • לספק לך שירותים והמלצות מותאמים אישית. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש במידע אישי שלך, כגון כתובת הדוא"ל שלך והאינטראקציה שלך עם אתרי האינטרנט שלנו, כדי לנתח את העדפותיך, את תחומי העניין שלך ואת התנהגותך, בכדי להחליט לספק לך תוכן מותאם אישית ואת המבצעים, ההמלצות והודעות הדוא"ל הרלוונטיות ביותר בנוגע למוצר ספציפי של Mastercard, של מוסדות פיננסיים, של בתי עסק ושל שותפים.
 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לספק לך שירותים והמלצות מותאמים אישית.
 • לבצע אנונימיזציה של מידע אישי וכן להכין ולספק דוחות של מידע מצרפי שמציגים מידע שעבר אנונימיזציה (ובכלל זה לקטים, ניתוחים, מודלים וכללים לניתוח ולחיזוי וכן דוחות אחרים שכוללים נתונים מצרפיים) לשם מתן ייעוץ למוסדות הפיננסיים עימם אנו עובדים, לבתי העסק וללקוחות ולשותפים אחרים שלנו בנוגע לתבניות הוצאות שהיו בעבר או כאלה שעשויות להתממש בעתיד, הונאה, סיכוני אשראי, ותובנות אחרות שניתן יהיה לחלץ מנתונים אלה. המידע האישי שאנו מבצעים אנונימיזציה שלו עשוי לכלול עסקות תשלום.
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לבצע אנונימיזציה למידע אישי ולהכין ולספק דוחות הכוללים מידע מצרפי; או
 • פעולת העיבוד מתבצעת למטרות סטטיסטיות ו/או מחקריות (בתחומי שיפוט שבהם עילה חוקית זו מתאפשרת) ולאימון של הבינה המלאכותית שלנו.
 • אם אנו שומרים או מעבדים באופן אחר מידע שהוסרו ממנו הפרטים המזהים או שעבר אנונימיזציה, אנו נשמור את המידע ונשתמש בו בצורה שאינה מאפשרת זיהוי או לאחר שעבר אנונימיזציה, ולא ננסה לזהות מחדש את המידע אלא אם כן הדבר מותר על פי החוק החל.
 • להעריך את מידת העניין שלך בתעסוקה וליצור עימך קשר בנוגע לאפשרויות העסקה ב-Mastercard.
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת להעריך את העניין שלך באפשרויות תעסוקה וכדי ליצור עימך קשר ביחס לאפשרויות תעסוקה; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית. למידע נוסף, אנא עיין בהודעת הפרטיות למועמדים של Mastercard.
 • לאכוף את תנאי השימוש שלנו או במידה הדרושה כדי לבסס ולממש זכויות חוקיות ולהגן עליהן.
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית; או
 • אנחנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לאכוף את תנאי השימוש שלנו וכדי לבסס, לממש ולהגן על זכויותינו החוקיות.
 • ככל שהדבר נדרש בהתאם לחוק החל, לרבות לשם ציות לדרישות "הכר את לקוחותיך", "מניעת הלבנת הון", מניעת שחיתות ודרישות שקשורות לסנקציות ולסינון, או כנדרש בכל הליך משפטי, או על ידי רשויות אכיפת החוק או רשויות ממשלתיות להן נתונה סמכות השיפוט על Mastercard והחברות המסונפות לה, או שהן טוענות לסמכות כזו.
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת להשיב להליך משפטי, לרשויות אכיפת החוק או לרשויות ממשלתיות.
  • לציית לתקני התעשייה ולמדיניות שלנו.
 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לציית לתקני התעשייה ולמדיניות שלנו.
  • לפתח ולשפר מוצרים ושירותים, לאתר ולמנוע הטעיות, הונאה או פעילות בלתי חוקית תוך שימוש בשיטות כמו למידת מכונה כדי לעבד ולנתח נתונים.
 • הסכמת לשימוש במידע האישי שלך; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לציית לתקני התעשייה ולמדיניות שלנו.
  • לאפשר מיזוגים, רכישות ו/או מכירה של עסקים או נכסים. לדוגמה, אם נמכור כל עסק או נכס, או אם חלק כלשהו של העסקים או הנכסים שלנו יירכשו על-ידי צד שלישי, אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך הקשור לאותם עסקים או נכסים בפני הקונה הפוטנציאלי או הצד השלישי הרוכש.
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת לציית להתחייבות חוקית או רגולטורית; או
 • עיבוד המידע נדרש על-מנת להתקשר בהסכם שאתה צד לו או כדי לאפשר את קיומו; או
 • אנו, או צד שלישי, בעלי אינטרס לגיטימי לשימוש במידע האישי שלך על-מנת לציית לתקני התעשייה ולמדיניות שלנו.
  • לצורך כל מטרה אחרת שעבורה נמסור הודעה פרטנית במועד איסוף המידע.

  אנא עיין בהודעת הפרטיות הפרטנית שתוצג לך בעת איסוף המידע.


  היכן שהדבר נדרש בהתאם להוראות החוק החל, ביצענו את מבדקי האיזון לעיבוד המידע בהתבסס על האינטרס הלגיטימי שלנו, או של צד שלישי, על-מנת להבטיח כי האינטרסים שלך, זכויותיך הבסיסיות והחירויות שלך אינם גוברים על אינטרס לגיטימי שכזה. למידע נוסף על מבדקי האיזון שלנו, אתה מוזמן ליצור עימנו קשר כמתואר בחלק "איך ליצור עימנו קשר" שלהלן.

  אנו לא נכפיף אותך לכל החלטה שמבוססת אך ורק על עיבוד מידע אוטומטי שיש לו השפעות משפטיות הנוגעות לך, או שבאופן דומה יש לו השפעה מהותית עליך, אלא אם כן הבעת את הסכמתך לעיבוד במפורש כאשר הדבר נדרש לפי החוק החל, כאשר העיבוד נחוץ לשם התקשרותך בהסכם עם Mastercard או לשם מימוש הסכם זה, או כאשר אנו נדרשים לפי חוק להשתמש במידע האישי שלך באופן זה, למשל כדי למנוע הונאה.

  אם תספק לנו כל מידע או תוכן שקשורים לאדם אחר, עליך לוודא ששיתוף מידע זה עימנו והשימוש שנעשה בו בהמשך מעת לעת, כפי שיימסר לך, עולים בקנה אחד עם החוקים החלים. כך, לדוגמה, עליך להודיע לאותו יחיד על העיבוד של המידע האישי שלו ולהשיג את הסכמתו, כפי שעשוי להידרש בהתאם להוראות החוק החל.

  כאשר המידע האישי שאנו אוספים ממך נחוץ כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות או הרגולטוריות שלנו או כדי להתקשר בהסכם איתך: אם לא תספק את המידע האישי שלך כאשר תתבקש, ייתכן שלא נוכל לספק (או להמשיך לספק) לך את המוצרים או השירותים שלנו וייתכן שלא תוכל לרכוש את המוצרים שלנו הדרושים לך או שלא תוכל להשתמש בהם באופן מלא.

  צפה בתמצית

  3. איך אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך

  אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם:

  • המטה של Mastercard בארה"ב, החברות המסונפות לנו וישויות אחרות בתוך קבוצת החברות של Mastercard.
  • ספקי שירות שפועלים מטעמנו.
  • משתתפים אחרים במערכת התשלומים הכללית, כולל מוסדות פיננסיים ובתי עסק.
  • משתתפים אחרים בפתרונות ה-Open Banking שלנו, כולל מוסדות פיננסיים, בתי עסק וצדדים שלישיים.
  • צדדים שלישיים לצורך ניטור ומניעת הונאות, או לכל מטרה אחרת הנדרשת לפי חוק.
  • צדדים שלישיים שאתה משתמש בתכונה/ות שהם מציעים בקשר עם המוצרים והשירותים שלנו או לפי הסכמתך.
  • ישויות אחרות כנדרש לפי החוק החל, או במקרה של מכירה או העברת עסקינו או נכסינו.

  אנא ראה את הסעיף "העברות מידע" להלן כדי להבין כיצד אנו מצייתים לכללים החלים על העברת מידע בין מדינות .

  אנו עשויים גם לחלוק את המידע האישי שלך:

  • עם מוסדות פיננסיים וישויות אחרות שמנפיקות כרטיסי תשלום או עם בתי עסק לשם עיבוד עסקאות תשלום וביצוע פעילויות אחרות שתבקש.
  • עם ישויות שהן שותפות של Mastercard או שמסייעות ל-Mastercard באספקת מוצריה ושירותיה, לשם מניעת וניטור הונאה ושירותי זיהוי של צד שלישי, כדי להבטיח את אבטחתן של עסקאות ושל מערכת עיבוד התשלומים שלנו.
  • עם משתתפים אחרים במערכת ה-Open Banking הכללית, כולל מוסדות פיננסיים, בתי עסק וישויות אחרות על פי בחירתך (למשל, יועצי ההשקעות שלך).
  • כאשר אנו פועלים כספק שירות עבור צדדים שלישיים ומספקים להם מידע אישי שאנו מעבדים מטעמם.
  • עם ספקי השירותים שלנו שמבצעים בשמנו שירותים למטרות המפורטות בהודעת פרטיות גלובלית זו (או בהודעת הפרטיות הספציפית של תוכנית כלשהי). ספקי שירותים אלה מתחייבים בפנינו חוזית לעבד מידע אישי אך ורק בהתאם להנחיותינו ובמידה הנדרשת לשם ביצוע השירותים בשמנו או תוך ציות להוראות החוק החל. אנו גם דורשים מספקים אלה להגן על אבטחתו ועל חסיונו של המידע האישי שהם מעבדים מטעמנו על ידי יישום אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים מתאימים ומחויבויות לסודיות שחלה על העובדים שניגשים למידע האישי.
  • עם צדדים שלישיים שהכלים שלהם משולבים במוצרינו ובשירותינו (כגון קובצי Cookie של צדדים שלישיים, וידג'טים ותוספים). למידע נוסף בנושא זה אנא עיין בסעיף 7 של הודעת פרטיות גלובלית זו ("תכונות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים").
  • עם רשתות חברתיות, כאשר אתה מבצע אינטראקציה במישרין עם פלטפורמות אלה. למידע נוסף בנושא זה אנא עיין בסעיף 7 של הודעת פרטיות גלובלית זו ("תכונות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ").
  • עם צדדים שלישיים אחרים בהסכמתך.
  • כנדרש לפי החוק החל או במסגרת הליך משפטי, או כדי להיענות לבקשות מרשויות אכיפת החוק או רשויות ממשלתיות. כאשר נקבל בקשות כאלה, נפעל על פי התהליך המפורט בכללים התאגידיים המחייבים שלנו (ראה סעיף 5 להלן) כאשר הדבר רלוונטי.
  • כאשר אנו סבורים שהגילוי נחוץ לשם הגנה על האינטרסים החיוניים של יחיד כלשהו, לשם אכיפת תנאי השימוש שלנו, לשם הגנה על Mastercard מפני נזק או אבדן כספי או באופן שקשור לחקירה של חשד אפשרי להונאה או לפעילות בלתי חוקית אחרת או חקירה של פעילויות כאלה שהתקיימו בפועל.
  • בכל מקרה שנמכור או נעביר את עסקינו או את נכסינו, בשלמותם או בחלקם. במידה שמכירה או העברה מעין זו תתבצע, אנו נעשה מאמצים סבירים כדי לכוון את הנעבר להשתמש במידע אישי שסיפקת לנו באופן שעולה בקנה אחד עם הודעת הפרטיות הגלובלית שלנו. לאחר כל מכירה או העברה מעין אלה, תוכל ליצור קשר עם הישות שאליה העברנו את המידע האישי שלך, ולהציג בפניה כל שאלה בנוגע לעיבודו של מידע זה.

  לפני העברה או שיתוף של כל מידע אישי (כולל גישה למידע אישי), אנו דורשים שימוש הולם בהגנות על הפרטיות ואבטחת המידע במסגרת ההסכמים שלנו עם צדדים שלישיים. אנו מפעילים תוכנית מקיפה לניהול סיכוני צד שלישי, ואנו מבצעים בדיקת נאותות הולמת כחלק ממנה.

  אם אתה ממוקם בסין היבשתית, אנו עשויים ליצור עימך קשר כמפורט בסעיף "כיצד ליצור עימנו קשר" להלן כדי לקבל מידע בנוגע לנמעני צד שלישי המשמשים כבעלי שליטה במידע ושעימם אנו משתפים את המידע האישי שלך. שיתוף שכזה תמיד יתבצע רק ככל שהוא נדרש ולא יחרוג מהמטרות ומאמצעי העיבוד שהסכמת להם בתחילה, או שלא יתבצע תוך שינוי שלהם, או על בסיס חוקי שאינו הסכמה.

  צפה בתמצית

  4. זכויותיך והאפשרויות העומדות בפניך

  בהתאם למדינת מושבך, ייתכן שתעמוד לך הזכות או האפשרות:

  • לבחור לסרב לחלק מסוגי האיסוף או השימוש במידע האישי שלך, כולל לשימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות, לשימוש במידע האישי שלך למטרות שיווקיות, להכנת נתוני עסקאות עבור שירותים בזמן אמת שהבנק שלך או צד אחר עשויים להציע לך, ולאנונימיזציה של המידע האישי שלך למטרות ניתוח נתונים.
  • לגשת למידע האישי שלך, לקבל עותק ממנו, לתקן אותו, להגביל את עיבודו או להתנגד לו לחלוטין, או לבקש את מחיקתו, השמדתו או ביצוע אנונימיזציה ביחס אליו.
  • לקבל את המידע האישי שסיפקת לנו כדי להעבירו לחברה אחרת.
  • לבטל כל הסכמה שנתת.
  • היכן שהדבר ישים, להגיש תלונה לרשות המפקחת שלך.

  אתה, או צד הרשאי לפעול בשמך, תוכלו לממש את זכויותיך בפורטל "הנתונים שלי" של Mastercard. תוכל גם להגיש בקשה כמפורט בחלק "איך ליצור עימנו קשר" להלן.

  אם אתה מתגורר בארצות הברית, ייתכן שיהיו לך זכויות נוספות כמתואר בנספח הפרטיות שלנו עבור ארה"ב.

  עשויות לעמוד לך זכויות מסוימות בקשר למידע האישי שלך שאנו מחזיקים ברשותנו, ועשויות לעמוד בפניך אפשרויות מסוימות בנוגע לאיזה מידע אישי נאסוף ממך, האופן שבו נשתמש בו והאופן שבו ניצור עימך קשר.

  אנו לא נמנע ממך לרכוש מוצרים או שירותים, לא נגבה ממך מחירים אחרים ולא נספק לך איכות שונה של מוצרים ושירותים אם תחליט לממש את הזכויות האלה, למעט היכן שהמחיר השונה או האיכות השונה של המוצרים והשירותים כאמור קשורה באופן סביר לערכו של המידע שנקבל ממך. במקרים מסוימים, לא נוכל לספק לך את המוצר או השירות שביקשת אם תבחר לממש זכויות מסוימות.

  תוכל לבחור:

  • שלא לספק ל-Mastercard מידע אישי על ידי הימנעות מביצוע עסקאות תשלום או ממסירת מידע אישי ישירות אלינו. כאשר אנו אוספים מידע אישי ממך, אנו מציינים אם הכרחי למסור לנו אותו ומדוע מסירתו הכרחית, כמו גם את ההשלכות של אי מסירתו. אם לא תספק לנו מידע אישי, ייתכן שלא תוכל ליהנות מכל טווח המוצרים והשירותים של Mastercard, וייתכן שלא נוכל לספק לך את מוצרי ושירותי Mastercard אם מידע זה חיוני כדי שנוכל לספק לך אותם, או אם אנו נדרשים לפי חוק לאסוף אותו בקשר לאספקת אותו מוצר או שירות ספציפי.
  • לסרב לאיסוף ולשימוש במידע מסוים, שאותו אנו אוספים אודותיך באמצעים אוטומטיים כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו או משתמש ביישומונים שלנו. בתחומי שיפוט מסוימים, תוכל לממש את בחירתך בנוגע לשימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות על ידי לחיצה על המודעה הגרפית "נהל קובצי Cookie" שתוצג בפינה הימנית התחתונה של אתרי אינטרנט של Mastercard. הדפדפן שלך עשוי להגיד לך כיצד תוכל לקבל הודעה במקרה שקובצי Cookie מסוימים יישמרו במכשיר שלך וכיצד תוכל לסרב לפעולה זו. שים לב שבהיעדר קובצי Cookie מסוימים ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בכל התכונות של אתרי האינטרנט, היישומונים או השירותים המקוונים שלנו.
  • לסרב לשימוש מסוים במידע, שאותו אנו אוספים אודותיך באמצעים אוטומטיים, כאשר אתה מבקר באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ומקיים אינטראקציה עם פרסומות שלנו. אנו עשויים להשתמש בספקי שירותים כדי להגיש פרסומות באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אלה. פרסומות אלה עשויות להיות מותאמות אישית וייתכן שהן תוצגנה לך על סמך שימוש בנתונים שאנו ושותפינו אספנו באתרי האינטרנט שלנו וביישומונים שלנו. בנוסף, כמה מספקי השירותים והשותפים שלנו עשויים לאסוף מידע אודות הפעילויות המקוונות שלך לאורך זמן ובאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כדי להתאים פרסומות אלה אישית ולהגישן. פרסומות Mastercard כוללות לעיתים צלמיות שמסייעות לצרכנים (1) ללמוד איזה שימוש נעשה במידע שלהם וכן (2) לממש אפשרויות שייתכן שתעמודנה בפניהם בנוגע לשימוש שנעשה בנתונים שלהם. אנא לחץ על הקישור היכן שרלוונטי, על הסמל שמופיע בפרסומות הממוקדות שלנו כדי ללמוד על יכולתך לבחור לסרב לשימוש שנעשה בהתנהגות הגלישה שלך למטרות פרסומיות או להגביל שימוש זה. תוכל גם לממש את בחירתך בנוגע לשימוש בקובצי Cookie וטכנולוגיות דומות על ידי לחיצה על המודעה הגרפית "נהל קובצי Cookie" המוצגת בפינה הימנית התחתונה של אתרי האינטרנט שלנו.
  • להודיע לנו לא לשלוח אליך הודעות דוא"ל עם תוכן שיווקי באמצעות לחיצה על הקישור לביטול הרישום שיופיע בתוך הודעות הדוא"ל השיווקיות שתקבל מאיתנו, או על ידי יצירת קשר עימנו כמפורט להלן. תוכל גם לבחור לסרב לקבל מ-Mastercard הודעות דוא"ל עם תוכן שיווקי באמצעות לחיצה כאן.
  • לסרב לאנונימיזציה של המידע האישי שלך לצורכי ניתוח נתונים באמצעות לחיצה כאן.

  בהתאם למדינה בה אתה נמצא, ייתכן שתעמוד לך הזכות:

  • לבקש גישה למידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך ולקבל מידע אודות מידע זה, לעדכן את המידע האישי שלך ולתקן שגיאות שנפלו בו, להגביל את עיבודו של המידע האישי שלך או להתנגד לו לחלוטין, לבקש שהמידע יעבור אנונימיזציה, יושמד או יימחק, במידה שניתן, או לממש את זכותך לניידות מידע כדי להעביר בקלות את המידע האישי שלך לחברה אחרת. בנוסף, ייתכן שגם תעמוד לך הזכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח או הרגולטור הרלוונטיים, כולל במדינת מושבך, מקום עבודתך או במקום שבו ארעה התקרית.
  • לבטל כל הסכמה שנתת לנו בעבר בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך, בכל עת וללא עלות. אנו ניישם את העדפותיך בעתיד והדבר לא ישפיע על חוקיות העיבוד שנעשה לפני ביטול הסכמתך.

  אם אתה מתגורר בארצות הברית, ייתכן שיהיו לך זכויות נוספות כמתואר בנספח הפרטיות שלנו עבור ארה"ב.

  למידע על מספר בקשות הפרטיות ש-Mastercard עיבדה על פי חוקי הגנת פרטיות ברחבי העולם, אנא עיין בסעיף "הנתונים שלי Report" בפורטל "הנתונים שלי".

  תוכל לסרב לסוגי עיבוד מסוימים של המידע האישי שלך, למשל דרך דף האינטרנט לסירוב שלנו.

  שים לב כי ייתכן שרשימה זו אינה ממצה, כלומר ייתכן שיש לך זכויות נוספות בהתאם לחוקים המקומיים שלך. כמו כן, הזכויות לעיל עשויות להיות מוגבלות בנסיבות מסוימות על ידי דרישות החוק המקומי.

  כדי לעדכן את העדפותיך, כדי לבקש מאיתנו להסיר את המידע שלך מרשימות התפוצה שלנו או כדי להגיש בקשה למימוש זכויותיך בהתאם לחוק החל, צור עימנו קשר כפי שמפורט בחלק "איך ליצור עימנו קשר" שמופיע להלן.

  פיתחנו את פורטל "הנתונים שלי" של Mastercard כדי לאפשר לך לממש את זכויותיך. אתה, או צד הרשאי לפעול בשמך, תוכלו לממש את זכויותיך בפורטל "הנתונים שלי" של Mastercard. תוכל גם להגיש בקשה כמפורט בחלק "איך ליצור עימנו קשר" להלן.

  אם לא נצליח לעמוד בציפיותיך בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך או אם תבקש להגיש תלונה בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו, אנא עדכן אותנו מפני שהדבר יאפשר לנו לתקן את הבעיה. כדי לסייע לנו להשיב לבקשתך, אנא מסור לנו את כל פרטי הבעיה. אנו מנסים לבחון את כל התלונות ולהגיב להן בתוך זמן סביר וכנדרש לפי החוק החל.

  כדי ללמוד עוד על ההסמכה של APEC וכדי לגשת ליישוב מחלוקות, אנא לחץ על החותם של TRUSTe.

  צפה בתמצית

  5. העברות מידע

  Mastercard היא עסק גלובלי. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לארצות הברית ולמדינות אחרות שחוקי הגנת הפרטיות החלים בהן עשויים להיות שונים מאלה שחלים במדינה שבה סיפקת את המידע בראשונה, אבל אנו נגן על המידע האישי שלך בהתאם להודעת פרטיות גלובלית זו, או בהתאם לכל אופן אחר שנמסר לך.

  אנו פועלים על פי דרישות החוק הרלוונטיות בעת העברת מידע אישי למדינות שאינן המדינה שבה אתה נמצא. אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA), בבריטניה או בשווייץ, אנו נעביר את המידע האישי שלך בהתאם להחלטות בדבר תאימות (ראה את רשימת המדינות שעבורן הנציבות האירופית פרסמה החלטה בדבר תאימות כאן; ראה את רשימת המדינות שעבורן ממשלת בריטניה פרסמה החלטה בדבר תאימות כאן; ראה את רשימת המדינות שעבורן המועצה הפדרלית של שווייץ פרסמה החלטה בדבר תאימות כאן), לכללים התאגידיים המחייבים, לסעיפים חוזיים סטנדרטיים ולמנגנוני העברת מידע אחרים.

  נוהגי הפרטיות של Mastercard, כמתואר בהודעת פרטיות גלובלית זו, תואמות את שיטת כללי הפרטיות חוצת הגבולות של APEC. שיטה זו מספקת מסגרת לארגונים על-מנת להבטיח הגנה של מידע אישי המועבר בין המשתתפים בתוכנית. מידע נוסף על המסגרת שמספקת APEC ניתן למצוא כאן.

  Mastercard היא עסק גלובלי. אנו עשויים להעביר מידע אישי שאנו אוספים אודותיך אל נמענים שיושבים במדינות שאינן המדינה שלך, כולל ארצות הברית, שם יושב המטה שלנו. ייתכן שחוקי הגנת הפרטיות שחלים במדינות אלה יהיו שונים מהחוקים החלים במדינה שבה סיפקת את המידע לראשונה. כאשר אנו מעבירים את המידע שלך למדינות אחרות, אנו נגן על מידע זה כמפורט בהודעת פרטיות גלובלית זו, כפי שנמסר לך בעת איסוף המידע או כפי שפורט בהודעת הפרטיות הספציפית שלנו עבור תוכנית מסוימת.

  אנו פועלים על פי דרישות החוק הרלוונטיות, לרבות קבלת הסכמה היכן שהדבר נדרש, בעת העברת מידע אישי למדינות שאינן המדינה שבה אתה נמצא. בפרט, ביססנו ויישמנו כללים תאגידיים מחייבים ("BCRs"), שהוכרו על ידי רשויות הגנת המידע באזור הכלכלי האירופי, שמספקים רמת הגנה מספקת עבור המידע האישי שאנו מעבדים באופן גלובלי. תוכל למצוא עותק של ה-BCRs עבור האזור הכלכלי האירופי כאן. כמו כן, אנו מסתמכים על BCRs של בריטניה כדי להעביר מידע אישי אל מחוץ לבריטניה. תוכל למצוא עותק של ה-BCRs שלנו עבור בריטניה כאן.

  אנו עשויים גם להעביר מידע אישי אל מדינות שעבורן פורסמו החלטות בדבר תאימות (ראה רשימה של מדינות שעבורן הנציבות האירופית פרסמה החלטה בדבר תאימות כאן; ראה רשימה של מדינות שהמועצה הפדרלית של שווייץ קבעה כי רמת חוקי הגנת המידע בהן נאותה כאן), להשתמש בהגנות חוזיות עבור העברה של מידע אישי אל צדדים שלישיים, כגון סעיפי החוזה הסטנדרטיים של הנציבות האירופית או סעיפים שווי ערך להם בכפוף לחוק החל, או להסתמך על מנגנוני העברת נתונים אחרים היכן שהדבר רלוונטי. בהתאם למדינה שאתה נמצא בה, תוכל ליצור עימנו קשר כמפורט בחלק "איך ליצור עימנו קשר" להלן כדי להשיג עותק של ההגנות שבהן אנו משתמשים בעת העברת מידע אישי מחוץ לתחום השיפוט שלך.

  בנוסף, נוהגי הפרטיות של Mastercard, כמתואר בהודעת פרטיות גלובלית זו, תואמים את שיטת כללי הפרטיות חוצת הגבולות של APEC. שיטה זו מספקת מסגרת לארגונים על-מנת להבטיח הגנה של מידע אישי המועבר בין המשתתפים בתוכנית. מידע נוסף על המסגרת שמספקת APEC ניתן למצוא כאן.

  אם אתה ממוקם בסין היבשתית, אתה מבין כי אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאנו אוספים עליך לנמענים במדינות או אזורים שאינם סין היבשתית, כולל Mastercard International המאוגדת בארצות הברית, Mastercard Asia/Pacific Pte.‎ Limited בסינגפור וצדדים קשורים אחרים כמפורט כאן. כאשר אנו מבצעים העברות בינלאומיות של מידע אישי, אנו תמיד מוודאים כי אנו מצייתים לדרישות הקבועות בחוקים הרלוונטיים.

  צפה בתמצית

  6. איך אנו מגינים על המידע האישי שלך

  אנו נוקטים באמצעי הגנה ואבטחה מתאימים כדי להגן על המידע האישי שלך, ושומרים אותו אך ורק לתקופה מוגבלת.

  אבטחת המידע האישי שלך חשובה ל-Mastercard. אנו מחויבים להגנה על המידע שאנו אוספים. אנו מחזיקים באמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים סבירים שנועדו להגן על המידע האישי שאתה מוסר או שאנו אוספים מפני השמדה, אובדן, שינוי, גישה, חשיפה או שימוש מקריים, בלתי חוקיים או בלתי מורשים. אנו משתמשים בהצפנת SSL בכמה מאתרי האינטרנט שלנו שמהם אנו מעבירים מידע אישי מסוים.

  במקרה שאמצעי האבטחה שלנו ייפרצו, אנו נעריך את מידת הנזק שנגרם (אם בכלל) ליחידים, ונעמוד בכל התחייבויות הדיווח וההודעה שלנו – בהתאם להוראות החוק החל.

  אנו גם נוקטים באמצעים למחיקת המידע האישי שלך, או לשמירתו בצורה שאינה מאפשרת לזהות אותך כאשר מידע זה אינו נחוץ עוד למטרות שלשמן אנו מעבדים אותו, אלא אם כן אנו נדרשים לפי חוק לשמור מידע זה למשך תקופה ארוכה יותר. בבואנו לקבוע את תקופת השמירה של המידע, אנו לוקחים בחשבון קריטריונים שונים, כגון סוגי המוצרים והשירותים שביקשת או שסופקו לך, אופי מערכת היחסים שלנו איתך ומשכה, האפשרות להירשם מחדש למוצרינו או לשירותינו, ההשפעה שתהיה למחיקת חלק מהמידע שיש לנו אודותיך או שקיבלנו ממך על השירותים שאנו מספקים לך, תקופות שמירה שקבועות בחוק ותקופת ההתיישנות.

  צפה בתמצית

  7. תכונות וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים

  אתרי האינטרנט שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, כלי מדיה חברתית, וידג'טים או תוספים, המאפשרים לשתף תוכן רשת, לרבות כתובת IP, עם צדדים שלישיים ועם מפעילי רשתות חברתיות. מפעילי רשתות חברתיות אלה עשויים ללמוד על הביקור שלך גם אם אינך מחובר לחשבון הרשת החברתית שלך וגם אם אין לך חשבון רשת חברתית. כל עוד אתרים מקושרים או תכונות שתשתמש או תבקר בהן אינם בבעלות או בשליטת Mastercard, אנו ממליצים כי תבחן ותעיין בהודעת או במדיניות הפרטיות שלהם.

  אתרי האינטרנט שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים אחרים, לנוחותך, וכדי לספק לך מידע. אתר האינטרנט שלנו עשוי גם לכלול בתכונות מסוימות שלשמן אנו משתפים פעולה עם ישויות אחרות. ישויות אלה עשויות ללמוד על הביקור שלך ללא תלות בשימוש שלך בתכונות אלה. אתרי אינטרנט ותכונות אלה, שעשויים לכלול כלי רשתות חברתיות ומיקום גיאוגרפי, פועלים באופן שאינו תלוי ב-Mastercard, והם מזוהים בבירור ככאלה. כל עוד אתר מקושר או תכונה כלשהם שבהם אתה מבקר או משתמש אינם נמצאים בבעלותה או בשליטתה של Mastercard, אנו ממליצים כי תבחן את נוהגי הפרטיות של אותם אתרים.

  Mastercard מציעה לך אפשרות לשתף, לקשר או לאזכר פרטים ברשתות חברתיות בנוגע למוצריה ושירותיה של Mastercard. למשל, תוכל לעשות "Like" להצעה באמצעות חשבון ה-Facebook שלך, או "לצייץ" הצעה באמצעות Twitter. כאשר אתה מבקר באתר שכולל כפתור של רשת חברתית, הדפדפן שלך מקיים קשר ישיר עם ספק מדיה חברתית זו, ומידע הנוגע לביקור שלך, כולל כתובת IP, מועבר למפעיל הרשת החברתית. אם יש לך חשבון באותה רשת חברתית, ספק הרשת החברתית עשוי לקשר את הביקור שלך לחשבונך, גם אם אינך מחובר לחשבון.

  תוכל גם לבחור להשתמש בתכונות מסוימות שקיימות באתרי האינטרנט שלנו, שאפשר לגשת אליהן דרך ישויות אחרות שאינן מסונפות אל Mastercard בשום דרך אחרת, או שעבורן אנו עובדים בשיתוף עם ישויות אלה. תכונות אלה, כולל כלי מיקום גיאוגרפי, מופעלות על ידי צדדים שלישיים והן מזוהות בבירור ככאלה. ספקי מדיה חברתית כגון Facebook ו Twitter, וצדדים שלישיים אחרים אלה, אינם קשורים אל Mastercard ולא בהכרח חולקים עימה את אותה מדיניות בנוגע להגנה על פרטיות. אנא עיין בהודעות הפרטיות שלהם אם החלטת להשתמש בשירותיהם, וכן בחן את הגדרות החשבון שלך ברשת החברתית אם תרצה שלא להפעיל תכונות מסוימות.

  צפה בתמצית

  8. פרטיות ילדים

  מוצריה ושירותיה של Mastercard אינם מיועדים או מכוונים לילדים מתחת לגיל 16 או 18, בהתאם להוראות החוק החל, ולא סביר כי הם ינסו לגשת אליהם.

  מוצריה ושירותיה של Mastercard אינם מיועדים או מכוונים לילדים, ולא סביר כי הם ינסו לגשת אליהם. עם זאת, Mastercard עשויה לעבד מידע אישי על ילדים מתחת לגיל 16 או 18 בהסכמת ההורה או האפוטרופוס שלהם, ובהסכמת הילד, היכן שהיא נדרשת, או על בסיס חוקי אחר בהתאם לחוק החל. אם תגלה כי Mastercard מעבדת מידע אישי של ילד תוך הפרה של הודעת פרטיות זו, תוכל להתריע על כך בפנינו בכתובת הדוא"ל privacyanddataprotection@mastercard.com.

  צפה בתמצית

  9. עדכונים להודעת פרטיות גלובלית זו

  אנו עשויים לעדכן הודעת פרטיות גלובלית זו מעת לעת כדי לשקף שינויים בנוהלי הפרטיות שלנו.

  אנו עשויים לעדכן הודעת פרטיות גלובלית זו מעת לעת כדי לשקף שינויים בנוהלי המידע האישי שלנו. אנו נפרסם הודעה באופן בולט לעין באתרי אינטרנט רלוונטיים כדי להודיע לך על כל שינוי משמעותי או מהותי בהודעת הפרטיות הגלובלית שלנו קודם ששינויים כאלה ייכנסו לתוקפם וכן ונציין בראש ההודעה את התאריך האחרון שבו עודכנה. אם אנו מעדכנים את הודעת הפרטיות הגלובלית שלנו, אנו עשויים במקרים מסוימים לבקש את הסכמתך.

  צפה בתמצית

  10. איך ליצור עימנו קשר

  תוכל לשלוח אל משרד הפרטיות הגלובלי שלנו הודעת דוא"ל לכתובת privacyanddataprotection@mastercard.com. תוכל גם להגיש בקשות למימוש זכויותיך ביחס למידע האישי שלך בפורטל "הנתונים שלי" של Mastercard או על ידי שליחת הודעת דוא"ל אלינו לכתובת: privacyanddataprotection@mastercard.com.

  אם יש לך שאלות, תגובות או תלונות כלשהן, בנוגע להודעת פרטיות גלובלית זו ובנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו, או שברצונך לעדכן את העדפות הפרטיות שלך, אנא שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני אל: privacyanddataprotection@mastercard.com או כתוב לנו אל:

  Global Privacy Office
  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  USA

  אם אתה מתגורר במדינה בארצות הברית המכירה בזכויות פרטיות במסגרת חוקיה, תוכל לממש את זכויותיך על פי חוק הפרטיות החל באמצעות הגשת בקשתך בפורטל "הנתונים שלי" של Mastercard, שליחת הודעת דוא"ל לכתובת: privacyanddataprotection@mastercard.com או חיוג בשיחת חינם למספר: 1-833-244-4084. למידע נוסף על מימוש זכויות אלה, אנא עיין בנספח הפרטיות שלנו עבור ארה"ב.

  אם אתה נמצא בקוויבק, קנדה, תוכל ליצור קשר עם קצין הגנת המידע שלנו בכתובת privacyanddataprotection@mastercard.com. לבירורים בנוגע לכרטיס ה-Mastercard שלך ולרכישות שביצעת, עליך ליצור קשר עם המוסד הפיננסי או עם בית העסק שלך. תוכל למצוא מידע נוסף בנוגע לדרכים ליצור עימם קשר באתרי האינטרנט שלהם בהתאמה.

  אם אתה נמצא בתחומי האזור הכלכלי האירופי (EEA) בריטניה או שווייץ, Mastercard Europe SA היא הישות שאחראית לעיבוד המידע האישי שלך (או בעל השליטה במידע). תוכל להגיש את בקשתך למימוש זכויותיך ביחס למידע האישי שלך בפורטל "הנתונים שלי" של Mastercard, או בשליחת הודעת דוא"ל לכתובת שלנו: privacyanddataprotection@mastercard.com, או לכתוב אלינו לכתובת:

  Europe Data Protection Officer
  Mastercard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  Belgium

  אם אתה נמצא בברזיל, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. היא הישות שאחראית לעיבוד המידע האישי שלך. תוכל להגיש את בקשתך למימוש זכויותיך במידע האישי שלך בפורטל "הנתונים שלי" של Mastercard, או שתוכל לשלוח לנו הודעת דוא"ל לכתובת:privacyanddataprotection@mastercard.comאו לכתוב אלינו לכתובת:

  Brazil Data Protection Officer
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brasil
  CEP 04794-000

  אם אתה נמצא באסיה פסיפיק (לא כולל סין היבשתית), במזרח התיכון או באפריקה, Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd.‎ היא הישות שאחראית לעיבוד המידע האישי שלך. תוכל להגיש את בקשתך למימוש זכויותיך ביחס למידע האישי שלך באמצעות שליחת הודעת דוא"ל אלינו לכתובת: privacyanddataprotection@mastercard.com, או שתוכל להתקשר אלינו בשיחת חינם למספר המפורט כאן, או לכתוב אלינו לכתובת:

  Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer
  Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
  3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
  Singapore 189352

  אם אתה נמצא בדרום אפריקה, תוכל גם לשלוח את תלונתך למפקח על המידע בדרום אפריקה, בערוצי התקשורת הבאים:

  בדוא"ל: complaints.IR@justice.gov.za
  בדואר רגיל: PO Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017
  באתר האינטרנט: https://www.justice.gov.za/inforeg/

  אם אתה נמצא בסין היבשתית, Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd.‎ היא הישות האחראית לעיבוד המידע האישי שלך. תוכל להגיש את בקשותיך למימוש זכויותיך ביחס למידע האישי שלך באמצעות שליחת הודעת דוא"ל אלינו לכתובת: privacyanddataprotection@mastercard.com או לכתוב אלינו לכתובת:

  China Data Protection Officer
  Room 2907-14, Part of 29/F Tower 2
  Shanghai IFC, 8 Century Avenue
  China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

  צפה בתמצית